CLANS""METEOR""

#82CRRYLU

49 891

48 / 50

selamat datang salam kompak saling donasi.. wajib.. donasi d bwah 200 di ganti yg lain. goodluck all yg donasi 0 tendang

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 891
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader "Master""NOWO""
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 515
Thông tin hội
Vị trí Indonesia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 379
Elder 7
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
njun
#PYC8V9JP
13 5 515
2019-09-16 13:20:02
58
30
2
1
Co-leader
Saee Long
#LLUYPQR2
13 5 454
2019-09-16 14:19:39
112
70
3
1
Elder
Nawar
#2CCVJYQP
12 5 263
2019-09-16 12:53:05
82
80
4
1
masya_kecil
#892CLRUUP
11 5 259
2019-09-16 13:26:34
74
40
5
2
Elder
Fiki Imran
#YYQJPJ0P
12 5 251
2019-09-16 06:12:05
104
40
6
1
Elder
bospuja (pwk)
#2QUV0LQGC
11 5 219
2019-09-16 16:09:38
10
80
7
1
Mario Nesta
#98RVJ2QP
12 5 132
2019-09-16 09:25:54
18
0
8 atul21
#QQ0LC0JP
12 5 110
2019-09-15 10:03:52
0
0
9
3
spartan on 1
#888L2RL9G
11 5 072
2019-09-16 02:24:31
17
40
10
1
Elder
yudi acong
#9PG8VJ8VQ
12 5 047
2019-09-16 12:36:41
8
40
11 MFazaIlmaM
#Y98828U9
12 5 025
2019-09-13 13:09:06
0
0
12
2
andre
#PCRVG8LP
11 5 012
2019-09-16 08:10:15
0
60
13 mbelgedes
#J9YLVQY
11 4 967
2019-09-16 10:31:07
16
40
14
2
krishna
#8QQ2UJY9Y
11 4 925
2019-09-10 02:10:43
0
0
15
3
SHINICY KUDO
#20PPGQYPY
11 4 894
2019-09-16 08:47:47
72
40
16
3
Straw Hats
#8J80UUJRY
11 4 887
2019-09-15 01:26:43
0
0
17 Indonesia
#8YUVCLP9V
12 4 883
2019-09-16 12:26:30
26
40
18
3
shahrul
#R2GGGQU2
11 4 872
2019-09-16 08:56:20
30
40
19
1
udin-g4mbuTzz
#V8GVU0L
11 4 871
2019-09-16 11:04:06
28
40
20
4
Pearl ChiMoT
#99Q8YQ0VQ
11 4 865
2019-09-16 09:10:51
28
40
21
6
bakso dm
#889UJVQG8
10 4 862
2019-09-16 16:50:23
1
10
22
1
Leader
"Master""NOWO""
#2Q2QY2G22
12 4 854
2019-09-03 22:48:35
0
0
23
3
yosh!
#9V2VP0UG0
10 4 824
2019-09-16 15:46:21
18
79
24
1
DATUK
#UPPPP0JJ
10 4 824
2019-09-15 13:44:09
0
0
25
3
GLADIATOR
#GRG0YVL2
10 4 810
2019-09-16 13:17:30
38
40
26
1
Putra
#29C2YC22
11 4 807
2019-09-16 12:06:26
0
0
27
4
maha kobam
#9G2Y808VP
10 4 799
2019-09-16 16:11:44
0
0
28
1
Fauzi Ahmad
#80U8UJGP9
10 4 753
2019-09-10 02:50:39
0
0
29
1
AyuraSofia
#PUQVUG2UQ
9 4 753
2019-09-15 19:51:14
0
0
30
4
Hay Jude
#89LLP2L9L
9 4 746
2019-09-16 08:00:43
10
40
31
2
Weslley Sharon
#8QPRQ0G9Y
10 4 727
2019-09-12 13:45:14
0
0
32
4
Dodo's
#8CV2RRYV9
10 4 707
2019-09-16 16:47:51
167
80
33
1
Mhd_
#2V0VPQUUP
10 4 704
2019-09-16 09:21:03
9
80
34
1
BiggBoss
#22PG2PRL
10 4 687
2019-09-15 03:51:48
0
0
35
2
joMbLo_nGeneS
#22UULL2U
10 4 668
2019-09-16 11:03:02
25
40
36
2
KYNG
#8UGP2JG9
10 4 649
2019-09-16 06:26:36
28
30
37
2
gung tut
#2GC88P82C
11 4 630
2019-09-16 05:43:33
0
0
38
3
Elder
victory2
#2QL92QYC2
11 4 628
2019-09-15 07:58:00
0
0
39
3
diday
#8L9Q0QG0U
10 4 627
2019-09-16 11:58:54
48
80
40 #students
#PJ2GP082R
9 4 587
2019-09-16 10:06:11
3
0
41
2
MztReXoZzLound
#289P08PQP
11 4 575
2019-09-11 08:43:22
0
0
42
2
habib oyes
#8LRJ80CGP
9 4 537
2019-09-15 03:56:58
0
0
43
2
PAIN
#8G2C09R2V
11 4 533
2019-09-16 13:38:34
30
40
44
2
rudi
#9R9YRUVYQ
10 4 471
2019-09-16 10:14:47
0
0
45
2
Elder
frizzly
#2RCL8292
12 4 094
2019-09-16 14:16:43
213
60
46
2
Co-leader
captain wandi
#2C82YVPQQ
13 4 001
2019-07-02 16:55:38
0
0
47
2
Elder
ardianjuve
#CCUGLC20
12 4 001
2019-07-16 14:59:12
0
0
48
2
Co-leader
dzakir
#2L0QCJYPU
12 4 001
2019-07-20 13:53:25
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord