Reggio Calabria

#2YCQQG8C

13 623

6 / 50

partecipazione obbligatoria alle guerre tra clan. In questo clan mai 50/50. Chi non dona... 👎🏻

Nhận Vào Hội
Thành viên 6 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 13 623
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader Predator
Phạm vi chiến tích 4 052 – 4 979
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 736
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Vito Magno
#2QGC002P
12 4 979
2019-06-16 18:45:32
78
130
2 Co-leader
Minipepoo
#8GG8L9YG
12 4 822
2019-06-15 13:32:49
38
90
3 Co-leader
pepito
#99Q8JPPR
11 4 730
2019-06-15 07:21:02
58
98
4 Co-leader
JARI8
#LYJR8RQ
11 4 398
2019-06-06 07:37:48
0
0
5 Leader
Predator
#22GPJVJGC
12 4 266
2019-06-16 12:12:20
152
74
6 Co-leader
li
#22CJU2GQU
11 4 052
2019-06-10 20:39:20
58
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord