Dark Legends X

#2UUVP0YJ

51 790

43 / 50

Bienvenidos al clan! Torre lvl 12 50 win en guerra activos y donadores 2 recolecciones sin participación o guerras perdidas Ban

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 790
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader El mañas
Phạm vi chiến tích 4 430 – 5 674
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 882
Elder 10
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Elder
AngelPEZ
#8Y0U8UJV2
12 5 674
2019-09-17 22:29:08
62
20
2 Co-leader
☆♡14N1M1RC♡☆
#V2LJQ0RQ
12 5 622
2019-09-17 05:49:57
56
80
3
2
Elder
kevin12
#RJ2QR92Q
13 5 583
2019-09-17 20:26:46
90
160
4 iron man (ajvz)
#2CYRV8YQG
13 5 476
2019-09-17 21:05:44
88
120
5 Elder
Rodo
#2UUGU0RQ0
12 5 424
2019-09-17 20:32:03
0
0
6
4
JoseRush90
#9L2YR22GR
12 5 415
2019-09-17 01:41:37
8
40
7
6
¡¡goldfish!!
#88U9LCJCQ
12 5 381
2019-09-17 20:17:13
228
160
8
2
Co-leader
Slypsee G
#UU0J0Q0
13 5 358
2019-09-17 18:32:03
150
160
9
2
Elder
Eyeshield
#898QVY9LY
13 5 348
2019-09-17 19:50:08
266
160
10
3
Joan
#2PJQ9RUUU
11 5 337
2019-09-17 01:36:39
134
0
11
3
Co-leader
The iGalleta V
#820CQPL2C
13 5 331
2019-09-17 18:07:09
170
160
12
3
killerkombat69
#29GL9VQV
12 5 326
2019-09-17 21:21:29
196
160
13
5
Leader
El mañas
#GPLPGLYU
12 5 317
2019-09-17 14:29:36
150
120
14
2
poRtaLL'
#82V0LJ9RQ
12 5 259
2019-09-17 02:17:06
18
80
15 ♥️♥️jonathan♥️♥
#PGCYU92Q0
11 5 242
2019-09-17 17:08:07
189
160
16 lMortalz K
#89VC0RU2P
11 5 222
2019-09-17 00:49:42
113
120
17
3
GOLD
#282P922C
13 5 220
2019-09-17 11:25:50
10
40
18
1
Elder
kikin
#CY829U2U
12 5 188
2019-09-17 21:08:56
40
100
19
1
Elder
PERRONblaze
#8JG28QP2V
12 5 170
2019-09-17 16:35:40
18
40
20
1
deadpool
#8JJ9Y0CPU
12 5 169
2019-09-17 16:10:42
132
152
21
3
Elder
Anderson MC
#2PVGCLCLV
12 5 126
2019-09-17 22:11:25
34
40
22
7
Elder
mau
#9Y9PRYLCV
12 5 125
2019-09-17 22:52:33
140
160
23
2
legendaddy
#8JYVC9GGR
12 5 117
2019-09-17 02:07:16
10
40
24
2
Co-leader
AbreU
#2PQV8Q28V
12 5 103
2019-09-17 16:58:25
118
120
25 Raul
#89V9QCJVJ
12 5 101
2019-09-17 16:23:24
54
120
26
4
DiAmOnD
#2RCL28QU9
12 5 062
2019-09-17 22:07:27
394
180
27
5
Co-leader
jafblackbelt
#JCG88GVQ
10 5 061
2019-09-17 06:12:32
68
80
28
1
ANTRAS
#8Q0Y9PRPG
11 5 049
2019-09-16 23:47:11
24
40
29
1
McLovin
#8QLCCRU0V
12 5 045
2019-09-12 12:27:34
0
0
30
1
Rodro
#22YQU8V98
12 5 015
2019-09-17 22:23:03
150
130
31
5
ultra magnus
#9RLGULR88
11 5 004
2019-09-17 17:28:20
216
160
32
1
Emmanuel
#89YYURL8R
12 5 001
2019-09-17 11:21:16
0
80
33
1
CrisoStomo
#8CRQV9VPC
11 4 968
2019-09-16 22:51:59
38
0
34
1
damian 102 YT
#C0LQCP02
12 4 942
2019-09-16 21:30:35
15
0
35
1
FrancOClasH23
#9RG8RCYCC
11 4 941
2019-09-17 18:25:25
150
160
36
1
♦Jona_Stolps♦
#2GGGR0J0
11 4 911
2019-09-17 14:55:02
126
80
37
1
Elder
我要吃饭
#99200C92Y
11 4 898
2019-09-17 05:40:51
18
80
38
1
Co-leader
xime7u7
#8V2U9YJQ8
11 4 767
2019-09-17 03:25:46
38
80
39
1
Co-leader
⚡Dark Legend⚡
#PJYQC98L2
9 4 746
2019-09-17 00:45:53
11
120
40
1
JR 500
#JGJVQC2C
12 4 641
2019-09-16 19:51:33
26
40
41
1
JOSEGUNDO13
#LUPGQP2C
12 4 603
2019-09-16 10:38:28
0
0
42
1
Elder
Blue
#9LVYU82RR
11 4 522
2019-09-17 21:27:02
0
0
43
1
fernando
#28UU2LLC2
12 4 430
2019-09-16 15:28:32
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord