Gafsa VIKINGS

#2V2U88UL

51 068

42 / 50

donate cards and participate in wars to stay .. level 11 and above .. test the deck before the final battle .. good luck !!

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 068
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Hold999
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 763
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 18 770
Elder 18
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
l3aa
#2CPP8LGCG
13 5 763
2019-09-15 20:10:42
1330
760
2 Elder
H²O
#8GJP8JGV8
12 5 604
2019-09-15 20:15:28
890
640
3 Co-leader
lass
#8LPJYJUUL
12 5 518
2019-09-15 20:23:35
708
720
4 Co-leader
skann
#8UL2Q0922
13 5 462
2019-09-15 19:57:18
1354
680
5
1
Co-leader
wiiiouux
#2VC9JQVCV
12 5 362
2019-09-14 21:20:09
285
200
6
1
Elder
مير بالحولة
#88VU0C98V
13 5 360
2019-09-15 20:05:58
461
520
7
2
Co-leader
san-iker
#9G0J20RGJ
12 5 313
2019-09-15 18:05:42
1775
800
8
1
♤ghost♤
#99UV88PCR
11 5 311
2019-09-15 18:13:46
467
280
9
3
Elder
GhAiTh
#22YUJG2UL
13 5 310
2019-09-15 18:36:17
459
480
10 Co-leader
somokoro
#2JG9JQCR0
12 5 302
2019-09-15 20:21:26
339
530
11 Leader
Hold999
#2CURU0QJ2
13 5 298
2019-09-15 18:32:12
894
600
12
2
Elder
dannythemighty
#8V9LY20RG
13 5 291
2019-09-15 20:20:56
226
40
13
4
Elder
myouth
#8YL0J9RL2
12 5 254
2019-09-15 14:20:33
644
480
14
6
Elder
sn
#80R0UQJL2
12 5 250
2019-09-15 17:11:21
639
680
15
2
Elder
Houbeb
#2LJUUPVG9
12 5 249
2019-09-15 14:36:08
228
440
16
3
Elder
fesfes
#9PJJYYLLJ
12 5 192
2019-09-15 20:10:43
708
760
17
1
Co-leader
DenieD
#9G9PVLL8Q
11 5 186
2019-09-15 19:26:26
122
440
18 Robinho
#98QCPVQV2
11 5 169
0
0
19
1
Elder
Rakkooon
#90YL0QUG8
12 5 153
2019-09-15 18:45:00
478
600
20
5
Co-leader
lucifer
#8UQ80PPU9
11 5 117
2019-09-15 18:41:46
780
480
21
2
Elder
marwen
#9QRC2QQL9
11 5 030
2019-09-15 19:53:20
0
0
22
2
Co-leader
Alaa
#2CQRYQ8R
12 5 027
2019-09-15 19:17:52
968
800
23
3
Co-leader
psymighty
#9LUQLQJ00
12 5 020
2019-09-15 20:23:50
1015
720
24
3
L0rD oF L1G4t
#PQ90CJQCL
11 5 018
2019-09-15 18:01:16
418
800
25
3
Elder
chedly
#8JGLG9098
12 5 016
2019-09-15 18:36:44
114
640
26
1
Elder
ramos
#9P2P988PR
11 5 014
2019-09-15 15:45:28
92
520
27
5
Elder
ponz
#9G0U0VG98
11 5 010
2019-09-15 18:51:00
18
200
28
2
Co-leader
Moe
#82C00PV02
13 4 950
2019-09-15 16:14:26
752
560
29
2
Elder
B3sk4wita
#9JRYQP8JL
11 4 933
2019-09-15 16:43:31
370
480
30
1
Elder
KAFKAF
#2LJJYCVJU
12 4 875
2019-09-15 20:05:32
378
360
31
1
lhechmi
#Y09GQQR22
10 4 832
2019-09-15 18:29:25
282
680
32
1
l3aaa
#8QVGRYP8U
11 4 808
2019-09-15 13:56:44
447
600
33
1
Elder
poss
#9Y8YLCYVP
10 4 755
2019-09-15 10:46:18
76
0
34
1
Co-leader
Tunesee
#9PR92JJQG
11 4 740
2019-09-13 01:07:05
20
80
35
1
rassem
#8CGL28JP0
10 4 690
2019-09-14 16:50:52
58
200
36 Azzinoth.5
#29928P8J8
11 4 660
2019-09-15 19:08:01
258
560
37
2
malek
#9RGQ9RJ80
9 4 648
2019-09-15 17:20:06
125
600
38
1
khalil
#LCLG2Y88
10 4 618
2019-09-15 16:08:43
422
520
39
1
☆Anis☆
#CG9U8J2G
9 4 470
2019-09-15 19:54:36
162
240
40
1
Elder
jacer smat
#9LJUVCU8V
11 4 313
2019-09-15 19:27:36
0
40
41
1
snake220
#P0JQCCY82
11 4 270
2019-09-12 22:29:33
8
0
42
1
Elder
ZBAN
#80L2VV0J2
12 4 001
2019-08-15 11:11:30
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord