greece

#2VGJ28R8

50 229

49 / 50

We need active players so we can get stronger and reach the top. join us and let's become a great team!!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 229
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader MitsMits
Phạm vi chiến tích 2 156 – 5 429
Thông tin hội
Vị trí Hy Lạp
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 850
Elder 27
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
skissas
#GJLU2QRL
13 5 429
2019-10-18 07:05:50
189
200
2 Co-leader
androklisa1
#QR8RPLRC
13 5 422
2019-10-17 20:58:54
214
200
3 Elder
IOANNHS 1
#8JUGY09GC
13 5 299
2019-10-18 07:53:52
577
440
4
2
Elder
mind the gap
#9V28UGCJC
11 5 213
2019-10-17 20:54:05
129
320
5 Elder
hoyok
#2QYGP2YR9
12 5 199
2019-10-17 21:28:01
174
0
6
2
Elder
sagan
#R9Y9JLGL
12 5 194
2019-10-18 05:39:19
670
320
7 Elder
skissas
#R9QGJJGU
12 5 128
2019-10-18 07:12:42
198
280
8 Elder
nektaria
#2J8GRJVG
12 5 110
2019-10-18 08:00:25
585
480
9 Elder
polemarxos
#PYLLCVYU
12 5 100
2019-10-18 07:33:03
218
320
10
7
Elder
air82
#2LV99QV28
11 5 091
2019-10-18 06:32:33
297
240
11
1
Zekk
#YGRUCQU8
12 5 086
2019-10-18 06:30:59
130
120
12
1
Co-leader
atm
#9QYYVCGU
13 5 080
2019-10-18 08:15:52
410
360
13
1
Elder
Greece-Tourist
#9LQR0G229
11 5 070
2019-10-17 21:12:40
130
240
14
1
Leader
MitsMits
#2PVU8UYVG
13 5 050
2019-10-18 07:45:36
1104
480
15
4
Elder
chgogakis
#C8URY92J
12 5 049
2019-10-18 08:03:33
188
230
16 The Dark Knight
#C8V0Y2QP
11 5 020
2019-10-18 04:31:13
240
360
17
3
Elder
APOM
#PG82GQVY2
11 4 978
2019-10-18 06:41:14
396
480
18 Elder
ARIS
#8Y98CRV02
12 4 931
2019-10-18 08:12:11
484
480
19 Elder
OMONOIA FC ☘
#2LQCYCUYC
12 4 926
2019-10-17 16:01:29
120
160
20 Zlev
#8LQ82JGPJ
11 4 923
2019-10-17 19:20:41
28
120
21
6
Elder
Pronx
#2R8C8CRRC
13 4 917
2019-10-18 08:10:23
800
480
22 Elder
lord sinotna
#G202YV9V
11 4 885
2019-10-18 06:35:41
166
240
23 Kostas_YT
#9LCV8PYPG
11 4 885
2019-10-17 16:29:02
0
0
24
3
Co-leader
SakaZulu
#9QQQJVL2C
12 4 876
2019-10-18 07:56:37
270
400
25
1
Elder
JET SİKİ
#9UY0Q080
12 4 868
2019-10-16 16:20:38
40
0
26
4
alex
#PUV2PYVY0
9 4 842
2019-10-18 06:40:09
31
80
27
2
Elder
Sukki79
#2Q2RG0JLL
12 4 840
2019-10-18 04:24:49
198
120
28
2
Elder
kyrker
#8CV9R0RL0
12 4 833
2019-10-18 07:48:05
612
440
29
1
xd_dpapadakis
#PLQ8VR0Y9
10 4 825
2019-10-17 12:49:58
0
0
30
1
Elder
mrcoolguy44
#2Q0CV9QC
12 4 779
2019-10-18 02:00:23
282
260
31 Elder
androklis_a
#PYRJJVL8R
10 4 760
2019-10-17 12:06:21
164
200
32 ΓΙΑΝΝΗΣ Σ
#CLLLRR0P
12 4 743
2019-10-18 03:28:17
150
200
33 Hercules11
#GVY88R
10 4 713
2019-10-18 04:40:53
175
240
34 Mario Tiuru
#209LPPC2
10 4 706
2019-10-18 05:23:00
37
80
35 Elder
Maverick
#PY0UCUCLL
11 4 687
2019-10-18 07:19:31
263
410
36 anestakos
#8LRUUUP00
10 4 638
2019-10-18 04:35:52
240
200
37 mateř
#P82PQ2LJG
10 4 629
2019-10-17 11:07:21
192
280
38 dimitrisagakos
#8PLJL92RP
10 4 625
2019-10-17 16:41:14
21
40
39
5
Elder
JIMFTOO
#2V0UPPQRR
10 4 606
2019-10-18 07:01:36
566
280
40
1
Zissis_YT
#P2UGGQY9Q
10 4 604
2019-10-18 04:25:37
0
120
41
1
Elder
THIMIOSG4
#PPU88YL8L
10 4 585
2019-10-17 04:45:59
62
80
42 Elder
Supercell
#8RL08PR9Q
10 4 553
2019-10-18 04:36:33
360
360
43 Co-leader
d.p
#VRQ82QL
12 4 530
2019-10-12 17:05:49
0
0
44 Flaviossj1
#PVVUPJVRC
10 4 522
2019-10-16 10:30:08
154
80
45 aris
#YQL202C99
9 4 520
2019-10-16 22:05:05
8
200
46 kostas06
#22C8UPYC2
11 4 352
2019-10-17 04:19:20
60
160
47 Elder
OkanDenis
#2P0Q8C8RG
10 4 337
2019-10-16 16:26:27
43
80
48 Elder
tox
#PVU90922Y
11 4 146
2019-10-18 07:07:53
154
440
49 Đấu trường 7 gs_todo
#YCLVLLYYU
7 2 156
2019-10-18 04:07:39
12
230

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord