Piratas Asesino

#2YQPR9P

52 038

47 / 50

MAS QUE UN CLAN, UNA FAMILIA! *Grupo Whatsapp *Torneos *Regla 49/50 *Guerra 24/7 *Colider 1000 🍩 *Veterano 250 🍩 ^_^ * 7/8/16

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 038
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Rafael
Phạm vi chiến tích 2 779 – 5 673
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 642
Elder 22
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
javier
#2UJC8GRQ
13 5 673
2019-08-26 03:17:03
56
20
2 Co-leader
keku
#2URC0QJG
12 5 575
2019-08-26 03:15:11
28
40
3 Leader
Rafael
#G0QP9GGG
13 5 514
2019-08-26 07:11:35
50
30
4 Co-leader
Ale:v33
#2YPR2C28
12 5 474
2019-08-24 03:33:02
0
0
5 carlosleyva
#QGU088V
11 5 446
2019-08-24 23:49:10
0
0
6
2
Co-leader
maick
#2PQ829UPC
12 5 431
2019-08-26 04:40:08
20
40
7
1
Elder
sada 777
#CR9YQPLL
12 5 415
2019-08-26 07:09:59
62
0
8
1
santgi
#JGYC08J8
12 5 401
2019-08-26 04:12:05
0
40
9
4
Co-leader
R2
#QVQPQ9JV
12 5 361
2019-08-26 03:01:33
0
40
10
1
Elder
Topemanuel534
#9228YP0GL
11 5 360
2019-08-26 00:30:37
20
0
11
2
Co-leader
Newbye
#9C9V80JUG
11 5 340
2019-08-25 19:21:42
0
0
12
2
Co-leader
lnnuendo
#VRJY8GU8
12 5 311
2019-08-26 04:45:21
58
40
13
3
Elder
endiabrado
#9P9L2L9L0
11 5 309
2019-08-25 19:54:19
0
0
14
2
Elder
noper
#R0Q2YPVG
12 5 306
2019-08-26 01:17:55
20
0
15 Elder
Josemi
#L0PGYRJQ
12 5 272
2019-08-25 20:12:57
0
0
16
1
Co-leader
jude
#C0JU9Y0R
11 5 195
2019-08-25 15:09:43
0
0
17
1
Co-leader
fer
#8P888RYRJ
11 5 119
2019-08-26 04:21:31
40
40
18
3
Co-leader
jhona
#2UUVQQP2J
12 5 100
2019-08-26 05:44:13
18
32
19 Elder
<~~L∆L0~~>
#8GQRJ9J08
10 5 086
2019-08-26 00:10:17
0
0
20 Elder
SaulX
#92CQL9V0
11 5 084
2019-08-26 00:27:18
0
0
21
1
Elder
CALINUKE
#QJVVC9UP
11 5 079
2019-08-26 07:03:38
42
0
22
1
Elder
cesar1810
#9L2Q0RQ08
10 5 072
2019-08-26 03:24:52
16
40
23
2
Elder
zika
#80GC2JLCR
11 5 064
2019-08-26 03:22:14
0
0
24
14
Elder
ricky#17
#9QPY0Q2QQ
11 5 050
2019-08-26 06:16:43
34
16
25
1
Co-leader
xaloto01
#RPJQ0UP8
12 5 027
2019-08-26 04:25:35
0
40
26 Elder
_Lord Vader_
#9G28PJJ2J
9 5 005
2019-08-25 16:32:12
0
0
27 Comandante Miaw
#2GC0LL9PV
12 5 004
2019-08-25 14:13:11
0
0
28 Co-leader
Portgas D Ace
#9JGP0RLG2
11 4 982
2019-08-24 00:16:09
0
0
29 Black
#P8UY0LGYR
9 4 930
2019-08-26 02:23:28
8
0
30 Elder
Soria
#2QQGLLRL8
11 4 909
2019-08-25 22:57:59
0
0
31
1
Elder
WOLF HDZ
#P9UPYP28R
11 4 860
2019-08-26 02:53:07
38
40
32
1
Elder
Edgar
#PQ02PJ0P8
9 4 842
2019-08-26 05:53:39
10
40
33 JOSESITOCHULOXD
#90PLP82GP
10 4 832
2019-08-26 03:13:09
46
40
34 Elder
angel maximo
#P2RQULV
12 4 819
2019-08-26 06:04:49
16
24
35 wayo14
#P2CYV0UJR
10 4 813
2019-08-25 21:43:35
0
0
36 The Punisher
#GQC0UYPJ
11 4 787
2019-08-24 18:59:53
0
0
37
1
Elder
FOXHOUND23
#8VUUR8CC
13 4 776
2019-08-24 01:33:14
0
0
38
1
Co-leader
Alexandro115
#89JQ8UG8
11 4 773
2019-08-25 00:46:43
0
0
39 LOBO COSMICO
#8GY2GR00C
11 4 691
2019-08-25 15:57:30
0
0
40
1
Elder
GG
#P8GLV09U0
10 4 681
2019-08-26 04:28:09
0
40
41
1
Elder
Alan Walker
#892CQU0JY
11 4 643
2019-08-20 18:47:27
0
0
42
1
Elder
Killer Flautas
#GY0JPJCV
13 4 641
2019-08-25 17:17:06
0
0
43
2
Said16
#8C2RLLGJJ
10 4 544
2019-08-26 03:21:52
0
0
44 Brandon
#992P2CQG9
11 4 477
2019-08-26 05:14:06
50
40
45
2
pankqee18
#2LPJ0QYJG
10 4 425
2019-08-24 05:35:22
0
0
46
2
ANGEL
#2VLP082QQ
10 4 401
2019-08-20 19:49:26
0
0
47
2
Đấu trường 9 Elder
ㅇㄷ쿠ㅐㅏㅋ
#20QULJP9C
10 2 779
2019-08-25 20:58:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord