DK Old boys

#88VG8U0

50 376

50 / 50

For danske børn og forældre som holder den gode tone. I er rigtig velkomne. Eneste krav er at I er aktive og donerer hver uge...

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 376
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader aze
Phạm vi chiến tích 3 246 – 5 440
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 257
Elder 4
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
aze
#288P9QRY
13 5 440
2019-10-21 11:48:55
72
80
2 Co-leader
hermandsen
#2J0Q92JQQ
13 5 353
2019-10-21 14:23:44
140
80
3 taeger
#9G08LRVGG
12 5 283
2019-10-21 13:02:14
120
80
4
3
slacking_42o
#2LPC9RQQG
12 5 246
2019-10-21 13:22:38
58
40
5
1
Xanders
#Q8LC8UJ
13 5 241
2019-10-21 12:46:03
144
80
6
1
Pisant
#8009VCJ8L
13 5 233
2019-10-21 11:53:23
10
60
7
1
J O A K I M
#8QPUVJ2
13 5 222
2019-10-21 05:48:23
8
40
8 Elder
bumboss
#2RPRV9QGU
12 5 221
2019-10-21 11:49:14
104
80
9
1
HaddockCPH
#RRJVV98J
12 5 182
2019-10-20 23:32:25
0
40
10
1
Minh
#8CU2RG8Q
12 5 150
2019-10-21 06:32:15
0
40
11 Yamigo
#2PRLYGGLJ
13 5 137
2019-10-21 12:20:30
18
40
12
1
Elder
AGF71
#20PUYC0LC
12 5 060
2019-10-21 00:41:55
38
40
13
2
Væsel
#GVR9LPG2
12 5 052
2019-10-21 06:53:40
0
40
14 Co-leader
ras
#2V8CLQ90
12 5 050
2019-10-20 19:37:38
0
0
15
3
zeco88
#PJVY2QC0G
10 5 046
2019-10-21 14:53:10
1
40
16
4
clashclaus
#CCQ9R8U
12 5 002
2019-10-21 08:46:00
60
40
17 Lars
#2YPY2UYCU
12 5 000
2019-10-18 15:40:49
0
0
18
4
HeinePOWER
#RC0Q0RQC
11 4 992
2019-10-21 12:17:23
0
0
19 ego
#80U9CC8QC
11 4 976
2019-10-20 13:48:58
0
0
20
4
9NjA
#LJ8URUG9
12 4 959
2019-10-21 15:10:06
80
40
21
1
Elder
sivve
#PCYGLVY
13 4 952
2019-10-21 12:27:54
102
80
22
1
enghave
#8CY0PJLR
11 4 949
2019-10-21 14:29:34
76
40
23 Sorenski
#2UQGU2Y2J
11 4 889
2019-10-20 20:11:48
0
0
24 Antonbsvendsen
#Y2Y9LYJC
11 4 879
2019-10-20 19:59:27
0
0
25 hhhhhhh
#82P2RU80Q
11 4 876
2019-10-21 14:59:43
0
0
26 Gragonz
#28GP8JU0
12 4 845
2019-10-19 16:48:15
0
0
27 Rebild
#CJJ9URV
12 4 818
2019-10-21 07:35:42
70
40
28 me
#2UL0QYUGL
11 4 817
2019-10-21 08:29:56
10
0
29 Thebeast
#2LQYRU8Y2
10 4 788
2019-10-18 18:12:49
0
0
30 Gulddreng
#UPJ2C0GY
11 4 772
2019-10-21 12:24:04
0
0
31 super ged
#28JULRQ2
11 4 761
2019-10-21 11:38:13
0
0
32 jelly
#9LP9RCQCU
10 4 760
2019-10-21 11:32:39
0
0
33 yyg
#2LCRUVYC2
12 4 639
2019-10-21 12:54:14
20
40
34
1
Nyeekriger
#9L2QVCP09
11 4 631
2019-10-21 14:33:27
28
17
35
1
Elder
Xarandir
#P0VJPG9P
13 4 621
2019-10-21 07:31:31
10
60
36 Geden
#P0RQPLG
12 4 452
2019-10-21 13:27:19
18
40
37 Chris
#GY0PQ0U9
11 4 424
2019-10-11 13:16:13
0
0
38 wikings
#YP2UVC8
12 4 416
2019-10-10 07:50:41
0
0
39 Clayford
#PVUQ8LY
12 4 377
2019-10-20 12:29:08
0
0
40 bæver
#8LLL82808
10 4 348
2019-10-21 12:59:23
20
40
41 Zmølph
#2PQYYYV0
11 4 314
2019-10-17 13:24:12
0
0
42 rallemelle
#9GCUP8P29
10 4 008
2019-10-03 06:50:45
0
0
43 lionell messi
#80LPGRJRQ
10 4 006
2019-10-05 02:24:08
0
0
44 tjubeditjub
#U98R9R8
11 4 004
2019-09-26 14:14:56
0
0
45 bibob
#8Q2VLQ2
10 4 003
2019-09-28 19:38:51
0
0
46 Viggo
#8GVPY8C92
10 4 002
2019-09-26 18:57:39
0
0
47 victim
#2VVVJ9JR
10 4 001
2019-08-23 12:05:14
0
0
48 Đấu trường 12 art
#9Y2LV8202
9 3 779
2019-10-21 14:01:08
50
40
49 Đấu trường 11 panda marster
#92RVJLR99
10 3 452
2019-10-08 16:13:30
0
0
50 Đấu trường 10 Co-leader
okiunicorn
#220PL9QU
9 3 246
2018-07-17 14:18:39
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord