Galaxy Masters

#2UQQUGPG

50 557

48 / 50

Welcome to our family ● A lot of fun and respect ● Donation and clan wars to get promotion ● Keep Calm And Love Galaxy Masters❤

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 557
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Alaa
Phạm vi chiến tích 4 328 – 5 430
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 910
Elder 21
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Firas
#2V0Q0QVG9
12 5 430
2019-09-15 17:01:09
356
320
2
1
Co-leader
[email protected]¥N
#9CYCCPJJQ
12 5 389
2019-09-15 17:51:59
588
640
3 Co-leader
said mourad
#808CP0GCP
12 5 308
2019-09-14 14:14:18
399
440
4 møhãmëd (*_*)
#88YPV82P
13 5 305
2019-09-14 14:48:40
68
40
5 Co-leader
TOuDou
#8GP0CCUQ9
12 5 263
2019-09-15 15:03:27
804
480
6
4
Elder
khalil
#9RY9JJUUV
11 5 223
2019-09-15 07:41:34
224
200
7
1
Co-leader
Hich
#C09LRYPC
12 5 211
2019-09-15 15:46:55
341
280
8
2
Elder
garbaa
#8LU0R8CJJ
12 5 207
2019-09-15 09:42:09
839
320
9
2
Leader
Alaa
#22URL822U
12 5 201
2019-09-15 14:50:11
392
0
10
1
Elder
Elyes
#YQCVLP28
12 5 197
2019-09-15 13:22:56
78
40
11 Elder
tarek
#90YPJYCCJ
11 5 128
2019-09-15 14:21:47
829
580
12 Elder
Łisa
#8PLVQJ0JR
12 5 116
2019-09-13 15:03:04
20
80
13
1
Co-leader
mohaned
#JULGJU2Q
12 5 072
2019-09-15 17:30:32
334
780
14
1
Co-leader
le brise nuque
#8GCJP2RV8
12 5 015
2019-09-15 15:30:09
390
560
15 Elder
Lighto
#8ULL0YUR8
11 5 000
2019-09-15 12:37:57
329
440
16 Co-leader
omda
#CVLR00GG
11 4 996
2019-09-14 23:30:59
273
200
17 Elder
zazou
#QP9GRP
10 4 975
2019-09-15 16:08:52
186
320
18
1
Elder
Aziz
#P9VQLVVC9
10 4 952
2019-09-15 14:02:36
583
560
19
1
Co-leader
Oz
#9GVPJGY9R
11 4 944
2019-09-15 12:25:33
238
280
20
7
Co-leader
Elliiii
#Y00YG9JR0
10 4 943
2019-09-15 16:41:04
584
360
21
1
medking
#Y28V2RRYV
10 4 905
2019-09-15 15:53:05
48
470
22
2
brahimas
#22Q9Y0UVL
11 4 898
2019-09-15 15:36:15
369
240
23
2
Elder
mehdi
#9RQ80CJR
11 4 895
2019-09-15 13:36:58
494
560
24
6
Elder
fares
#9LY0GRR02
10 4 883
2019-09-15 16:23:41
307
440
25 Houba
#8JP9JRRG9
10 4 875
2019-09-15 17:17:48
30
40
26
3
Ahmed
#2Q99YCV8V
11 4 871
2019-09-15 16:44:31
44
120
27
2
Co-leader
Zømby
#8CVYLULGC
11 4 858
2019-09-15 15:23:21
1450
800
28
2
Elder
rou
#PJLL0C0RQ
10 4 857
2019-09-15 17:37:14
461
360
29 moulaa
#9Q908QGRJ
10 4 852
2019-09-15 15:36:37
50
80
30
3
Elder
abdelkader
#9L09CCCRQ
10 4 847
2019-09-15 18:17:57
180
280
31
3
pepito
#9JJVY82CU
11 4 818
2019-09-15 16:12:33
371
360
32
3
Elder
☆♧AYMEN♧☆
#9LQG2PVGY
10 4 803
2019-09-15 05:55:55
74
240
33
2
Elder
hamza
#8QRYUYGJP
12 4 787
2019-09-15 10:49:40
648
520
34
4
Aminoz
#9UJLGL9C
11 4 775
2019-09-15 04:17:33
30
160
35
3
Elder
Ultraviolet
#992JC9QQP
11 4 771
2019-09-15 14:36:20
692
440
36
1
hamza
#90GVJJ22Q
11 4 748
2019-09-15 13:36:45
0
0
37
3
Elder
soudaysi
#8VPJQ9YU
12 4 735
2019-09-12 12:11:17
70
80
38
1
Elder
youssefule02
#PLCVPCUCG
10 4 709
2019-09-14 16:17:19
10
40
39
1
bilel belkhiri
#PJLP00LJJ
9 4 676
2019-09-09 18:40:27
10
40
40
2
akame
#Y8U8CPUUC
9 4 671
2019-09-15 17:19:22
206
80
41
2
ZZZzzz..
#80R2PY0P0
10 4 657
2019-09-15 15:13:36
50
120
42 ♠becem♣
#9880PQU8Y
10 4 625
2019-09-14 23:41:58
0
0
43
3
Elder
Amine
#2L20VJL2
11 4 581
2019-09-15 16:37:47
319
600
44
3
Elder
ala
#800UV0QRP
10 4 552
2019-09-15 14:17:14
496
680
45
2
ilyes
#8U00CL8J9
11 4 481
2019-09-15 17:34:47
190
80
46
2
Elder
Shalshoula
#QR9JRJ08
12 4 382
2019-09-11 17:42:04
66
80
47
2
Co-leader
The destroyer
#82QC9P09P
10 4 343
2019-09-09 00:22:47
20
0
48
2
Elder
souhaib
#82R8LCLUR
11 4 328
2019-09-15 15:26:09
82
400

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord