Mumbai Stars

#80RGY2QL

56 061

49 / 50

No.1 Mumbai clan ● Hyperactive & Competitive Player ● Independent Clan ● Organic Trophies ● Ms2 & Ms3 ● Best Local 3 & 5 ● PEACE

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 061
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader EMIWAY
Phạm vi chiến tích 4 434 – 6 092
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 27 054
Elder 16
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
robinson
#2PPCQPJQJ
13 6 092
2019-06-16 12:49:17
1388
760
2
1
Elder
crash
#8L88UJLQ
13 5 967
2019-06-16 12:24:40
946
720
3
9
Elder
Ravi
#J828G9JC
13 5 903
2019-06-16 12:49:12
829
560
4 Co-leader
Rver
#9P20JGYU
13 5 806
2019-06-16 12:07:42
698
640
5
1
Elder
Tiger
#8YGRRQU0U
12 5 770
2019-06-16 11:50:18
260
640
6
1
Elder
mak
#PVLPJ2YR
13 5 741
2019-06-16 13:12:15
800
570
7
4
Co-leader
Swadhin (Hit)
#28CQ9GVLG
13 5 720
2019-06-16 12:40:10
420
320
8 Leader
EMIWAY
#GQL020GY
12 5 718
2019-06-16 12:46:21
374
352
9
6
Armity
#JCLVYPCL
13 5 686
2019-06-15 21:07:22
298
240
10 Elder
Lun Vualzong
#2QV20LVU
13 5 666
2019-06-16 12:42:57
506
600
11
6
Elder
Manav
#GU8Y20J
13 5 661
2019-06-16 12:37:15
1570
600
12
3
hasan
#2CUPGJRRU
13 5 656
2019-06-16 13:06:35
1058
360
13
1
XtremeRage
#8V0UGQRJC
12 5 647
2019-06-16 11:54:07
400
750
14
1
KARAN COOL
#9V98V0P9
13 5 613
2019-06-16 12:28:06
948
720
15 Co-leader
Talvinder
#229GJG9PR
12 5 586
2019-06-16 12:42:30
288
480
16
7
[email protected]
#2CGRU0UJ
13 5 558
2019-06-16 13:17:29
464
600
17
1
Co-leader
szayelaporro
#2C89JURLJ
13 5 556
2019-06-16 11:05:50
116
370
18
4
Amit 5513
#22C0JV8QQ
13 5 548
2019-06-16 12:58:01
218
400
19
2
Elder
Nishu
#8CR09Q0Q
12 5 526
2019-06-16 12:52:34
738
480
20
11
Elder
SiD
#YY00YUR2
12 5 509
2019-06-16 12:38:42
108
720
21
4
Swami
#P2G09QQ
13 5 493
2019-06-16 11:23:08
550
520
22
4
Elder
BEAST
#U80Q8UJP
13 5 487
2019-06-16 11:01:49
724
550
23
2
Co-leader
The joker
#2YRUPQQPL
12 5 486
2019-06-16 10:00:50
40
560
24
4
shiva
#YGQJR0YY
13 5 477
2019-06-16 10:52:45
1550
790
25
7
#YO ☆[email protected]
#9YPC2YJC
12 5 451
2019-06-16 13:09:28
108
400
26
7
[email protected]!
#88U0Q0C9V
13 5 437
2019-06-16 13:18:13
876
560
27 Elder
K!ng [email protected]
#2PJ2UP20
13 5 390
2019-06-16 04:40:44
806
480
28
4
Co-leader
ruhaan
#88PCQQ09
13 5 390
2019-06-16 06:37:03
882
560
29
3
ALTAF
#QQPPVPVC
13 5 382
2019-06-16 12:04:41
470
720
30
3
Elder
Shadow
#C2UGU0VP
13 5 365
2019-06-16 09:50:09
1258
560
31
1
Rachit
#82RJ9CV
13 5 363
2019-06-16 12:38:23
174
360
32
3
Co-leader
hellcat
#VG2CC2YP
12 5 349
2019-06-13 11:29:24
587
360
33
2
CR7(VISHAL)
#9PCLGRVP2
12 5 311
2019-06-16 09:49:28
118
160
34
6
mr.yamraj
#2YPRU0LL8
12 5 272
2019-06-16 13:06:32
556
440
35
3
shrey
#JVL28P8P
13 5 245
2019-06-16 01:13:08
218
200
36 Co-leader
Devil
#89Q2PV2U2
12 5 240
2019-06-16 12:16:07
40
80
37
1
Elder
Riku Rok
#8PCPQV02J
11 5 221
2019-06-16 12:46:36
457
720
38
1
Elder
Akshayd176
#808G2U8QY
13 5 215
2019-06-16 11:02:27
278
600
39 shadow skuller
#2GYV0RG9
12 5 173
2019-06-16 13:15:50
0
0
40
1
Elder
AZAD
#GLGP98V2
13 5 145
2019-06-16 13:17:56
1472
800
41 arindom
#VC2LPJ0R
12 5 049
2019-06-15 22:52:36
48
360
42 SAS 21
#2CJC8QU90
12 5 021
2019-06-16 08:21:33
276
320
43 Elder
Sumit the Beast
#9UYGJ99P
13 4 948
2019-06-14 15:33:39
30
80
44
1
Elder
[email protected]
#8VVU8LYC2
12 4 850
2019-06-13 04:22:27
0
80
45
1
bhavesh. k
#2V080P2Y
13 4 832
2019-06-05 07:51:07
0
0
46
1
Co-leader
VID
#8U2Q92QGJ
12 4 818
2019-06-16 08:36:24
80
720
47
1
Co-leader
chinmay
#2J0RRRVP8
12 4 802
2019-06-16 13:04:19
38
160
48
1
Co-leader
YOUR FATHER
#8LQ0YLVVV
10 4 655
2019-06-16 07:51:33
30
680
49
1
Co-leader
<<•मुकुल•>>™
#2UGQGLU00
11 4 434
2019-06-16 08:36:01
10
680

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord