Brasil P.D.R

#2UVYC9V2

50 739

42 / 50

REGRAS: Se ativo jogando as guerras e fazendo doações.Fazer as 3 partidas da coleta e respeitar a todos. SEJAM BEM VINDOS ✌️✌️

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 739
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader CLEYTON.CSA
Phạm vi chiến tích 4 029 – 5 852
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 850
Elder 5
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
carlinho
#8C0VVVCJP
13 5 852
2019-07-19 08:23:30
981
480
2 DEAD POOL
#882QUYPL8
13 5 507
2019-07-18 22:51:42
460
240
3 Co-leader
caleo
#2VQRCYUJJ
12 5 444
2019-07-19 01:26:03
344
280
4
4
lendario_br
#8GGGQLLV9
11 5 359
2019-07-19 07:57:03
76
480
5
1
Co-leader
felipe
#9P8LUGCRJ
12 5 313
2019-07-18 20:43:23
307
360
6
1
paulo
#2PPPJYVJ
12 5 299
2019-07-19 04:26:56
480
240
7
2
Co-leader
biru
#200RPQ2P8
12 5 288
2019-07-19 01:30:40
70
320
8
1
Co-leader
BOLSONARO
#QRURUURG
12 5 276
2019-07-19 02:37:03
160
360
9
5
Artur
#2QRPQ2CPR
11 5 244
2019-07-19 02:58:02
384
240
10 mentirozo
#9RJGV0U89
11 5 242
2019-07-19 04:40:36
330
350
11 Master king
#282UURQUR
12 5 239
2019-07-19 02:14:44
89
200
12 Jéh Leão
#9QCUCJ2VU
12 5 187
2019-07-19 02:14:27
551
280
13
4
Supercell
#8VU0PPC2P
10 5 176
2019-07-18 18:39:10
64
120
14
10
Ronnan
#VLGVR9J0
12 5 166
2019-07-19 04:40:12
162
270
15
2
Leader
CLEYTON.CSA
#9RC02JRVU
12 5 133
2019-07-18 21:43:44
188
120
16
1
۞Edu Salvatore۞
#82CV98CGL
11 5 094
2019-07-19 00:42:44
134
120
17
1
gustavo593
#822P80URL
12 5 092
2019-07-18 18:29:07
68
80
18
10
Elder
Hrq9
#88LGQCGL
12 5 067
2019-07-19 00:28:16
168
120
19
1
Elder
Aldeia da Erva
#2CVPP2V0G
11 5 053
2019-07-19 01:24:12
80
120
20
1
✌jubileu✌
#29CYGU2RL
12 5 040
2019-07-19 01:02:25
209
200
21
1
Co-leader
Anderson BR
#2QUQ2Q990
11 5 038
2019-07-18 23:56:42
122
80
22
4
Dieego
#2PU90CQPL
10 5 033
2019-07-19 00:12:27
132
240
23
2
r4f4el_pn
#29YC8YYY8
11 5 031
2019-07-18 18:45:58
10
120
24
1
Amih
#2P99VJ0VQ
11 5 027
2019-07-19 02:12:55
119
0
25
3
destroctor
#G0PCUG8P
11 5 013
2019-07-15 14:42:54
18
40
26 super drago
#2LV98GRJ8
11 5 012
2019-07-18 23:01:42
38
0
27
2
Elder
LagartoSemRabo
#20QGP2PP
11 5 005
2019-07-13 04:02:46
0
0
28
1
Vn do Enguiça
#2U298V88
12 4 985
2019-07-17 11:46:03
30
80
29 Co-leader
utorrent
#2VCQJL202
12 4 920
2019-07-18 17:58:55
98
80
30
6
Az
#28GQGP0C2
11 4 913
2019-07-19 03:50:28
344
360
31
1
Elder
Legoboy
#R0JYCL02
12 4 901
2019-07-19 05:29:06
346
360
32
1
Elder
■●■
#2V2Y9C9CP
11 4 901
2019-07-18 21:33:20
385
280
33
1
prrs
#8LR299QYV
12 4 864
2019-07-18 21:40:49
18
0
34
1
Vc é Noob
#2GPPPJCVC
11 4 862
2019-07-17 14:54:22
62
120
35
1
Строган
#2VP8YQC8G
11 4 859
2019-07-18 17:10:49
0
40
36
1
даниил
#90CUJL8QR
12 4 823
2019-07-18 14:20:28
65
80
37
1
Alguem
#208CJVLQ2
11 4 706
2019-07-18 18:39:33
57
80
38
1
ToddynhoBR
#JGU08J
12 4 655
2019-07-17 02:15:07
44
80
39 BH-GABRIEL¥
#989YLJUP2
10 4 643
2019-07-19 08:34:25
0
0
40 Co-leader
Barão
#2PRVG0UVU
11 4 605
2019-07-19 00:54:12
157
310
41 DDezani
#9UJR88G89
11 4 390
2019-07-19 01:54:09
130
320
42 Co-leader
Anderson
#8RJ9PQ2RJ
10 4 029
2019-07-16 20:39:13
10
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord