Station CLUB

#2UU02GPC

40 892

27 / 50

WELCOME to Station Club ..You should be actif to still and play the war . collection 3/3 ; Tour 11 ; war wins : 50 .

Nhận Vào Hội
Thành viên 27 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 40 892
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Mootaz
Phạm vi chiến tích 3 357 – 5 315
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 131
Elder 8
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
patron
#GU8CQYV8
12 5 315
2019-09-18 15:14:16
240
200
2 Elder
AHMED
#9C29JLQG0
11 5 262
2019-09-18 13:48:26
145
200
3
3
Leader
Mootaz
#8PJC2Q8LV
13 5 256
2019-09-18 10:23:39
500
230
4
1
ahzi
#P02GVRL09
11 5 201
2019-09-18 07:32:17
130
200
5 Co-leader
slim SD
#2V80QQPRC
12 5 200
2019-09-18 11:55:57
157
120
6
2
Elder
Man Yoyas
#9VVQ20VL
11 5 157
2019-09-17 21:24:49
82
80
7
1
Elder
巴巴斌
#9VL2GJUU
11 5 154
2019-09-18 12:43:26
198
280
8
1
Co-leader
fakhfakh
#C0UUYY00
12 5 114
2019-09-18 14:48:44
422
240
9 Co-leader
Vampire
#8YL8QRULG
12 5 010
2019-09-18 13:44:26
356
301
10 Co-leader
bdr
#2VVJJ8C89
13 5 005
2019-09-18 06:20:15
246
140
11 Elder
omar
#P800022JJ
11 4 993
2019-09-18 14:07:10
80
80
12 yessine khattat
#9GVJRVVPP
11 4 960
2019-09-17 21:02:32
122
120
13 Elder
M.A.B
#9RCPPGVLL
11 4 938
2019-09-18 11:32:37
22
160
14
1
...Lørd Fâdį...
#900GPV80C
11 4 700
2019-09-14 23:23:10
0
0
15
1
Anaserki
#8PRVYVY2U
11 4 649
2019-09-15 20:16:53
0
0
16
1
Co-leader
أشرف الشريف
#2RPGPGC98
13 4 617
2019-09-18 15:34:19
81
120
17
1
Elder
sam
#28LQ0VGP
11 4 583
2019-09-10 13:57:28
0
0
18
1
Elder
karlmarxweber
#9JQ9CYGLP
11 4 437
2019-09-18 15:16:55
195
310
19
1
Ripper67.tube
#90UYULL80
11 4 399
2019-08-26 16:02:11
0
0
20
1
LORD ADEM
#2LLUR88RR
11 4 364
2019-09-01 17:53:08
0
0
21
1
King Aymen 20
#2GV9Q0QQG
12 4 323
2019-09-13 17:01:59
0
0
22
1
Co-leader
melek cherif. @
#2UULQ89VJ
11 4 220
2019-09-18 15:38:26
30
40
23
1
hedi
#2UC0UYJLQ
11 4 218
2019-08-23 17:59:20
0
0
24
1
Elder
zizou
#8QURVGG2Y
11 4 144
2019-09-17 15:52:43
0
40
25
1
baha alila
#9YVY9YRPV
11 4 053
2019-09-17 15:53:27
0
40
26
1
kalilrekik
#299VV8JY
11 4 046
2019-09-17 15:54:21
10
40
27
1
Đấu trường 10 montassar
#229CLQR0J
10 3 357
2018-06-07 12:57:26
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord