the old guys

#809C2UC

48 229

48 / 50

Older players only. No drama. looking for active donating members. Wars not required, but leave no war unfinished.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 229
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader upgrayedd
Phạm vi chiến tích 609 – 5 390
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 722
Elder 14
Co-leaders 25
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Old Money T
#2QUP9QUL
13 5 390
2019-10-19 17:47:34
378
480
2
1
Co-leader
Atticus Bueller
#CJLCPPY
13 5 310
2019-10-19 13:31:40
446
480
3
1
Co-leader
MASTERCHIEF117
#VCPRVQ92
13 5 275
2019-10-19 12:28:01
96
320
4
3
Co-leader
shianti123
#2CLQCLCV
12 5 216
2019-10-19 17:15:14
474
0
5 Co-leader
Sir Bubba
#99PYPJGG
13 5 206
2019-10-19 17:41:56
267
440
6 Co-leader
Mr. J
#2CYQQRVQ9
12 5 142
2019-10-19 14:31:12
244
120
7
2
Co-leader
Bowling Bob
#89LV8GCC
13 5 094
2019-10-19 11:25:27
282
440
8
2
Co-leader
Sir Vivor
#RVGGJURP
12 5 094
2019-10-19 14:41:23
258
140
9
2
Co-leader
Leff's
#80RCQCQJY
12 5 067
2019-10-18 17:51:46
444
440
10
2
Co-leader
El Dupa WI
#29YRCCJ2
13 5 062
2019-10-19 13:09:31
166
10
11 Co-leader
STREETGANG
#YY22G88Y
12 5 009
2019-10-19 17:53:45
84
256
12
2
Elder
chris
#88U9VJULU
12 5 001
2019-10-19 15:06:30
232
240
13
4
Elder
clashking_8
#2QPURP208
12 4 963
2019-10-19 17:17:02
170
0
14
2
Co-leader
smallz
#9YRU0URC
12 4 950
2019-10-19 13:26:05
98
400
15
3
Elder
the king
#9J20P0PU
11 4 931
2019-10-19 17:30:19
38
120
16
3
Asian Raider
#PLYCUUJY8
10 4 902
2019-10-19 04:34:40
114
120
17
2
Elder
drew
#8YJGYR0PQ
11 4 901
2019-10-17 12:03:54
98
80
18
2
Co-leader
sidkid
#G0R2PUP
12 4 864
2019-10-19 17:54:28
472
120
19
1
marco q
#GU9P2GYJ
12 4 797
2019-10-19 07:03:28
124
0
20
1
Co-leader
Da'Veed
#GVRCVLYY
12 4 781
2019-10-19 02:45:17
198
0
21 Brook
#JCLQLRGV
10 4 764
2019-10-17 07:16:38
84
160
22 Co-leader
General
#JURV9PPQ
12 4 691
2019-10-17 10:37:34
53
0
23 Co-leader
AJ25
#P98CJGY99
11 4 662
2019-10-19 02:42:37
63
120
24
1
Elder
dogger
#PPVCVUG0
11 4 558
2019-10-18 15:55:54
18
0
25
1
fob321
#9VJPQ0G
10 4 543
2019-10-19 17:44:15
202
360
26 Elder
Ryry1504
#99CC8R99
10 4 431
2019-10-18 18:52:01
138
240
27 Elder
Oldesalt
#8C022RLCQ
11 4 415
2019-10-19 17:52:33
200
336
28 Co-leader
BigE!
#UVUCJVJ9
12 4 387
2019-10-18 15:05:43
84
80
29 Elder
Jonatski
#8UP8GQLPL
11 4 363
2019-10-19 15:16:46
0
0
30
1
Jack
#YC0G9V9G
11 4 309
2019-10-19 14:11:16
0
0
31
1
Co-leader
MLG
#2RR2GG08Y
9 4 287
2019-10-16 12:01:32
0
40
32 Co-leader
greaper
#2P8VQR2JU
13 4 215
2019-08-06 18:28:28
0
0
33 Elder
els
#2UV0QLRR
11 4 194
2019-10-13 22:13:12
0
0
34 Co-leader
detsnerG
#2CPG0082Q
9 4 191
2019-09-11 16:48:32
0
0
35 Co-leader
Blucobra
#2JVQ92LQ
13 4 103
2019-10-13 15:48:05
0
0
36 Co-leader
Her Vivor
#2LYPRR98
9 4 078
2019-09-11 19:52:52
0
0
37 Elder
clashbeast_56
#29QUP9R0Q
11 4 034
2019-10-17 03:09:53
18
0
38 Elder
AgentDubie
#8900R9JPP
12 4 005
2019-06-29 19:54:23
0
0
39 jacob
#LU0RPJ22
10 4 000
2019-10-12 14:11:48
0
0
40 Đấu trường 12 Co-leader
Master17#$
#GU2UQ0RR
10 3 846
2019-07-24 15:13:23
0
0
41 Đấu trường 11 Elder
Vajeet 3
#9V2VG9J2
10 3 415
2019-10-16 02:13:30
0
0
42 Đấu trường 9 Elder
XXEMIXX
#PQ0CQRJQV
9 2 822
2019-10-19 15:49:44
179
180
43 Đấu trường 9 Big Chunges
#PGJR2JPGV
8 2 685
2019-10-02 20:17:12
0
0
44 Đấu trường 9 Leader
upgrayedd
#PR8JPGQV
10 2 661
2017-08-13 08:32:06
0
0
45 Đấu trường 7 Co-leader
the other dude
#2JR2L229
10 2 277
2017-08-30 20:06:30
0
0
46 Đấu trường 6 Co-leader
drippykc
#PQ0JYYJQ2
7 1 902
2019-10-11 15:02:27
0
0
47 Đấu trường 5 Elder
DITCH
#P8QP2GLY
7 1 442
2019-10-09 21:42:24
0
0
48 Đấu trường 3 cheyannemarie
#Y09R28Y2Q
4 609
2019-09-28 22:40:54
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord