COR'BLACK BR

#2VQQ9C9

53 415

49 / 50

MÍNIMO DE 200 DOAÇÕES SEMANAIS. TREINAMENTO PARA AS GUERRAS E AJUDA PARA TODOS EVOLUIREM. SE QUISER SOMAR SERÁ BEMVINDO.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 415
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader BravoZero
Phạm vi chiến tích 4 082 – 5 919
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 292
Elder 18
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Scalabrini™
#2RQGUCCR
13 5 919
2019-08-19 20:44:27
56
80
2 Co-leader
Julio
#2JP8PYRCC
13 5 663
2019-08-19 18:01:47
66
0
3
2
⚡phas13⚡
#JRPJGP0L
12 5 509
2019-08-19 15:50:08
94
20
4
6
Elder
JeffersonSRO
#2J208JRU8
13 5 495
2019-08-19 19:56:24
160
120
5
1
Elder
Lord Batman
#2YUCGVJQL
12 5 484
2019-08-19 17:09:18
20
40
6 Co-leader
Aneis
#P90YRRCP
13 5 483
2019-08-19 17:59:13
172
0
7
4
Leader
BravoZero
#G2G9U00Q
13 5 455
2019-08-19 15:14:17
122
80
8
1
Elder
DiegoHenrique
#8JPCPLUUY
12 5 441
2019-08-19 17:04:49
36
80
9
1
Elder
LCarneiro
#8ULUQUR82
12 5 422
2019-08-19 17:08:14
86
40
10
1
Co-leader
Bruno
#29GYUPL09
13 5 419
2019-08-19 14:15:07
58
80
11 Elder
Saliba
#28LJRLJY2
13 5 360
2019-08-19 20:57:16
58
0
12
4
Elder
Marc Brito
#8Y8PVC29L
12 5 359
2019-08-19 20:49:00
102
120
13
1
juninhonogue
#2G9G8V9GU
12 5 332
2019-08-17 09:38:52
0
0
14
1
Elder
DoM KiChuTe
#99GU92PQ
12 5 315
2019-08-19 20:23:54
72
80
15
4
fumega
#89LC99V9Y
12 5 310
2019-08-19 16:02:08
58
40
16
1
Co-leader
Shirley
#2892JL0GC
13 5 309
2019-08-19 19:59:14
58
40
17
15
Elder
Roberto
#290QYC08V
12 5 303
2019-08-19 20:35:30
28
40
18
3
Co-leader
Pzr.fernando
#2LP88VQGQ
12 5 303
2019-08-19 09:53:51
34
40
19
5
Elder
Spartacus® BR
#202LL29U
13 5 300
2019-08-19 14:40:33
50
40
20
3
Co-leader
Kaká Sinistro
#LYVCVU9V
12 5 268
2019-08-19 20:42:02
40
40
21 Souza Clash YT
#GRUGVL
13 5 221
2019-08-19 09:29:44
40
40
22
4
jonas
#CQGJ8QRP
12 5 196
2019-08-19 17:48:29
50
120
23
1
Co-leader
PHBR1TO1990
#20V20V8U
12 5 189
2019-08-19 15:01:10
20
80
24
4
Elder
ricardo
#92220U22V
12 5 186
2019-08-19 18:15:47
10
0
25
1
Elder
CEARÁ SPORTING
#8QCQGJ8GP
12 5 172
2019-08-19 18:10:50
50
40
26 LOKAO
#2YU0YLVL
12 5 163
2019-08-19 18:38:15
40
40
27
2
Elder
Cattini99
#URVC2VR
11 5 162
2019-08-19 18:36:08
0
0
28 Co-leader
Emilio
#UY909YJ
13 5 158
2019-08-19 18:32:25
28
60
29
2
Elder
Lord Arthur
#PVCPLGRU
12 5 148
2019-08-19 20:47:46
126
80
30
6
Gustavo
#2UCRPYC82
12 5 145
2019-08-19 18:01:55
36
40
31
2
Elder
je
#2U8PR9JCV
12 5 080
2019-08-19 16:19:03
18
40
32
3
alemao tabaca
#92R9QUQPP
11 5 067
2019-08-19 20:35:28
100
120
33
3
GuDGator
#20208U00U
12 5 048
2019-08-18 21:22:39
0
0
34
3
Alan
#P0L92Y9P
12 5 040
2019-08-18 11:30:18
0
0
35 buiu99
#PCJLPG8YC
9 5 034
2019-08-19 18:35:55
10
40
36
2
ĶĮŁĽŮĄ
#2J9VVQP2Y
11 5 015
2019-08-19 20:55:59
38
80
37 João
#YJYJYUYC
12 5 006
2019-08-19 16:25:33
28
0
38
1
legendary
#8UQLPJL0R
11 4 977
2019-08-19 15:06:59
20
80
39
3
Elder
McLoviN
#2LR0UU0Q8
12 4 973
2019-08-19 10:33:01
18
40
40
1
uPobreMendigo
#2GY2RV9VQ
12 4 923
2019-08-16 16:40:50
0
0
41 Elder
jonathansro
#9UQRY8VUJ
10 4 917
2019-08-19 16:16:26
50
72
42
2
Co-leader
ZiBalsa
#2CRRLY9R
12 4 897
2019-08-19 15:25:02
40
40
43
5
Elder
Lucena
#22CUUVLU2
12 4 889
2019-08-19 20:26:07
40
80
44
2
Elder
MarieDTwiN
#29CR2RC20
12 4 855
2019-08-19 17:11:54
20
40
45
2
GreyGoose
#9022LU2PC
11 4 790
2019-08-16 10:41:36
0
0
46
2
Pedro Games
#22CUY0JLQ
11 4 772
2019-08-19 20:45:39
18
40
47
2
perú de ferro
#8PR9889LU
11 4 752
2019-08-19 20:53:10
28
20
48
2
MAGO CLASH
#QVRUGLR0
10 4 658
2019-08-19 19:43:35
46
80
49
2
Co-leader
Donation Man
#CJUUJR0
13 4 082
2019-07-18 12:47:41
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord