FR TEAM LL

#2YLCQRG9

56 615

50 / 50

Clan top FR//Objectif top 50! // Entrainement et Participation Obligatoire GDC. Line/Discord: FR TEAM LL. Record 5500⚜️💯🔞⛔️🔞

Collecting cards! Ends: 2019-06-17 21:21:01
Trận đấu 33 + 36
Participation 25 / 50
Người chơi Trận đấu Cards Collected
Le ragnardbebel 1 / 3 467
triton la beu 1 / 3 467
Bilroute 2 / 3 934
JR91 2 / 3 934
C4_AsTrOfYk 3 / 3 1401
Elysium-YT 1 + 2 / 3 1869
Bono 1 + 2 / 3 1869
zeus 1 + 2 / 3 1869
GROSSAK 1 + 2 / 3 1869
Dreamer 1 + 2 / 3 1869
DARKILLER69 1 + 2 / 3 1869
Max 1 + 2 / 3 1869
∆tismaa∆ 1 + 2 / 3 1869
Marshall 51 1 + 2 / 3 1869
✨Scorpion✨ 1 + 2 / 3 1869
naruto 2 + 1 / 3 2337
zebigboss 2 + 1 / 3 2337
wexdlife 2 + 1 / 3 2337
Hawkins 2 + 1 / 3 2337
I am looser lol 2 + 1 / 3 2337
la puissance 2 + 1 / 3 2337
galaahad 2 + 1 / 3 2475
jack69 3 / 3 2805
lordAzathoth 3 / 3 2805
HROCMA 3 / 3 2970

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord