Broyends

#2UPJGQQ2

49 732

40 / 50

Participa en las Guerras de Clanes y dona para potenciar el mejor clan! Sean activos y serán recompensados por el clan!... :v

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 732
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader romanykoko
Phạm vi chiến tích 529 – 5 610
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 346
Elder 15
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Xtayderaf
#2Y222VQCP
13 5 610
2019-07-17 21:31:27
319
80
2 Leader
romanykoko
#89UL9CP8G
12 5 610
2019-07-16 23:30:33
10
40
3
1
Co-leader
Edgar
#2QQC9J8P0
13 5 542
2019-07-18 02:02:16
396
350
4
1
Elder
FM1024
#2JU0YVULQ
12 5 468
2019-07-18 03:12:26
88
240
5
2
Elder
Evaldez
#2GUJCVYRY
13 5 443
2019-07-18 00:41:21
152
280
6
1
Co-leader
wenix_83
#2YRJPGC8C
12 5 441
2019-07-13 17:10:55
0
0
7
3
Co-leader
MakinadeFuego
#998YV0LY
12 5 389
2019-07-18 03:19:47
288
200
8 Co-leader
asalariado jr
#YYYJVR0L
13 5 326
2019-07-18 04:41:18
276
240
9 Elder
gonza
#8U0QRY9QV
12 5 300
2019-07-18 03:16:41
553
400
10
1
回家卖水果
#YCJ02U8C
12 5 194
2019-07-17 15:37:35
124
240
11
3
ALEX_G'D :v
#82U2JGRRV
11 5 186
2019-07-17 19:32:32
10
40
12
3
Elder
Antonio v:
#G20YJRRU
12 5 183
2019-07-18 04:54:33
162
186
13 Alex Olay
#2PCU8GV89
12 5 165
2019-07-18 04:32:03
158
230
14
4
Co-leader
uchiha itachi
#82UYUUYG
11 5 148
2019-07-17 22:12:01
0
160
15
5
Elder
Scott
#YVY9YVYV
12 5 142
2019-07-18 00:33:18
198
0
16
7
Co-leader
BRYAN_GARCIA
#2QYR2YCLR
12 5 110
2019-07-17 19:18:14
0
80
17
1
Co-leader
Luis Jimenez
#2YU0UYP2V
11 5 096
2019-07-15 07:03:34
0
60
18
1
Co-leader
H.Gamez
#2G0UPU9R2
11 5 093
2019-07-14 19:15:28
0
0
19
7
Co-leader
taco de pastor
#82VYQP82C
12 5 054
2019-07-18 04:51:50
308
280
20
1
Befizu
#20G9LUGGL
11 5 051
2019-07-17 20:33:56
0
0
21
1
Elder
K-tros
#P2PLUJ92L
11 5 031
2019-07-17 21:06:52
154
80
22 Alejandro
#8R9VUPUV2
11 5 029
2019-07-18 04:55:58
0
0
23
2
Elder
josé
#8PJGCJQQU
12 5 020
2019-07-06 16:13:13
0
0
24 SLOROM
#2UJCL082C
11 4 969
2019-07-17 14:38:34
0
0
25
1
Brandon
#JY2G8CU0
11 4 840
2019-07-17 22:48:44
58
120
26
1
Elder
martin
#P0YQ88VPJ
11 4 840
2019-07-18 01:03:09
18
80
27
1
Elder
abdielin
#2V28YJJQV
11 4 747
2019-07-18 03:49:29
10
0
28
1
Co-leader
Angel
#LRCQUP8L
12 4 736
2019-07-17 05:53:47
18
120
29
4
El barto
#P0RYQQ9V9
11 4 731
2019-07-17 17:42:31
58
80
30
2
Elder
Lil Donkan
#U8RJU2U8
11 4 708
2019-07-18 03:13:41
152
160
31
1
Elder
KRATOS
#892UJVCR2
11 4 705
2019-07-14 10:21:48
0
0
32
1
Elder
Cristian CRX
#2RL2QLU9G
12 4 703
2019-07-14 22:12:50
0
0
33 Marco
#22J288GC2
11 4 674
2019-07-18 05:01:28
58
120
34 ●KLASIFICADO●
#89LR0CVY9
12 4 648
2019-07-04 13:54:12
0
0
35 Elder
aidelayda
#YL0GPGR9
11 4 502
2019-07-18 03:32:42
18
0
36 Co-leader
Diego_Gamer
#2LYLC9URY
11 4 428
2019-07-16 19:00:17
0
0
37 Elder
Ruben 2
#9C80J9JJU
9 4 211
2019-07-09 22:57:35
0
0
38 Đấu trường 12 Sakiset Gamer4f
#28LUUVY9Y
10 3 854
2019-07-13 19:21:12
0
0
39 Đấu trường 10 Elder
AkuElshido
#P28VVJJ2Y
7 3 167
2019-07-17 17:49:10
276
200
40 Đấu trường 2 Co-leader
Xtayderaf2
#YLLGL0RLG
5 529
2019-07-18 01:45:52
40
20

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord