HDx

#2VGLQ9J

49 030

41 / 50

on sait que tu regardes en cachette ....

At war! 15 / 16 battles remaining! Ends: 2019-11-21 22:00:24
Remaining Left Trận thắng Crowns
Clown Mafia
#VJ02G
6 4
(10)
13
(19–31)
Clan McNiel
#YCG28G2
11 2
(13)
3
(14–36)
HDx
#2VGLQ9J
15 1
(16)
2
(17–47)
adultes actifs
#2LRCYLYU
11 0
(11)
1
(12–34)
Dark Knights
#88VC09PG
12 0
(12)
0
(12–36)
Naughty Trận đấu Cards Collected
graecus96 1 1190 2/3
Remaining Trận đấu Cards Collected
victor 0 1680
Starr 0 1680
greg 0 1487
atchoum 0 1487
guicas75 0 1487
stefane 0 1487
31demon31 0 1487
shlague 0 1487
hmong 0 1487
le yo dû 0 1400
Nataa 0 1189
gazafree31 0 1189
judo 0 1120
nana 0 1120
$-crew 0 840
Winners Trận đấu Cards Collected
graecus96 1 1190 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord