LOS MAGIOS ™

#82Q098

51 747

40 / 50

Jugadores activos !! Ayudamos a crecer. GRUPO DE WHATSAPP +59178045563 🔴Realizamos Ligas internas 😎// 250 donaciones.

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 747
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Heberth Z.
Phạm vi chiến tích 3 600 – 5 809
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 980
Elder 3
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
DESPUTICUS
#8Y22R0G0
13 5 809
2019-08-24 21:52:19
492
480
2 Co-leader
Lord Rojas
#22GPURR0
13 5 753
2019-08-24 22:46:21
202
200
3 Co-leader
Zuculencio
#2G88QCPGR
13 5 721
2019-08-13 17:42:18
0
0
4 Co-leader
Cesar M.
#92QGGUCL8
13 5 708
2019-08-24 22:46:07
719
680
5 Co-leader
Lucas™
#QG8QCY
13 5 641
2019-08-24 22:35:36
246
360
6
1
Co-leader
Dany
#8PVGP2RR
13 5 634
2019-08-24 19:47:42
416
520
7
1
Co-leader
Jedi master
#8JQCQ0VYP
12 5 554
2019-08-24 23:19:47
624
640
8
3
Trollencio
#8YCGY20VR
12 5 496
2019-08-24 17:05:16
106
160
9
1
Co-leader
Coolfire
#2UJRRJLLG
13 5 492
2019-08-24 05:10:09
304
480
10
3
JediElChido
#P080CR2CV
11 5 466
2019-08-24 22:52:32
586
640
11
2
Co-leader
Leo
#UGCRPL
13 5 457
2019-08-24 22:29:32
576
600
12
2
Co-leader
R12
#8YJVG0RG2
12 5 455
2019-08-24 22:50:56
656
680
13
1
Co-leader
Remixp
#899UUJCC
12 5 422
2019-08-24 17:36:29
238
240
14 Fapencio
#GU2VVQCG
12 5 388
2019-08-17 16:11:25
0
0
15
3
jkm
#8Q9YVG00Y
11 5 339
2019-08-24 19:37:44
70
440
16
1
Leader
Heberth Z.
#29LJVCP
13 5 328
2019-08-23 23:37:34
226
320
17
3
Co-leader
iKinGo
#8G2JVPC2Y
11 5 323
2019-08-24 19:16:13
336
400
18
1
oscar villalobo
#9YJ9CP9CJ
11 5 305
2019-08-24 23:13:16
351
430
19
2
JHEKOV
#220LL2YGG
13 5 293
2019-08-24 23:09:36
406
430
20
4
Co-leader
S ii Le N Tz_YT
#P8P2YR0
12 5 270
2019-08-24 21:30:51
34
240
21
3
Elder
Diego
#88URPPYYV
12 5 233
2019-08-24 21:05:12
1204
720
22
3
Elder
☆♡yose♡☆
#2U09J8PYY
12 5 231
2019-08-24 23:10:32
1322
720
23
2
Paioski
#UY988RV9
12 5 223
2019-08-21 19:40:22
20
40
24
2
Co-leader
edduo
#R8P0202
12 5 146
2019-08-24 22:21:26
58
200
25
2
Co-leader
Zbars™❤
#9PYQ2UQ
13 5 032
2019-08-24 12:27:33
30
40
26 anderson
#2YG0PPYU
12 5 011
2019-08-23 18:28:23
106
160
27
1
Elder
machicao
#892UP2CG2
12 4 973
2019-08-24 22:01:27
374
440
28
1
deadbest
#2JUYYJ2G8
11 4 962
2019-08-24 22:17:09
308
400
29 yosevp
#9LJQCVGP2
10 4 864
2019-08-24 22:03:52
282
240
30 reset
#2L0PYJP0R
11 4 856
2019-08-21 03:51:41
0
0
31 ALEX
#PLLPUL8CP
10 4 806
2019-08-24 23:24:18
1076
720
32 Co-leader
KIRITO
#2YJP8LPC
11 4 541
2019-08-22 00:21:24
10
80
33 Trollencia
#9C8JP2C0U
10 4 481
2019-08-24 14:57:42
0
120
34 Oscar
#88QC0P8P9
10 4 161
2019-08-13 23:30:51
0
0
35 lolencio
#Y2VC9LRL
12 4 146
2019-06-18 13:57:06
0
0
36 A girl
#PGPVYY89J
9 4 120
2019-08-24 18:53:24
186
160
37 Co-leader
('-')misael
#2UPR990Y
12 4 039
2019-05-27 23:39:46
0
0
38 Đấu trường 12 Co-leader
Diegox
#P98CRR9
11 3 988
2019-05-17 00:03:31
0
0
39 Đấu trường 12 Co-leader
César Colombia
#LJ9LQL
11 3 795
2019-04-19 20:57:03
0
0
40 Đấu trường 12 Co-leader
ZAR HEBERTH
#9YQ0GPLY
10 3 600
2019-06-10 00:47:42
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord