HDx

#2VGLQ9J

45 747

37 / 50

on sait que tu regardes en cachette ....

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 45 747
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader gazafree31
Phạm vi chiến tích 339 – 5 512
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 358
Elder 11
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
tinepine
#GP92VVL
13 5 512
2019-07-16 04:56:58
132
100
2
3
Leader
gazafree31
#9YV2GJQU
13 5 366
2019-07-15 21:44:08
158
80
3
1
Co-leader
hermes
#80YYUJYCP
12 5 324
2019-07-16 04:40:56
94
40
4
2
Co-leader
hmong
#PYPY08QL
12 5 321
2019-07-16 05:50:52
0
0
5
2
Co-leader
Nataa
#YYJCVUYU
12 5 287
2019-07-15 15:50:10
20
80
6 Co-leader
warghis
#JRUVCCYL
12 5 272
2019-07-16 06:35:16
166
80
7
1
Pompon
#R08J2PGL
12 5 213
2019-07-15 09:56:45
10
0
8
1
Elder
guicas75
#8QQ2UULQ
12 5 198
2019-07-16 05:25:06
94
50
9 Co-leader
ta mere 2
#8QYG2LR0L
12 5 168
2019-07-16 05:48:41
10
40
10 HueHueHue
#2GY0PPLPL
12 5 106
2019-07-15 21:52:13
10
80
11 Co-leader
TAmere en short
#8GC9UJL
12 5 101
2019-07-13 19:45:01
0
0
12
2
I❤️KCDQ
#LY0GLR8L
11 5 026
2019-07-16 05:47:46
68
88
13 Elder
graecus96
#98VPVYYQ
12 5 021
2019-07-15 16:43:45
150
80
14
2
Elder
Notzy42
#9YG22U2PY
11 4 931
2019-07-15 12:31:09
10
40
15 Co-leader
stefane
#2YJJPJG9
13 4 909
2019-07-16 04:22:14
98
120
16
2
Elder
31demon31
#8UUY2YUY
12 4 908
2019-07-16 04:36:35
36
120
17
1
greg
#88J8U9V2C
12 4 878
2019-07-15 09:36:58
10
40
18
1
Elder
Fishou
#RRU9UY9G
12 4 868
2019-07-15 20:42:47
144
80
19 Elder
PIXOTE
#9VC0C8UJU
10 4 771
2019-07-15 18:57:24
30
80
20 ItchI
#2LLP9VQY
12 4 679
2019-07-14 20:41:55
0
40
21
1
ivanndu87
#GGYPUUC8
12 4 625
2019-07-16 04:32:59
20
40
22
1
Elder
le broyeur
#22JYRU0G0
11 4 618
2019-07-16 00:31:17
0
0
23 Elder
Wintrac
#28V2809RR
11 4 517
2019-07-01 10:38:37
0
0
24 Co-leader
momo
#8YQ98CU8
12 4 407
2019-06-23 09:02:50
0
0
25 Co-leader
lila
#2PURYYG8R
11 4 358
2019-06-30 19:23:54
0
0
26 rathian
#JJYC0C8
12 4 129
2019-07-04 04:46:20
0
0
27 Co-leader
$-crew
#20GUR9LLY
12 4 014
2019-07-15 22:13:57
50
80
28 Co-leader
merci
#CJQQJ2CQ
13 4 001
2019-02-22 01:59:21
0
0
29 Elder
logic
#GYJ8PLJR
11 4 001
2019-07-15 20:46:27
28
0
30 Pruneau2.0
#2RY9YCUU
10 4 000
2019-05-07 21:19:01
0
0
31 Đấu trường 12 Co-leader
bretzel
#JRL2GJ9R
11 3 841
2019-02-15 22:45:07
0
0
32 Đấu trường 11 Co-leader
vicious31100
#9QPUQ0RU
10 3 693
2018-05-05 22:03:46
0
0
33 Đấu trường 12 a06
#9LLCJ2J0C
10 3 682
2019-05-30 14:47:32
0
0
34 Đấu trường 11 Ajax ✌
#99R2YCQ
11 3 399
2019-07-15 22:49:58
20
0
35 Đấu trường 9 Elder
Riyad31
#PC2R2L8CV
8 2 600
2019-06-27 08:52:33
0
0
36 Đấu trường 7 Elder
jimmy
#PYRGCPPUV
7 2 267
2019-07-14 07:02:22
0
0
37 Đấu trường 2 samra.ss
#Y88YQQL9P
3 339
2019-06-01 18:17:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord