Prominence

#82JY22Q2

50 017

47 / 50

Clan en proceso xd donar y ser una familia <3 si no son activos los mandaremos alv, reglas del 49, clan top! hail ******

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 017
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Shroudy96
Phạm vi chiến tích 3 689 – 5 786
Thông tin hội
Vị trí Guatemala
Đóng Góp Mỗi Tuần 562
Elder 12
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Daniel
#2RLR02VJL
13 5 786
2019-10-20 23:29:37
0
32
2
1
Co-leader
S.O.Y.
#8GVYQU2UL
13 5 669
2019-10-21 08:25:25
108
40
3
1
izhaiahzi
#20C8VCLLY
12 5 655
2019-10-21 14:40:23
10
10
4 Co-leader
Sirius
#2J9V822G9
13 5 360
2019-10-21 06:27:24
30
40
5 alejandro
#292PUUJVU
12 5 230
2019-10-21 08:40:27
50
30
6 Leader
Shroudy96
#G2LGR9QR
13 5 170
2019-10-21 05:09:43
50
40
7 Josue
#P92VRP22
13 5 154
2019-10-21 13:44:53
78
10
8
2
tot
#2UYCVUCLP
12 5 138
2019-10-21 12:57:20
20
20
9 alexis
#9JYLVYRQ9
11 5 112
2019-10-21 14:59:08
80
40
10
2
alfredo
#P80LGU8Y9
10 5 099
2019-10-21 13:40:26
0
60
11 licha
#88L9RR292
11 5 059
2019-10-21 02:05:51
0
40
12
3
Elder
Me Me
#2PYJY08LL
12 5 009
2019-10-21 05:52:08
18
0
13
2
ALEXIS™
#2VGY8L82
11 5 006
2019-10-20 20:39:38
0
0
14
2
Elder
Estu
#R88LVGC0
12 5 005
2019-10-19 19:42:24
0
0
15
2
Elder
Peter
#2QQUR9GG9
12 4 923
2019-10-20 17:27:27
0
10
16
2
bryan_paxtor_69
#8LR9URR2U
11 4 878
2019-10-21 13:35:18
0
40
17
3
c,rgaming
#2VPCVQJJJ
11 4 877
2019-10-21 08:26:41
0
40
18
2
tony
#2RQ2JP98L
11 4 861
2019-10-20 03:51:04
0
0
19
2
tony
#9GJGG22UC
10 4 854
2019-10-21 01:37:23
0
0
20
8
topher 2.0
#8PC9RY82C
11 4 844
2019-10-21 04:26:57
20
40
21
2
⚡ElicTriFy⚡
#82RQYQ28C
11 4 842
2019-10-18 01:58:52
0
0
22 CroloGamingRoya
#QRRC8PYG
12 4 829
2019-10-21 07:03:47
0
0
23
3
Mauro
#2LJLP9QCQ
12 4 823
2019-10-16 10:03:49
0
0
24
3
dani
#PGLJRU9G2
10 4 791
2019-10-21 13:27:42
0
0
25
3
CHIVALAN:-D
#8GGRG8YQG
10 4 774
2019-10-18 19:56:15
0
0
26
3
Elder
MarioBox44
#GJGQJQCC
11 4 757
2019-10-21 01:35:51
10
40
27
3
[email protected]
#YL9QURV2V
8 4 713
2019-10-21 05:48:51
20
0
28
3
Guillermo MJ
#P2PRRJ9V9
11 4 704
2019-10-18 15:15:32
0
0
29
3
★MARVIN★
#2VYQR0YVQ
11 4 665
2019-10-13 21:30:40
0
0
30
3
Co-leader
EDDYASAEL22
#89VYP0J2J
12 4 663
2019-10-20 17:15:47
0
0
31
2
Batmancito
#9VQJQRCY
10 4 590
2019-10-20 13:12:54
0
0
32
2
baby
#20VC2YQYL
11 4 582
2019-10-10 20:13:22
0
0
33
2
Elder
El Cordero
#2R92V8LP8
11 4 528
2019-10-13 22:44:22
0
0
34
2
Elder
baby groot
#80YGJP0QC
12 4 518
2019-10-21 13:56:30
0
0
35
2
Padaloga
#QLUYQGC
11 4 449
2019-10-21 03:41:41
38
30
36
2
Elder
isaman
#8Y9GRCJVC
12 4 383
2019-09-29 14:57:28
0
0
37
2
Elder
omar santos
#2JJURUY82
12 4 366
2019-10-05 13:30:59
0
0
38
2
peach 7-7
#8QP8YCPC8
11 4 363
2019-10-16 15:42:58
0
0
39
2
EINSTENIO
#2VVUYQ99R
12 4 352
2019-09-27 19:22:12
0
0
40
2
JOKER LOPEZ
#2QP2P8V00
11 4 302
2019-10-16 04:02:23
0
0
41
2
Dark Ling
#9CRYRJ8UQ
10 4 296
2019-09-29 03:08:37
0
0
42
2
Garcin
#L288LGJJ
12 4 284
2019-10-05 17:47:11
0
0
43
2
Star Lord
#2JUJ2G2V8
12 4 270
2019-10-07 00:00:58
0
0
44
2
Elder
antony
#2JYL820VR
12 4 171
2019-10-05 21:23:26
0
0
45
2
Tugfa5529
#2GJJJ2QP9
11 4 165
2019-10-18 00:57:00
0
0
46
2
Elder
mr.robot
#JU0YRVGL
10 4 151
2019-10-21 02:37:46
0
0
47
2
Đấu trường 12 Elder
Monika
#PCQ2GRV8G
10 3 689
2019-10-21 07:14:28
30
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord