ziw ziw Dz

#2YLLYU09

41 575

28 / 50

joueurs actifs🔥dons minimum 50🤝 guerre obligatoire ⚔️.30 vic min pr acceder au clan 💪 bienvenue à tous

Nhận Vào Hội
Thành viên 28 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 575
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader ivaar
Phạm vi chiến tích 4 150 – 5 303
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 468
Elder 4
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
<C3>nedjmou
#8009YU9P8
13 5 303
2019-10-14 21:24:25
160
120
2
1
Co-leader
yousabb
#2980CQU9Y
13 5 256
2019-10-14 04:35:24
0
0
3
1
Co-leader
houssem#23
#2QUV9JY89
12 5 225
2019-10-14 23:58:09
122
100
4 Co-leader
lellib
#98YY9J9VQ
12 5 101
2019-10-15 01:57:46
36
90
5 Elder
kheros
#2GPU2990Y
12 5 079
2019-10-14 23:22:00
116
80
6 Leader
ivaar
#9P8QC8909
12 4 973
2019-10-14 22:08:14
59
40
7 Co-leader
hamed
#99LLCP2RG
12 4 941
2019-10-14 22:52:10
46
40
8
2
Majhoul
#8CCGC02QL
12 4 938
2019-10-15 02:28:23
38
40
9
1
Chito
#Q0CQC0CV
12 4 927
2019-10-14 20:00:38
81
80
10
1
Elder
manou
#8V80YJJ0G
11 4 894
2019-10-14 15:36:03
0
40
11
1
Elder
zalhoum
#2J0RP029R
12 4 880
2019-10-14 16:39:58
104
110
12
1
Co-leader
Chitin
#U8R2PY0V
12 4 862
2019-10-12 22:56:22
0
0
13 moncef
#2PL0Q2C89
12 4 830
2019-10-14 22:09:12
0
0
14 karimos
#9RJJQP8QG
11 4 817
2019-10-14 22:02:46
46
80
15 YSR1997
#2QPRGRVUV
11 4 794
2019-10-14 23:43:39
0
80
16
3
Hakim killer
#2CP92JCQL
10 4 766
2019-10-14 15:54:15
96
80
17
1
Co-leader
مراد
#9LVL888GC
12 4 755
2019-10-14 21:51:50
150
80
18
1
Marshall
#9RCVGLJ20
12 4 736
2019-10-15 00:38:42
52
88
19
2
Elder
jiji
#PCUPU82PP
10 4 729
2019-10-14 20:03:01
108
80
20
2
uchiha madara
#YUQYV9V8R
9 4 708
2019-10-14 23:21:30
0
80
21
1
islam hatake cn
#9LYU22C8C
11 4 665
2019-10-14 16:56:53
100
80
22 Raid
#9VYQ2GRCP
10 4 608
2019-10-12 09:36:20
0
0
23 Co-leader
oussbis
#PJLPJ0RCG
10 4 605
2019-10-12 12:16:55
0
0
24 BFA
#8JGPRRPRR
11 4 599
2019-10-14 19:27:51
154
80
25 Co-leader
ØÜ$$BBÄ
#YP9VY0JJ
13 4 403
2019-10-12 12:29:36
0
0
26 Co-leader
COCAYNE⚰️
#9YPRVJ8YQ
10 4 402
2019-10-12 12:27:29
0
0
27 mmd
#8U9V2ULJU
11 4 384
2019-10-13 19:56:24
0
0
28 아기츄
#9CQYVYY0
12 4 150
2019-10-14 23:40:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord