broken wings

#2YYRQVQR

45 673

50 / 50

li yerbah 2 war wra baadhhom ywali ainé li yekhser zouz yarjaa membre w kenou membre yetared li yerbah 5 yatlaa adjoint marhbe🙋

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 673
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader rami
Phạm vi chiến tích 3 262 – 5 153
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 898
Elder 16
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 ☆☆HULK☆☆
#2QP9GL2Q0
12 5 153
2019-09-17 08:52:22
0
128
2 IRONMAX
#9YY90VPP9
10 5 097
2019-09-17 11:33:01
0
50
3
1
Elder
paulo
#2VYJP282L
10 5 045
2019-09-17 04:18:23
10
10
4
1
Elder
mahdi
#9C2U0C9UG
10 5 030
2019-09-17 12:14:13
62
70
5 Leader
rami
#9U8VRQP0
12 4 999
2019-09-17 10:06:03
132
70
6 Elder
$RBD$
#20URLUJR0
11 4 911
2019-09-16 11:52:24
50
40
7 الموت
#2J2Y0Y9JJ
10 4 826
2019-09-13 14:38:24
0
0
8 Elder
PwndByMarksman
#8LGQJCUYY
12 4 814
2019-09-17 05:49:58
65
70
9 Elder
YOYO
#Y2VPP90J2
9 4 776
2019-09-17 10:39:09
140
0
10 Co-leader
Alaa
#8YV2RVY
11 4 742
2019-09-14 09:09:14
0
0
11 faker skt 1
#8YLPG8PR9
10 4 645
2019-09-17 10:24:10
0
0
12 Elder
Jahir
#C8LJYPJ8
11 4 613
2019-09-06 18:59:49
0
0
13 Elder
VeyM-
#2CUUJUPR
11 4 552
2019-09-06 10:44:19
0
0
14 colocha
#PLPPYVJLU
10 4 547
2019-09-17 04:18:20
18
90
15 frikha
#VRCV82VR
11 4 544
2019-09-10 14:42:05
0
0
16 gamoussa
#9RPGC9UU2
10 4 330
2019-09-16 14:17:28
28
40
17 Co-leader
Arrow
#9URU0CR0
11 4 219
2019-07-08 10:23:50
0
0
18 Therealcydex
#2Y00QLCQQ
10 4 217
2019-09-07 23:42:58
0
0
19 Elder
mahdi
#2L8RYP2G
9 4 216
2019-08-21 08:05:46
0
0
20 aziz10
#9G2Q2YRY0
10 4 214
2019-09-17 11:38:36
30
0
21
1
WARNING
#2RPRYRJ9R
11 4 203
2019-08-10 04:50:01
0
0
22
1
yessin-gamer
#9LJR9222Q
10 4 150
2019-09-15 22:42:30
0
30
23
1
Elder
SEY.KO
#2R82JPPVV
10 4 112
2019-09-17 05:56:49
28
120
24
11
ใมทสฝฃ
#88PYVU2GJ
11 4 087
2019-09-17 11:35:02
0
0
25
2
The Killer00
#229UYCRYC
10 4 087
2019-08-22 09:01:01
0
0
26
2
Elder
TSD_Youtube
#2J80L8GJV
10 4 086
2019-07-18 10:16:01
0
0
27
2
HĀČĶĔŘ FĆ
#8V09VQ00R
11 4 075
2019-09-16 15:52:48
0
0
28
2
#OmTheReaper#
#982Q8YP02
10 4 045
2019-08-14 12:15:59
0
0
29
2
Elder
Supercell
#8RRY880QC
10 4 023
2019-08-23 23:11:34
0
0
30
2
khalil king 007
#8PP9U0PCP
10 4 007
2019-09-15 17:04:46
0
0
31
2
king zizou
#2R8J9L8PP
12 4 001
2019-06-27 18:53:11
0
0
32
2
Elder
the hunter
#29CPP2Y2
12 4 001
2019-02-01 18:28:56
0
0
33
2
Elder
supercell love
#29Q0YQYCY
12 4 001
2019-01-22 06:16:17
0
0
34
2
super lorde
#2U8GG882R
11 4 001
2019-01-25 21:52:53
0
0
35
2
cr7 ruin
#9V8CLPVYV
10 4 001
2019-06-17 10:48:19
0
0
36
2
Elder
YOU
#P0GGQYJGR
10 4 001
2019-06-06 22:01:59
0
0
37
1
Đấu trường 12 Elder
pablau
#YLVLGPPPY
8 3 943
2019-09-06 17:22:33
0
0
38
1
Đấu trường 12 ⚡M.A.H.D.I⚡
#2GG8PLJ9P
10 3 908
2019-09-02 18:42:10
0
0
39
1
Đấu trường 12 wajih :p
#8YQPP2988
11 3 906
2019-03-19 21:39:42
0
0
40
1
Đấu trường 12 Gaston
#V0U8VQLV
10 3 868
2019-07-20 16:38:02
0
0
41
1
Đấu trường 12 mh
#990CYGLQ
10 3 853
2019-06-19 16:23:58
0
0
42
1
Đấu trường 12 bilel
#2889UGYJC
10 3 822
2019-06-25 13:58:52
0
0
43
1
Đấu trường 12 thresh
#2YR9P92GY
9 3 754
2019-09-15 13:36:19
0
0
44
1
Đấu trường 12 Toobe
#Y8R80J8GJ
8 3 744
2019-09-17 11:24:18
114
70
45
2
Đấu trường 12 Electro
#8YVCULUY
10 3 735
2019-07-04 19:41:58
0
0
46
2
Đấu trường 12 la sáña
#PGJUU9JJU
10 3 730
2019-09-14 19:32:42
0
0
47
1
Đấu trường 12 sedak graja
#89Q0Q0C09
10 3 651
2019-07-05 07:58:22
0
0
48
1
Đấu trường 12 Elder
Đôra
#8CQ8VQCVJ
10 3 600
2019-09-17 07:59:13
121
0
49
1
Đấu trường 11 steven
#2Y8UPJLGR
10 3 587
2019-09-16 15:52:40
82
40
50
1
Đấu trường 10 sAaDa
#8RPUR9UPQ
10 3 262
2019-09-16 16:38:44
18
70

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord