### ultra ##$

#888P90RC

46 238

33 / 50

bienvenido clan donador y activo las reglas son sencillas, ayuda al clan en guerras y dona cartas!

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 238
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader vegueta
Phạm vi chiến tích 4 495 – 5 493
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 528
Elder 6
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
chelo
#89PCQPVUP
12 5 493
2019-10-16 18:31:23
88
240
2
1
Co-leader
Cin
#89CCCQVCV
13 5 362
2019-10-16 19:23:01
697
320
3 Co-leader
PRINCE RAM
#2RG0CYJQ
13 5 341
2019-10-16 19:28:04
606
320
4
3
Co-leader
Moya_Nano
#UGYCRVV8
13 5 231
2019-10-16 18:11:42
106
240
5
1
Elder
SERGUI☺
#8VVRYU9YP
12 5 211
2019-10-14 23:17:55
96
120
6
1
Leader
vegueta
#2VPYGL2CG
13 5 207
2019-10-16 16:50:43
270
280
7
3
diego
#9Q9C8R89
12 5 202
2019-10-16 15:13:59
98
20
8
3
Elder
angelito metal
#Q2RC8PP2
11 5 200
2019-10-16 16:41:33
47
40
9 [email protected]
#9PCPV2YRR
12 5 164
2019-10-16 19:01:40
60
120
10
2
By_Moises_yutub
#22GQY8QQG
12 5 109
2019-10-15 11:05:36
80
120
11
5
Elder
mikichu
#9QCLG8RY
12 5 100
2019-10-16 19:08:11
20
80
12
4
Co-leader
leñador33
#2YRLJJYRL
12 5 099
2019-10-16 16:53:58
294
240
13
3
joncru
#PGP2VJJV
12 5 099
2019-10-16 19:10:54
50
160
14 Elder
.DANEY~
#2UGCRUPQ
12 5 095
2019-10-16 17:16:19
142
200
15 abolfazl
#8UVRYYVG
12 5 076
2019-10-16 18:05:11
249
240
16
3
RODNEY
#PPCRJPV8
12 5 076
2019-10-16 17:16:15
350
160
17 Co-leader
✴Hector tkm⭐❤
#9800GY9UG
11 5 073
2019-10-16 19:06:06
120
270
18
5
Co-leader
`lorDolor´
#29QY89JG9
11 5 017
2019-10-16 19:21:25
10
120
19
1
☆[♡A Y J♡]☆
#8UV8QJC89
11 5 009
2019-10-15 23:27:01
88
48
20
1
alexis
#29JP0RP8R
12 4 986
2019-10-16 03:43:39
70
200
21
1
WTF2704
#2PL08JRQR
13 4 975
2019-10-16 02:17:16
140
120
22
5
Dana
#LLQQPCVY
12 4 974
2019-10-16 16:00:26
385
240
23
5
Mauricio Duran
#PP8R0QG0
12 4 972
2019-10-16 14:32:32
46
160
24
3
Co-leader
CHRISTIAN
#YG9C88YV
13 4 965
2019-10-16 19:06:16
498
320
25
1
닥터.그린
#LURV8CL
13 4 962
2019-10-16 14:19:58
498
240
26
4
Co-leader
Ce
#2V2QLQGJV
12 4 950
2019-10-16 18:07:17
80
200
27
2
Elder
☆SANTIAGO☆
#22YR9QVLC
12 4 948
2019-10-14 12:52:20
20
40
28
4
nicolás.
#8LLPUJJG8
12 4 930
2019-10-16 17:48:08
130
0
29
1
Elder
》!KenLV《
#2YR9UG2RY
11 4 911
2019-10-16 14:33:21
0
0
30
1
wilson
#202R02U90
11 4 873
2019-10-16 11:17:09
74
200
31 RoDriGo
#88GLQUP
11 4 813
2019-10-16 13:58:41
30
120
32 byb
#Y2CJCCGLP
9 4 677
2019-10-16 17:31:15
86
320
33 juan
#8URCG8RR9
10 4 495
2019-10-13 23:22:22
0
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord