Warriors

#2Y2RR0P

46 388

49 / 50

Be Active and Donate! Use ALL War Battles! Earn Promotions! have fun and participate in war! 👌👌👌

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 388
Chiến Tích Cần Có 2 300
Clan Leader KEW
Phạm vi chiến tích 2 514 – 5 673
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 929
Elder 8
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
KEW
#20LL08J
13 5 673
2019-08-25 12:46:22
744
540
2 Elder
chewy8a
#8LJGLUJ0P
13 5 546
2019-08-25 03:07:20
308
240
3 Co-leader
JL2425
#2C2QR0L2Y
12 5 489
2019-08-25 01:22:37
258
400
4 Elder
XoticSnail
#880L92YU
13 5 289
2019-08-25 11:28:20
260
370
5 Co-leader
His Lordship
#902Q2PQG
13 5 203
2019-08-25 06:59:34
60
110
6 DiggyJ
#9LYQQGQ2G
12 5 160
2019-08-25 00:45:06
234
60
7 Elder
Dusty
#98G9RJVJ
12 4 991
2019-08-24 23:04:22
426
160
8 mon
#8QLU9VPP
11 4 944
2019-08-25 10:18:53
18
40
9
4
Co-leader
TooLateNOW
#2VYLQ0GU
12 4 902
2019-08-25 02:06:14
50
80
10
1
Co-leader
Anderson
#2GR9J0LY
12 4 812
2019-08-23 23:58:00
322
80
11
1
erik.gerdes
#9YCGJ2ULY
12 4 801
2019-08-25 11:07:27
40
0
12
1
luketheduke
#9J02288YY
10 4 780
2019-08-23 12:22:12
118
80
13
1
showhunter988
#PRUY220QC
9 4 716
2019-08-24 19:36:13
87
180
14 PïNk
#9YVYVVLR
10 4 506
2019-08-24 21:55:50
67
160
15 schmorgous port
#GUCPYGJY
11 4 434
2019-08-24 11:40:26
0
0
16 megalicious
#9QUUVGGGR
11 4 428
2019-08-24 23:16:13
146
0
17 GHOST POWER
#PJLP9U8VL
9 4 302
2019-08-25 01:58:45
38
120
18
1
Elder
TooEarlyNow
#8RRJLL229
11 4 294
2019-08-25 02:08:20
46
80
19
1
Co-leader
Dark_Paradox7
#9GC88RGU
13 4 274
2019-08-25 06:20:58
442
560
20 Co-leader
Zinda
#Y9CYP2PR
12 4 223
2019-08-24 05:41:43
48
80
21 Elder
Dolbar
#29JJL2G92
12 4 112
2019-08-24 23:01:34
62
0
22 reaper
#2JVQ8P0V8
10 4 110
2019-08-25 00:17:01
10
120
23 Papi_Octavio
#P08R22UUY
10 4 109
2019-08-25 03:04:27
28
0
24 Infinite_Pro
#2VLC00Q2
11 4 106
2019-07-12 00:17:17
0
0
25
1
jorgeluis
#PYCGL2GJ2
9 4 051
2019-08-25 04:11:21
104
80
26
1
Co-leader
Catz
#20LRP0ULY
11 4 003
2019-08-17 23:19:51
0
0
27 Elder
Clint Torres
#G0CP8PVC
12 4 001
2018-11-10 23:22:47
0
0
28 Elder
cz
#2LGLGC98C
12 4 000
2019-08-25 05:12:54
374
569
29 Đấu trường 12 Tate
#98VJRU00P
10 3 957
2019-08-17 01:02:41
0
0
30 Đấu trường 12 ammar05_
#PC8P8JGP9
9 3 955
2019-08-25 13:07:42
178
40
31 Đấu trường 12 ⚡⚡lilfari⚡⚡
#PUY8JVRYC
10 3 743
2019-08-14 07:46:37
0
0
32 Đấu trường 12 alomega007
#908RGUYUJ
8 3 707
2019-08-24 16:59:47
53
80
33 Đấu trường 12 Raymond David
#9V9CCRCUL
9 3 685
2019-08-24 22:08:18
18
80
34 Đấu trường 12 sydney
#2CU2R2UYP
10 3 678
2019-07-03 22:25:36
0
0
35
3
Đấu trường 12 Tac02sdai
#Y8J0CCYPQ
9 3 657
2019-08-25 01:47:40
38
200
36 Đấu trường 12 Grey Warden
#8YY8VCJ2
11 3 609
2019-07-26 22:38:14
0
0
37 Đấu trường 12 Elder
Sir.Swizzle
#2R9QRYRU2
10 3 606
2019-07-29 02:57:36
0
0
38
1
Đấu trường 11 balaji
#8PQVUUQ9L
9 3 367
2019-08-25 03:47:22
135
320
39
1
Đấu trường 11 RubyMutant
#9J0PUYLP
10 3 310
2019-06-10 03:07:31
0
0
40 Đấu trường 11 RaulSaldivar
#2P92GQ2PV
9 3 300
2019-08-25 09:45:45
0
0
41 Đấu trường 10 Blank
#8PC2RVRUJ
10 3 235
2019-08-21 00:45:34
0
0
42 Đấu trường 10 Und3rTheR1m
#292QCCYVJ
10 3 136
2019-08-24 00:19:26
0
0
43 Đấu trường 10 aariyantheking
#9J02VJ08Y
9 3 094
2019-08-01 15:17:01
0
0
44 Đấu trường 10 Jaklneck
#80U2G80YQ
9 3 066
2019-06-19 00:16:46
0
0
45 Đấu trường 10 ❤Lo_REIGN❤
#2Q0CU800
8 3 020
2019-08-24 21:58:49
18
80
46
1
Đấu trường 10 Robin Hood
#VQJ8L80C
8 3 008
2019-08-25 07:17:00
0
0
47
1
Đấu trường 9 DarkLordAustin
#89U8PPUJ
10 2 902
2019-07-14 13:21:29
0
0
48 Đấu trường 9 war master
#8U0PLQVPR
9 2 633
2019-08-13 01:30:45
0
0
49 Đấu trường 8 UraniumPotato
#2QPQURLY
10 2 514
2019-08-23 20:16:32
42
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord