Tunisie vive 2

#2VR9L9CG

43 637

32 / 50

eli yal3eb fi a9al men 4 guerre de clans ==> OUT...... donnation zero fi a5er ejom3a ==> OUT.... plus que 800 donnation chef adj

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 637
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader sayouf
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 594
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 710
Co-leaders 29
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Y2j
#28QR2VP0J
12 5 594
2019-09-20 21:38:49
378
350
2 Co-leader
wassim
#98202JL2P
12 5 397
2019-09-20 21:47:01
645
380
3 Co-leader
Mercury
#8QR9Q89CR
11 5 234
2019-09-20 21:23:32
302
10
4
3
Co-leader
wizard
#8YUU80LG0
11 5 207
2019-09-20 22:26:16
112
230
5 Co-leader
mednat0808
#9GVJ0QRPJ
11 5 186
2019-09-20 19:21:00
110
160
6
2
Co-leader
atef3
#8RYUR8CLQ
12 5 099
2019-09-20 18:04:01
96
120
7
1
hssan
#90CRYY9PQ
12 5 044
2019-09-20 18:36:10
890
440
8 Co-leader
salem
#9L89LGQRG
10 5 024
2019-09-20 15:25:47
330
380
9 Co-leader
khamis bacha
#8LQUC9LGU
12 5 014
2019-09-20 21:44:16
96
360
10
3
Co-leader
neji2
#9GYUYG2C0
12 5 006
2019-09-20 22:20:58
235
280
11
1
Co-leader
mk56852
#9VUGQCCVU
11 5 000
2019-09-20 20:14:25
418
357
12
1
Co-leader
Bouhmid
#JGJUC0VP
11 4 928
2019-09-20 20:57:03
306
240
13
3
Co-leader
hatem
#9P9LGC89U
11 4 928
2019-09-20 21:45:31
90
40
14 Co-leader
oumaima
#9UQ8GP2QJ
10 4 927
2019-09-20 22:04:11
196
293
15 KH.AB
#99GQJVPLP
10 4 899
2019-09-20 20:42:45
46
40
16
2
Co-leader
Azmi
#P2G0PQU8
11 4 853
2019-09-20 15:02:31
106
160
17 Co-leader
jokEr
#PR9J2JLLY
10 4 791
2019-09-20 18:45:23
10
360
18
2
Co-leader
warmonger
#9QLLPRG2L
11 4 719
2019-09-20 20:30:51
226
200
19
2
Co-leader
NADER
#8GUJLYYCJ
12 4 609
2019-09-20 14:24:25
58
190
20
2
Co-leader
khalil
#88PPPL08L
11 4 607
2019-09-19 18:58:54
0
0
21
2
Co-leader
Amen Allah
#2L2PVVPPP
10 4 391
2019-09-17 11:29:41
0
0
22
2
Co-leader
⛔THE BEST NOOB⛔
#9RJ20YJ2G
10 4 100
2019-09-10 17:36:07
0
0
23
2
Co-leader
aurkus
#P2UJ9YY90
10 4 066
2019-09-08 08:30:35
0
0
24
2
Co-leader
ناجي
#P0LRG0JJJ
11 4 063
2019-08-12 15:41:22
0
0
25
2
Co-leader
malek
#2YJ0CLLRR
11 4 018
2019-09-17 14:43:19
30
40
26
2
Co-leader
îħēß
#20YQG0U8L
11 4 016
2019-08-21 04:42:37
0
0
27
2
Leader
sayouf
#9PR8QYP09
11 4 005
2019-07-21 23:36:32
0
0
28
2
Co-leader
anis
#22QUY2YRG
12 4 005
2019-07-20 19:17:57
0
0
29
2
Co-leader
Med Amine
#88J9JVLQU
12 4 004
2019-07-05 18:40:20
0
0
30
2
Co-leader
matias
#8VPJ8PY2G
11 4 004
2019-07-25 08:46:18
0
0
31
2
Co-leader
habbboub
#8R2RUV902
10 4 002
2019-07-17 07:25:09
0
0
32
2
Co-leader
Boulbeba
#90VQ2RLC0
11 4 001
2019-07-09 22:13:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord