You'remyboyblue

#2Y020UP

43 526

41 / 50

Coc original. Let's get it. Promotions are based on loyalty. Inactives get kicked. contribute to clan wars and donations YEET!

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 43 526
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader CJB
Phạm vi chiến tích 499 – 5 467
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 232
Elder 9
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Mikey Z
#8C08LJP0
12 5 467
2019-08-26 03:05:32
20
40
2
1
Co-leader
Trip_On_Mars
#2LGU9U2Q
13 5 458
2019-08-26 02:17:56
10
40
3
1
Leader
CJB
#GPVV98P
13 5 444
2019-08-26 04:53:14
28
40
4 Co-leader
Moo5eman
#2LUVQGC0J
13 5 338
2019-08-26 03:17:27
20
40
5 Co-leader
emily nicole
#QUVLGP0Q
11 5 168
2019-08-26 00:27:47
10
0
6 Co-leader
fuq?
#2CJRVQUP8
12 5 086
2019-08-26 05:31:31
26
0
7 Co-leader
RG'Z187
#GLQUYQVL
11 5 031
2019-08-24 23:01:14
0
0
8
1
Co-leader
lalo187
#2YVU09J2G
12 5 018
2019-08-26 05:27:34
28
0
9
1
Elder
mrbrown
#P990GL9U2
10 4 971
2019-08-26 02:47:17
30
0
10
1
Elder
blade
#9UP00PG2G
11 4 826
2019-08-26 02:46:32
0
0
11
2
Co-leader
Quick Strike C
#Y0LU2RGGU
10 4 767
2019-08-26 03:48:04
0
0
12 Co-leader
LogOff
#2VUURVLRR
10 4 760
2019-08-26 06:12:43
0
0
13
1
Elder
ismael ik
#9PC82P9GR
10 4 602
2019-08-26 04:38:59
0
40
14
1
Co-leader
Wamp Jr.
#8U8CUR2U
12 4 596
2019-08-20 20:32:55
0
0
15
1
Elder
pmoney
#PG2RQU9C8
9 4 520
2019-08-26 01:40:03
0
0
16
1
cccc
#9UVQQG9YV
10 4 518
2019-08-23 04:23:28
0
0
17
1
Elder
kkot2004
#QJVPQUL9
11 4 457
2019-08-24 01:14:14
0
0
18
1
Elder
shadow knight
#QLQQG9QG
10 4 347
2019-08-24 18:19:53
0
0
19
1
Co-leader
÷<)
#PRCQ8C0VJ
10 4 246
2019-08-05 11:54:42
0
0
20
1
Elder
megameatmatt
#2UR9UGVV
11 4 175
2019-07-21 20:36:55
0
0
21
1
Co-leader
Jester
#8GJ0RYC2C
12 4 165
2019-08-25 01:39:37
0
0
22
1
raystar115
#LVRYPL8Q
11 4 000
2019-07-23 07:12:06
0
0
23
1
Đấu trường 12 Co-leader
CJB#2
#9LQRQ98Q0
10 3 930
2018-11-09 20:51:23
0
0
24
1
Đấu trường 12 Elder
•MeLtDoWn•™
#PYJYVLVU2
9 3 759
2019-08-26 05:59:50
30
22
25
2
Đấu trường 12 kolor_ful
#2L0LL92R
9 3 641
2019-08-26 06:12:13
0
0
26 Đấu trường 12 Co-leader
Kinetico
#Q2P2JGLV
12 3 610
2019-08-26 00:18:03
0
0
27
1
Đấu trường 11 Co-leader
Forigne_GOD1998
#PL0G8U2UG
9 3 557
2019-08-26 01:33:50
10
10
28
1
Đấu trường 11 Co-leader
Neacail
#2RQC8JQRJ
11 3 438
2019-01-24 18:55:55
0
0
29
1
Đấu trường 11 TheWildChild
#8PCU9Q88
12 3 327
2019-08-26 04:07:40
0
0
30
1
Đấu trường 10 Co-leader
CAPTAIN NECK
#2PL0CYP90
12 3 009
2019-08-25 03:01:18
0
0
31
1
Đấu trường 9 Co-leader
FuQ2
#80VGQC0GQ
9 2 656
2018-04-23 06:35:44
0
0
32
1
Đấu trường 9 KAD2017
#2LGCRV0R9
10 2 630
2019-08-24 21:42:43
0
0
33
1
Đấu trường 8 Teo
#9RLRP8VUR
8 2 492
2019-08-15 18:29:16
0
0
34
1
Đấu trường 7 Co-leader
F/\BIO
#PPPQJQC0
9 2 268
2017-06-30 20:11:22
0
0
35
1
Đấu trường 7 Co-leader
ForevrBae
#PJGUVL999
9 2 252
2019-08-25 20:17:34
0
0
36
1
Đấu trường 7 waterblazer
#8PJJ9G9CL
8 2 080
2019-08-26 00:04:50
10
0
37
1
Đấu trường 6 Elder
**Kaden**
#9YU288CUL
8 1 783
2019-08-23 00:34:53
0
0
38
1
Đấu trường 6 vick54321
#9809P89GY
6 1 688
2019-08-19 23:19:37
0
0
39
1
Đấu trường 4 Acid Spit
#Y998LJ9L9
6 1 152
2019-08-25 23:58:18
0
0
40
1
Đấu trường 4 BBAWESOME
#YYLCLYRU8
6 1 021
2019-08-07 21:59:29
0
0
41
1
Đấu trường 2 Co-leader
nop_nad
#YQVJJR80P
5 499
2019-08-08 18:11:31
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord