Ad Vitam

#82UV9LV

60 907

49 / 50

"Pour la vie" ❤Activité,fidélité et bonne ambiance ! discord: Ad Thomas#1108🐺record: 3e global 🌍 Champion RPL NA & EU

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 60 907
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Thomas™
Phạm vi chiến tích 4 911 – 6 827
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 640
Elder 30
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
RiuT
#99P0LLLC
13 6 827
2020-02-16 22:02:30
0
0
2 Elder
Choubs
#YLUG2LC
13 6 388
2020-02-17 05:32:46
28
40
3
2
Co-leader
Brazzz ⭐
#RQGUVJP
13 6 385
2020-02-17 06:00:23
134
0
4
2
Elder
Mini-Caille
#QC2C9R8V
13 6 368
2020-02-17 07:11:26
30
16
5 EvanWeïsse
#JGJ992PV
13 6 307
2020-02-17 05:16:13
10
32
6
1
Elder
Kuroro Lucifuru
#2C8LUP0U
13 6 300
2020-02-16 23:18:18
0
0
7
3
Leader
Thomas™
#CCRLJPR
13 6 184
2020-02-17 06:49:47
0
40
8
4
Co-leader
Theithei™
#2YL9CLRRL
13 6 154
2020-02-17 03:16:31
20
40
9
1
Elder
<c3>Charlie
#2R89GJLPC
13 6 151
2020-02-17 04:01:35
50
0
10
3
Elder
Tom htroglou
#YLQJVY9Y
13 6 112
2020-02-16 22:11:23
0
0
11
8
Elder
slade
#QRUP20G
13 6 105
2020-02-16 18:40:08
0
0
12
2
Elder
NoGemsJustSkill
#9JLLJPQ
13 6 080
2020-02-17 06:15:29
20
40
13
8
Elder
Ayame62_Twitch
#282YPY8
13 6 066
2020-02-17 00:54:55
10
40
14
8
Co-leader
⭐Globox⭐
#88RV80QU
13 6 061
2020-02-17 00:13:42
10
40
15
1
Elder
fř_f.M.ă❤
#JLRYP2C
13 6 060
2020-02-17 06:48:11
0
40
16
1
Elder
/L'@nønyme\
#2RLRRPQQJ
13 6 035
2020-02-17 07:17:08
10
40
17
6
Elder
Cerise
#2QGJYYVL
13 6 033
2020-02-17 06:50:54
10
8
18
10
Elder
arnofx11
#2RRY0CR9J
13 6 027
2020-02-16 21:36:33
0
8
19
6
Elder
NathiGame
#UVR9Y8Y
13 6 017
2020-02-16 21:51:05
0
0
20
3
PRETZ
#9C8GYUCCJ
12 5 957
2020-02-17 04:08:11
50
40
21
3
Elder
starwars
#QYRLPRLV
13 5 954
2020-02-17 04:13:41
60
0
22
2
BratZ :)
#8LYJR9LV0
13 5 934
2020-02-13 14:50:33
0
0
23
14
Elder
jerem
#8280GP9GL
13 5 917
2020-02-17 06:40:29
10
10
24
1
Flashz
#8020JQ2QR
13 5 913
2020-02-17 00:44:10
0
0
25
5
One ⭐Dream⭐
#PQQ8JY2G
13 5 902
2020-02-16 22:01:21
0
0
26 Elder
xXVicH_PmV_Xx
#CUL00G2
13 5 868
2020-02-16 19:40:29
0
0
27
2
krib
#LQV0G099
13 5 842
2020-02-17 07:12:22
90
0
28
3
Testi Pro
#80RQG2VJC
13 5 814
2020-02-17 07:00:49
0
40
29
2
Elder
✨⚡️Fred⚡️✨
#LPV9PGGU
13 5 808
2020-02-16 11:07:39
0
0
30
2
Elder
Perry L'Orni YT
#Q0C8LC8
13 5 804
2020-02-16 22:34:49
0
0
31
1
krump
#2YG8LQVGU
13 5 784
2020-02-17 06:57:01
20
20
32
3
Elder
Nova I⚜Z ø r q⚜
#9YUJCYQJ
13 5 777
2020-02-17 05:20:22
0
40
33 Tramzy™
#YURR2YJ8
13 5 741
2020-02-15 21:23:39
0
0
34
8
Elder
♠️♥️Chacal♥️♠️
#C8LYC9QP
13 5 741
2020-02-16 22:07:33
0
0
35
1
Maxime
#20Y92RLP
13 5 715
2020-02-15 14:07:39
0
0
36
1
Elder
<c2>DOCFA
#8RYGR0QJ
13 5 711
2020-02-17 07:09:53
10
10
37
1
kebab
#9UJ88LCL
13 5 664
2020-02-17 05:42:29
10
20
38
9
Staninou
#JPCQJV2
13 5 661
2020-02-17 07:09:08
10
10
39 Elder
dylanreal2
#QGU0PLJJ
13 5 655
2020-02-16 16:53:44
0
0
40
2
Co-leader
MrTchouzgo
#2QVJVUY
13 5 632
2020-02-15 23:44:37
0
0
41
23
Racizio
#JRC290U
13 5 609
2020-02-17 06:21:29
0
8
42
2
Elder
Kadaboom
#2GPGG9Q9L
13 5 595
2020-02-17 05:26:40
28
0
43
3
Elder
GOLDEMPIRE
#P8YJCJ0Q
13 5 576
2020-02-17 07:08:00
10
18
44
3
OnePiece
#89Q2CLJY
13 5 573
2020-02-17 01:28:50
10
40
45
2
Elder
⭐DeadlyShadows⭐
#2J0JRQJV
13 5 534
2020-02-13 21:56:45
0
0
46
1
Elder
scarfacedugheto
#YGGUR0LU
13 5 472
2020-02-16 17:59:45
0
0
47
1
Elder
Adrien
#PVP28PVP
13 5 459
2020-02-14 17:26:55
0
0
48
1
Elder
Kikisbh971
#LLVPQPV
13 5 127
2020-02-15 18:35:27
0
0
49
1
Elder
UGOBOSS
#VPLYJCL
13 4 911
2020-02-12 13:26:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord