#Crew

#2U88J0RU

43 700

49 / 50

Lak Deutschland

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 700
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader reidy
Phạm vi chiến tích 1 698 – 4 923
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 000
Elder 11
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 EASY
#9GJC0L0CP
10 4 923
2019-10-19 12:03:10
230
240
2 Co-leader
xTheJuli
#922JG888Y
11 4 908
2019-10-20 13:29:28
369
540
3 Co-leader
the Scorer 3.0
#8G8LC2PR
10 4 905
2019-10-20 11:07:55
0
40
4
5
Whaazlysnipez
#Q0RQ908G
11 4 885
2019-10-20 09:40:08
456
334
5
1
Co-leader
ANTI-VERSAGER
#2YJ9PCU9L
11 4 840
2019-10-20 12:04:27
102
190
6
1
Elder
gaming
#2282QUQV9
12 4 790
2019-10-20 13:23:00
110
180
7
1
Tobias
#8CLP2CU9
12 4 715
2019-10-10 12:13:31
0
0
8
1
Elder
Xavier
#2JP28YRRC
10 4 708
2019-10-15 22:38:23
10
40
9
1
Elder
MrX
#98PJC0PRJ
10 4 708
2019-10-20 07:32:56
172
200
10 HazeGuru
#PP90U9GL9
10 4 692
2019-10-19 12:43:51
134
160
11 Elder
vitor
#89L098PQV
10 4 659
2019-10-20 09:46:51
378
220
12 Monkey D.Ruffy
#2JRCRPGCV
11 4 538
2019-10-19 23:26:23
250
310
13 (#Gabrilia#)
#28QRCUCVC
11 4 505
2019-10-12 15:36:54
0
0
14 Thiago Pereira
#YQ8CG0C9
12 4 449
2019-10-11 03:35:06
0
0
15 Hillo
#Q0C9RRL8
12 4 413
2019-10-19 12:34:35
0
0
16 Co-leader
Patrick
#9CGGQRQC
11 4 366
2019-10-20 00:42:50
44
70
17 faffl
#20PY8LU99
11 4 321
2019-10-12 21:09:25
0
0
18 Justin
#28VQ2V92P
12 4 309
2019-10-08 17:23:55
0
0
19 Basti
#909CJLRY
11 4 300
2019-10-11 10:18:35
0
0
20 Elder
JuliusR
#QG90C090
11 4 177
2019-10-20 01:09:40
312
120
21 Elder
EkoKing23
#Y9R90UJR
10 4 156
2019-10-16 11:52:35
0
40
22 Leader
reidy
#820L8CJ8
12 4 026
2019-10-04 09:48:38
0
0
23 Co-leader
T1mjed1
#8QPY9GJU9
11 4 023
2019-10-19 21:59:54
56
160
24 Aryon
#2JLJJCJ0
11 4 022
2019-10-18 20:27:03
0
0
25 52赫兹的鲸
#8P0Q2JPVU
9 4 003
2019-10-03 23:32:51
0
0
26 Schnitzelfresse
#YLPLJ00Y
11 4 001
2019-09-27 20:53:46
0
0
27 behrang
#9RY0CPQGP
10 4 001
2019-07-20 16:06:31
0
0
28 Đấu trường 12 Kasauke
#89L8JCYL
10 3 847
2019-03-17 23:36:13
0
0
29
1
Đấu trường 12 SHADOW
#28GRPL0U
11 3 682
2019-02-05 04:01:52
0
0
30
1
Đấu trường 12 Fcckthepoliceee
#YCLL2V2VU
8 3 657
2019-10-20 08:56:22
112
20
31 Đấu trường 12 MrBaconHoot
#Y22Y20QY
10 3 613
2019-04-05 01:56:21
0
0
32 Đấu trường 12 Co-leader
Popei
#8V2JJG900
10 3 603
2019-08-25 16:44:17
0
0
33 Đấu trường 11 Mo2Go
#JRVG8CJ
9 3 445
2019-09-03 20:18:05
0
0
34 Đấu trường 11 steve
#28VG2QGJL
11 3 331
2019-04-29 14:54:10
0
0
35 Đấu trường 10 Grinch
#V02URYY
9 3 286
2019-03-10 18:14:05
0
0
36 Đấu trường 10 Elder
boss of cell
#8P00C2L8V
9 3 111
2019-07-05 17:13:40
0
0
37 Đấu trường 10 Shiro
#2CRCJPG0Q
10 3 097
2019-10-16 05:19:54
0
0
38 Đấu trường 10 Simon_123
#QPGLJ8G0
10 3 096
2019-07-01 19:38:51
0
0
39 Đấu trường 10 Eavel
#2JL8GCUYY
10 3 059
2019-10-16 20:18:39
0
0
40 Đấu trường 10 Noobas
#9VJL02G2
11 3 057
2019-05-01 10:12:32
0
0
41 Đấu trường 10 Elder
ThelegendGamer
#2ULG8LLJR
10 3 052
2019-09-19 11:25:48
0
0
42 Đấu trường 10 Co-leader
leuchtkeks
#8VQ80822
10 3 045
2019-07-04 15:48:28
0
0
43 Đấu trường 9 Elder
tamara
#P289YC2JU
8 2 799
2019-10-20 07:52:41
3
0
44 Đấu trường 9 Kimivodka
#8RQR0G2GC
10 2 718
2019-09-10 19:22:18
0
0
45 Đấu trường 9 King babbo
#RGL0JV8R
11 2 600
2019-10-17 06:47:35
92
30
46 Đấu trường 8 Elder
Hubert
#YRLCG9LU
9 2 358
2019-10-13 20:07:05
0
10
47 Đấu trường 8 Benny
#8LCL9P2YL
8 2 300
2019-04-20 17:27:52
0
0
48 Đấu trường 6 Co-leader
janov
#JJ2JQV28
9 1 880
2018-09-14 10:40:38
0
0
49 Đấu trường 6 Elder
KiffenIstGeil
#Y2CQ2C20L
7 1 698
2019-05-27 05:01:22
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord