Better Lace Up

#88J92P2

48 144

50 / 50

We are a ps4 clan trying to expand our gaming community come and join us. Also check us out on youtube.com ENGLISH ONLY!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 144
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader binkz
Phạm vi chiến tích 2 319 – 5 215
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 650
Elder 12
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
KopyThat
#2998U280J
13 5 215
2019-12-11 05:25:42
188
160
2
1
Co-leader
<c5>CoRpSy
#RR9R2VQY
13 5 127
2019-12-11 08:09:13
89
240
3 Co-leader
Big Ric
#YGL2PGY9
13 5 091
2019-12-11 13:31:45
86
80
4 Co-leader
Triple J
#8UPVV0LY
13 5 066
2019-12-11 08:41:38
62
80
5
2
Elder
InjnMyke
#89YJPQ8V
12 5 018
2019-12-11 01:37:21
94
120
6
1
patriotsoo12
#9VUVQV08
11 5 015
2019-12-11 15:37:23
190
0
7
3
Co-leader
Paoldor
#9LQGV9Q09
13 5 014
2019-12-11 15:19:15
310
200
8
2
Elder
Moose ~ 12
#8CVY2UUG
13 5 006
2019-12-11 09:09:42
142
120
9
1
Co-leader
anderson
#P2Y9UUQ2
13 4 965
2019-12-11 08:38:25
224
200
10
5
Co-leader
MrHaus
#92PL8YCP8
12 4 943
2019-12-11 05:42:32
72
120
11
2
Elder
Mr.Tesla
#8CUYL8U9
13 4 926
2019-12-11 08:19:18
62
160
12
1
Co-leader
soonerguy1301
#9JGUYU2
13 4 896
2019-12-11 15:13:55
214
240
13
1
Co-leader
Delgo
#2VP9QPVVU
12 4 884
2019-12-10 18:06:44
121
120
14
4
Co-leader
Clutch Chumpy
#28RV09Y
12 4 868
2019-12-11 05:33:18
92
120
15
2
Co-leader
frank
#PUV2L2RJ
12 4 851
2019-12-11 02:37:34
0
0
16
2
Co-leader
doo of man
#2009Y2VQC
12 4 831
2019-12-11 04:17:33
24
40
17
1
pablowashere
#C99QJ9QP
11 4 794
2019-12-11 12:58:21
0
0
18
1
Elder
elsa
#2JRR90R2
12 4 788
2019-12-10 22:09:03
0
0
19 sten
#2QQCPVGR0
10 4 770
2019-12-11 04:42:03
0
0
20
1
Elder
legadafi
#90RLQURJ9
10 4 747
2019-12-11 00:46:07
88
120
21
2
Co-leader
Cashed Bowl
#P2V2YURU9
12 4 705
2019-12-10 23:36:39
36
80
22 Elder
Arivero23
#CU0QJ9L
12 4 695
2019-12-11 06:47:04
10
0
23
3
erick
#P9Y0CR8JC
10 4 684
2019-12-11 15:02:50
127
0
24 Co-leader
Hwad11
#P0V8V0JCY
11 4 613
2019-12-10 02:36:36
83
120
25 GENGHIX
#P98CCPY00
8 4 590
2019-12-09 17:25:18
7
80
26 Elder
DarkNd.One
#JJQ0PRUL
10 4 584
2019-12-11 12:56:58
140
200
27 BigBoi Chumpy
#Y2QQLJG0U
10 4 546
2019-12-11 13:10:19
118
80
28 Elite Goat
#9YLUYY9QJ
9 4 506
2019-12-11 15:06:05
209
260
29 Sans
#P08YPU2UR
10 4 459
2019-12-11 15:08:32
109
180
30 Co-leader
Maestro
#22U2P9JG
13 4 401
2019-12-08 08:45:08
0
0
31 Elder
DeadlyMaster
#2G820VYC0
11 4 327
2019-12-11 14:23:13
149
0
32 Co-leader
Big_Tone
#99YQL2VPQ
13 4 311
2019-12-11 15:00:47
203
200
33 Leader
binkz
#9CL20U2
12 4 304
2019-12-06 20:27:43
0
0
34 big jules
#LLVGQL0
10 4 302
2019-12-11 03:17:57
8
40
35 Daddy
#YGUUG2C0R
10 4 298
2019-12-08 04:01:33
0
0
36 Elder
???
#9QLGJY222
10 4 291
2019-12-07 23:54:39
0
0
37 devin
#PPV8UVY8Y
9 4 260
2019-12-10 16:45:33
18
0
38 deadpool
#209PJ20JR
11 4 232
2019-12-11 06:49:59
90
40
39 Elder
Mcsquare1202
#2VC28VGLQ
10 4 217
2019-12-10 04:40:36
94
0
40 Co-leader
Gatsby
#2Q8PPUUJY
11 4 172
2019-12-10 20:54:42
0
0
41 Shtapees
#9QUJQL02V
11 4 080
2019-12-11 11:23:04
20
40
42 Elder
eat turdss
#PL2RYQ0J8
12 4 007
2019-11-06 05:51:00
0
0
43 Auden
#PYGC99UP
12 4 004
2019-10-26 01:22:42
0
0
44 Elder
Cornelius26
#8J2GCG8V
10 4 004
2019-11-21 23:54:20
0
0
45 SpencieFlacko
#G9QLC9V0
10 4 001
2019-11-30 00:49:24
0
0
46 Co-leader
Minguez
#9PV2J8QCU
11 4 001
2019-09-21 22:22:42
0
0
47 DeadlyMan
#PL8YPQQL
10 4 001
2019-12-03 22:05:17
0
0
48 Đấu trường 9 dark ninja
#PUUYVVVCY
9 2 844
2019-12-11 13:42:00
0
30
49 Đấu trường 9 Co-leader
treerollin
#LUYGY9YQ
10 2 630
2019-12-02 04:39:12
0
0
50 Đấu trường 8 Co-leader
Big_Red13
#Y8LGLRQYL
7 2 319
2019-12-11 06:41:17
171
180

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord