Stu's Army!

#88PYQV

53 661

46 / 50

est 15th Jan 2016 💠 UK Based 🇬🇧 Active War Clan ✅ Happy 3 Year Birthday SA 🎉 Clan Stat tracker: RoyaleAPI.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 661
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ✨theBager✨
Phạm vi chiến tích 4 304 – 5 963
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 304
Elder 15
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
[..sammmmm..]
#YUQGP2L0
13 5 963
2019-07-17 21:19:36
367
240
2
2
-=[ Ash.F ]=-
#2V2C88VP
13 5 902
2019-07-18 08:26:10
344
320
3 Co-leader
hak
#2YR8J02P
12 5 886
2019-07-18 01:30:41
82
160
4
3
Elder
pufferfish
#UJY2UPJQ
13 5 836
2019-07-18 06:43:18
899
358
5 j- cole
#2V8JPLGQ
13 5 576
2019-07-15 23:54:26
46
80
6
1
superlebowski
#G8LJ9Q8
13 5 563
2019-07-18 03:32:13
88
200
7
1
Elder
lordjayjay
#8CVQGVVR
13 5 548
2019-07-18 10:16:15
588
320
8
2
Elder
DougyG
#2Y9228Q22
13 5 546
2019-07-18 10:16:07
594
360
9 Co-leader
PK
#908QGL0Y
13 5 457
2019-07-17 07:10:52
116
0
10 Leader
✨theBager✨
#Q8JRQ20
13 5 418
2019-07-18 10:48:03
498
400
11 Elder
UncleDrew
#9LLV882C
12 5 404
2019-07-18 04:09:31
425
240
12 Salama
#P2LCJY2
12 5 378
2019-07-18 05:21:58
70
160
13 Elder
Reaper
#9GUC202CG
12 5 347
2019-07-18 10:59:08
803
390
14
3
AltoViernes
#9009VQQYC
12 5 317
2019-07-17 23:34:03
26
40
15 Elder
hamma
#9VLRUJP9L
12 5 314
2019-07-18 11:18:27
374
360
16 Elder
Synergyyy
#2J89YYU9
12 5 303
2019-07-18 02:59:41
252
280
17
6
Cavan
#82J2LUU
12 5 300
2019-07-18 07:11:25
134
160
18
4
Elder
Daymuun
#8QJ82GRC
13 5 293
2019-07-18 11:12:47
137
240
19
3
MarcusR
#CPVYJVC
11 5 271
2019-07-18 11:03:21
193
272
20
2
martin garrix
#8GYURR98P
12 5 268
2019-07-18 00:06:23
354
280
21
2
Elder
Joka
#P8J9V0JRV
12 5 244
2019-07-18 01:04:34
305
320
22
5
Elder
Matlock Monster
#882J0GU99
13 5 237
2019-07-18 10:28:23
580
400
23
3
James
#2QU8YU8LG
12 5 231
2019-07-18 06:08:47
0
120
24 Elder
Ghsueri
#2Q99YR2V9
11 5 196
2019-07-17 22:48:28
94
240
25
4
Elder
SUPER VEGITO
#G9L8PG20
13 5 191
2019-07-18 09:24:29
248
360
26
1
Elder
Max
#Y9GPGQQV
12 5 189
2019-07-18 10:39:58
57
160
27
1
Anes
#P8928PUYL
11 5 157
2019-07-16 14:12:20
69
120
28
6
Cren
#20PLRVYQ
13 5 148
2019-07-18 10:39:31
519
400
29
1
La Muerta
#QCYYQLJJ
11 5 125
2019-07-18 10:35:04
102
320
30 fares kechich
#99P9RP9PQ
11 5 119
2019-07-17 23:10:52
75
240
31
2
TheFatOne
#2GULL9RLR
11 5 102
2019-07-18 10:41:46
577
360
32
1
Tomas
#2LLUQYJQV
11 5 072
2019-07-18 03:02:13
0
180
33
2
Mebninja
#9GGJCY8J
11 5 067
2019-07-18 08:34:05
104
160
34
2
thebooks
#8992YGGUJ
12 5 067
2019-07-18 10:19:58
380
280
35
2
CavanTheGreat
#82JGVYQ
12 5 057
2019-07-18 06:51:41
82
80
36 Elder
StinkyMittens
#8UU0RJYJU
11 5 023
2019-07-18 05:37:24
118
160
37 :.FWD.:
#9CLYQ2QQ
11 5 003
2019-07-18 10:08:22
28
80
38 haris
#9PCGQYRJ
13 4 832
2019-07-18 11:05:31
234
360
39 Pls let me win
#G2CG9
11 4 805
2019-07-17 00:16:42
38
120
40 TheGingerOne
#2GQ8UP28Y
11 4 802
2019-07-11 15:15:04
0
0
41 Elder
P3nJéjÃk ÅwåN
#YQ2JVJPV
13 4 790
2019-07-18 10:50:35
20
400
42 Monster
#2Y88PVJV
13 4 742
2019-07-16 16:48:39
8
40
43 Co-leader
Skillz 2.0
#GPUQRL0V
12 4 648
2019-07-17 22:57:09
74
240
44 black x6 fantom
#2LCYGRLQJ
11 4 583
2019-07-17 22:31:26
56
40
45 Skillz 4.0
#CQU2PPQR
12 4 566
2019-07-17 21:00:13
72
160
46 Co-leader
GamerJJ
#P2L8LVL
12 4 304
2019-07-17 11:11:22
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord