BGA

#88LYUG9V

54 203

50 / 50

📌Para jogadores ativos, doar cartas, jogar na coleta e em dias da guerra📌

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 203
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Joyziin ✌
Phạm vi chiến tích 4 621 – 5 808
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 606
Elder 8
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Joyziin ✌
#8UUQ982UP
13 5 808
2019-07-23 07:52:28
168
160
2
1
DestruidorReal
#9P00JUJ9Q
11 5 702
2019-07-23 03:56:53
58
120
3
1
Co-leader
JoOonY2
#80VGUYQP9
12 5 627
2019-07-23 14:03:27
162
160
4 Co-leader
W.i.l.l
#92RUJVUCR
12 5 624
2019-07-22 22:21:09
66
80
5
1
Co-leader
Black Hawk
#8RVVVY0CP
12 5 594
2019-07-23 12:28:08
20
160
6
1
Co-leader
lennon
#2LQ9YQPQQ
12 5 580
2019-07-21 10:06:55
0
0
7 agnaldo
#L28UUUV
12 5 531
2019-07-23 00:51:38
10
0
8
1
Elder
Lord Willian
#RCC8UC09
12 5 531
2019-07-23 04:36:41
190
120
9
1
Co-leader
TavynhoSoares
#8LULRUGJ8
12 5 504
2019-07-22 23:23:10
60
40
10
2
Co-leader
maike
#2U8PP9PU8
12 5 470
2019-07-23 10:45:51
0
40
11
1
Co-leader
holms
#9CQU9R889
12 5 453
2019-07-23 09:32:56
144
160
12
7
Elder
Rei Don Juan
#RCYJYVQL
13 5 441
2019-07-23 12:13:07
144
60
13
8
Elder
geovani
#2V29GP0GL
12 5 438
2019-07-23 10:25:17
116
160
14
3
Co-leader
Midon
#8LC8YCYJY
12 5 434
2019-07-23 10:24:48
180
120
15
2
Co-leader
sophia
#9Q8QC22UU
12 5 419
2019-07-23 07:53:04
90
160
16
2
Co-leader
max junior
#9CRVLLP8L
11 5 415
2019-07-23 13:36:59
20
160
17
1
Co-leader
betinha
#8ULLVPUQU
12 5 407
2019-07-23 07:51:45
70
120
18 Elder
IRINEU
#CLUYGYVG
13 5 389
2019-07-23 13:55:05
71
200
19
4
Elder
marcus bartoli
#2Y22VVGY8
12 5 388
2019-07-22 23:31:41
188
120
20
2
Elder
Royale
#9U0YJQCCL
12 5 376
2019-07-23 10:07:15
278
200
21
10
Co-leader
mateus
#8YCC9JL9V
11 5 371
2019-07-23 12:39:36
96
120
22
1
Jaiana
#YCQ2JUP0
13 5 344
2019-07-23 01:20:59
80
40
23
4
Co-leader
Hélio Moc
#2PL02JGY2
12 5 315
2019-07-23 02:05:44
134
120
24
4
walve
#8J22U08R
12 5 300
2019-07-23 13:10:23
47
70
25
1
Elder
BetterCallBreno
#2VPR890RR
11 5 250
2019-07-23 07:52:05
122
120
26
2
murilo
#V2JL0LUC
11 5 196
2019-07-21 15:42:09
0
0
27
2
Co-leader
Erik
#2VL9GVGR2
11 5 174
2019-07-23 10:59:41
352
120
28
3
Co-leader
xarral cf
#8RJ9VLJUU
11 5 144
2019-07-23 12:10:42
40
120
29
3
Poseidon
#88JY9J9GP
12 5 126
2019-07-23 12:28:23
228
120
30 Jeff The Killer
#8LVQ99LVU
11 5 121
2019-07-23 02:56:12
0
40
31
1
Elder
Drumond
#8VR2UU2PU
12 5 080
2019-07-23 12:07:02
158
128
32
1
família jbs
#9CV0LPV9U
11 5 065
2019-07-23 10:42:38
162
200
33
2
Co-leader
opsico
#8VVJ02CQP
11 5 053
2019-07-23 13:41:35
69
80
34
1
Co-leader
Anderson sccp
#92LJU2QRL
12 5 007
2019-07-23 11:01:55
194
120
35
1
Benga Negra
#98GPCQQQV
11 5 005
2019-07-23 11:10:36
0
40
36 Gabriel
#PRGVRRUV
11 4 988
2019-07-23 05:09:41
0
120
37 Jesús Rodríguez
#9L20PVP82
11 4 955
2019-07-23 10:53:56
0
0
38 Co-leader
Bello
#22J28RYV0
11 4 939
2019-07-22 11:31:24
38
80
39 kaiquepàpàcù
#2U8G0U8RG
10 4 934
2019-07-23 01:44:01
70
80
40 ∆ Anjokaido ∆
#UVQ9G8YC
10 4 902
2019-07-23 00:17:17
10
0
41 irineu
#89PJGU20Y
11 4 897
2019-07-19 18:03:00
0
0
42 icaro
#9R2YJLLGL
10 4 845
2019-07-22 23:03:18
28
0
43
1
RaelPortela
#82P2GURCC
12 4 832
2019-07-23 00:54:28
30
80
44
1
vovôcachorro
#9QVJ2GGCC
11 4 785
2019-07-22 23:51:04
30
80
45
1
FLLABYCRAFT
#JGYV2QVC
11 4 756
2019-07-23 03:04:07
218
90
46
1
Ellen
#QR908VV
10 4 727
2019-07-21 21:43:24
0
0
47 RONALD CLASH⚔️
#88JY9YYC2
10 4 696
2019-07-23 07:29:19
10
40
48 Co-leader
LosTred
#22J8PCV9U
12 4 670
2019-07-22 04:40:20
0
0
49 lucas rodrigues
#2Q80URJ8L
11 4 636
2019-07-22 14:10:34
0
0
50 Co-leader
Walking
#99J2PVGQR
11 4 621
2019-07-23 10:20:36
189
120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord