Tunisia Stars

#888UQR2Q

50 688

39 / 50

participation fel guerre obligatoire..3 partie kemlin..s nn exlue..0 dons exlue..mayra9i adjoint ken chef..bon courage a tout 💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 688
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ⚡you win⚡
Phạm vi chiến tích 4 450 – 5 813
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 380
Elder 9
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
you win
#2V20LC29C
13 5 813
2019-09-18 08:34:44
392
240
2 Co-leader
Aymen
#2RU8GVY8L
12 5 658
2019-09-17 17:59:58
104
0
3 Co-leader
hassen
#9C8RUGJ8G
12 5 604
2019-09-18 12:53:05
94
200
4 Co-leader
houssem
#2PQ0LG90Y
13 5 486
2019-09-18 11:05:28
338
220
5 Co-leader
Danube
#2Y0PV98JU
12 5 452
2019-09-17 20:59:29
20
0
6 Co-leader
ËSPïRÃNZÀ
#80LGC8C8C
12 5 425
2019-09-18 13:13:16
170
120
7 Elder
hama
#982QCCYY8
12 5 310
2019-09-18 12:30:08
349
280
8 Co-leader
hamma
#2V8YLPULJ
11 5 296
2019-09-18 09:15:28
58
160
9
2
Co-leader
firas chaaben
#9JQR9QJC9
11 5 272
2019-09-18 11:58:17
104
120
10
1
Mouheb
#LRLVLLY
12 5 248
2019-09-17 19:53:17
48
0
11
1
Co-leader
yassin
#92RGP2YGY
11 5 245
2019-09-18 05:30:12
0
0
12
1
Co-leader
Gzara 07
#PYGCLVPPG
10 5 236
2019-09-18 10:27:43
26
240
13
1
Co-leader
youssef ksouda
#8P2Y98QRP
12 5 233
2019-09-17 07:03:21
20
40
14
2
hammadi
#8GRVYU880
11 5 223
2019-09-18 08:18:35
0
0
15
1
ajmi
#8J2QY2C9U
12 5 218
2019-09-15 12:40:00
0
0
16
1
Co-leader
destroyer T_T
#9GQLQCUCR
11 5 194
2019-09-17 23:10:30
8
120
17
1
Elder
Spenxis
#209V8LC98
12 5 174
2019-09-18 00:10:06
106
200
18
1
Co-leader
dyamonta
#YG2P2LPQ
12 5 154
2019-09-17 21:13:50
20
0
19 Elder
ĄzÝz
#P09RCPR02
11 5 143
2019-09-17 22:35:17
56
120
20 Elder
kings killer
#92Q2U2YVL
13 5 120
2019-09-18 09:00:15
416
240
21
3
Elder
snake eater
#9LY92GRJ2
11 5 117
2019-09-18 13:12:01
190
200
22
1
police
#922JCRRCR
10 5 105
2019-09-16 18:28:39
20
40
23
5
zied
#8JYLVQL2Y
11 5 093
2019-09-18 10:45:48
104
160
24
2
clandestino
#929QQ02GP
11 5 083
2019-09-18 10:12:18
20
160
25
2
Elder
ala
#2VYP8QL9G
11 5 081
2019-09-18 08:43:31
59
0
26
1
Co-leader
♠❤Ł@mÃş♠❤
#90V2LR8RL
12 5 053
2019-09-18 12:04:11
149
270
27
1
Co-leader
♣️♥️ÃÿMęN♦️♠️
#920JRUC8U
12 5 051
2019-09-18 00:16:32
50
40
28
2
Elder
sayf13
#L980Y2YL
11 5 044
2019-09-18 13:33:20
354
80
29
2
Elder
kanabiz
#9C8U00GR0
11 5 037
2019-09-18 05:41:47
58
40
30
1
Leader
⚡you win⚡
#P20LPGVYR
10 5 023
2019-09-18 08:23:22
86
120
31 Co-leader
med wassim
#2QPYCGQR9
11 4 988
2019-09-17 20:06:28
66
80
32 moemen
#9UQYL0Q8G
10 4 966
2019-09-16 20:50:09
73
80
33 Co-leader
NA DJOU
#88PYRPU92
12 4 960
2019-09-18 09:00:36
228
200
34
1
wajdi
#9RGLJ8VQU
10 4 879
2019-09-18 12:24:39
78
160
35
1
Elder
Paptori
#U9JCJP0
11 4 875
2019-09-18 09:25:19
156
200
36
1
Co-leader
joe
#UP222VGY
12 4 867
2019-09-17 23:55:13
40
80
37
1
Co-leader
hamzawi
#8CUUYVRJ2
12 4 824
2019-09-17 19:40:55
28
40
38 Co-leader
ZelMaN
#PRLURYG
13 4 715
2019-09-07 02:11:31
0
0
39 Co-leader
i'am the winner
#9CCQ0RRPU
11 4 450
2019-09-18 08:24:57
98
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord