Flauta iberica

#2V2LU982

51 271

48 / 50

clan activo, respeto y buen rollo. Obligatorio jugar las 3 de elección y batalla final en las guerras. mínimo donaciones 200.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 271
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Yusos
Phạm vi chiến tích 4 181 – 5 680
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 850
Elder 18
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Jose
#80PUGR9YU
13 5 680
2019-11-18 19:25:52
70
80
2 Elder
anton
#2YLV2JPL8
13 5 614
2019-11-18 19:35:43
74
40
3 Dopa
#2PJJ0U8JU
13 5 373
2019-11-18 19:50:51
20
40
4
1
Co-leader
Bayolo
#QCY0RQVY
12 5 349
2019-11-18 18:09:01
60
0
5
3
Elder
Raul
#290VJR2LQ
13 5 342
2019-11-18 19:35:30
50
80
6
2
Elder
enfermedad 70
#20C0PYRJV
13 5 332
2019-11-18 18:18:56
90
40
7
3
Co-leader
Reina Piong
#YRLR09L8
13 5 324
2019-11-18 19:41:42
104
80
8
1
Elder
Lojom
#9QPY0PYRV
12 5 308
2019-11-18 15:55:23
50
40
9
3
Co-leader
**Janowow**
#9V2000QV
13 5 299
2019-11-18 19:09:36
20
80
10
1
Co-leader
kaito
#PVG2Y088
13 5 226
2019-11-18 19:31:21
218
80
11
4
Elder
Katkun
#29G82VYC8
13 5 223
2019-11-18 19:48:29
20
0
12
1
Elder
Manuel
#2JL8QYJ9Q
13 5 183
2019-11-18 17:33:34
100
80
13
3
Elder
ReSuRrEcCiOn
#8R929G9VY
12 5 171
2019-11-18 13:35:41
86
40
14 pitimainster
#2PLY29JYQ
12 5 166
2019-11-18 14:59:38
20
40
15
3
fran29
#2QRVL2Y82
13 5 157
2019-11-17 18:13:50
0
0
16
1
Elder
roberto
#9UU8RP
12 5 133
2019-11-18 18:48:46
60
80
17 Elder
Rufina
#JRQGC0Q8
12 5 077
2019-11-18 18:51:15
20
70
18 Elder
Diego
#92LR2UPG0
11 5 058
2019-11-17 18:43:10
0
0
19
2
Elder
pixuetocv
#VRCR9C9
12 5 046
2019-11-18 15:52:12
60
40
20
2
Elder
Alex
#9PR9RR2G8
12 5 040
2019-11-18 19:33:24
146
80
21
2
Elder
Dumont
#8QUG9RR88
12 5 032
2019-11-18 18:55:49
38
40
22
2
Leader
Yusos
#9P2J8ULVU
12 5 031
2019-11-18 18:51:53
60
80
23 Co-leader
Jose Luis
#202ULULUL
12 4 920
2019-11-18 16:49:49
88
40
24 Elder
madgua
#2LUJ89L9
12 4 918
2019-11-18 19:36:27
38
80
25
1
Xx_YERAY_xX
#28V2Q0J2
12 4 875
2019-11-18 17:16:46
0
40
26
1
penelopezzz
#GL8GP2V8
12 4 874
2019-11-18 17:56:06
0
0
27 Elder
Граф
#82QVPVUUQ
12 4 873
2019-11-18 18:27:27
20
40
28 Co-leader
carlvic
#9RVYU2PRJ
12 4 869
2019-11-18 19:20:19
90
120
29 Paquillo19
#2Y0V92G9L
10 4 813
2019-11-18 17:05:06
0
40
30 mariobsos
#P2GQ9U2C
10 4 788
2019-11-18 15:07:27
0
40
31
4
Co-leader
Frog
#9LL8809R
12 4 739
2019-11-17 23:56:18
0
20
32
1
xabi1609
#C2GJL8R
11 4 716
2019-11-18 09:33:28
0
0
33
1
jorge
#QP9LLYLJ
11 4 705
2019-11-17 17:54:34
0
0
34
1
⚡️ÃŃĐRËŠ⚡️
#G9002L0Q
12 4 702
2019-11-18 19:38:31
20
40
35
1
songoku
#G8L2P2JQ
12 4 660
2019-11-17 14:36:12
0
0
36 Green 3 Stars
#88UCVQVCY
10 4 619
2019-11-18 17:24:54
10
0
37 Bielorrusia
#LV80PJC9
10 4 615
2019-11-18 16:25:59
0
40
38 Elder
asensio
#UYU20RR0
11 4 614
2019-11-17 08:53:28
0
0
39 chescoño
#UP8V29J9
10 4 505
2019-11-18 17:33:56
0
0
40 el olimpo
#9GGUGYYY
10 4 487
2019-11-17 07:00:26
0
0
41 JORDI
#2YR9P92J
12 4 467
2019-11-18 06:54:14
30
40
42
2
ldtr23
#2GLL0L028
12 4 431
2019-11-18 17:46:04
18
40
43
1
Elder
Ulder
#R0VUVQV
13 4 412
2019-11-18 18:50:24
140
80
44
1
Jaskaran
#P8GP2UJY8
8 4 404
2019-11-18 19:36:30
30
40
45 violaliebres
#P8C8CR990
10 4 259
2019-11-17 11:06:25
0
0
46 brn97
#909Y98RQP
9 4 256
2019-11-18 11:42:10
0
40
47 alex
#2V82R8RC
11 4 201
2019-11-17 08:45:48
0
0
48 Jordi_Balliu
#YUR2G2PY
10 4 181
2019-11-17 13:44:28
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord