Royale Kings

#2U20U8U0

50 606

48 / 50

1. Participate in war day collection 2. Use your attacks during war 🔫 3. Be active and donate often. Welcome and have fun. 🎉🎆

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 606
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Aldin
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 462
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 502
Elder 17
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
4
Elder
NOVALDO
#2GGYC2900
12 5 462
2019-08-17 07:29:32
356
200
2 Co-leader
DEN1$
#8J8LRR2Q
13 5 442
2019-08-16 19:57:55
74
40
3
1
Co-leader
Tom
#8YG2PJ90
13 5 420
2019-08-16 21:49:58
628
480
4
1
Co-leader
Chris
#8VCRQC92
13 5 419
2019-08-17 12:27:26
443
312
5
4
Co-leader
StellaPolaris
#20GCV8CV2
13 5 399
2019-08-17 12:53:19
420
360
6 Elder
SMT Chak
#Q9CY0LR
12 5 281
2019-08-17 14:37:04
449
520
7
4
Elder
7ooda
#2CLRCUUCU
12 5 185
2019-08-17 12:48:16
114
200
8
1
Elder
Mr-Jexso
#2PLGQPV8
12 5 148
2019-08-16 18:07:26
302
280
9
1
Vargas517
#2GRQCU8R
12 5 116
2019-08-16 19:50:01
454
400
10
2
Elder
mason
#9RR29YQ2
12 5 113
2019-08-17 14:23:14
526
40
11
2
Elder
GEWGS
#GQL2JGUQ
13 5 102
2019-08-17 14:17:08
141
0
12
2
Elder
xXLegendaryXx
#2QURPYCRP
13 5 097
2019-08-16 21:14:29
425
480
13
3
Elder
KC⚡️DC
#8RVGQ8GJ
13 5 094
2019-08-17 03:46:27
90
120
14
2
Leader
Aldin
#8RQ892CL
13 5 088
2019-08-17 13:13:28
252
0
15
2
King
#8VVCVRJ2
12 5 032
2019-08-17 01:55:14
234
240
16
6
Elder
DoCJ
#28R89J0VL
12 5 002
2019-08-17 14:36:04
396
380
17
2
☆MonSteRr☆
#2PVGG0JVR
11 4 997
2019-08-17 10:37:51
216
280
18
9
chapo
#UJ9CUQPQ
11 4 984
2019-08-17 11:54:19
192
160
19 Elder
Jägermeister
#PJVR9VL
12 4 982
2019-08-17 11:35:14
313
200
20
3
Elder
resol
#8CUYYJPJ
11 4 974
2019-08-17 08:57:14
0
40
21
3
Elder
Clash
#9UR98Y98U
12 4 954
2019-08-17 13:31:09
800
600
22
2
Antonio69
#PPUY9PUJ8
11 4 942
2019-08-16 19:25:19
124
200
23
3
Elder
shaiiko
#99VQG8U8C
12 4 923
2019-08-17 02:32:45
121
240
24
3
半生轻狂客
#9CC08VJU9
10 4 922
2019-08-16 01:08:40
28
120
25 tntttrns
#22CVUVYRJ
11 4 877
2019-08-17 02:49:53
328
256
26
3
matt
#CG29JG2
10 4 865
2019-08-17 14:28:56
40
320
27
1
Pats
#89UYJCL2Y
11 4 832
2019-08-17 14:34:08
98
200
28
2
Rahul
#88GY9LCQ
12 4 830
2019-08-17 10:38:48
224
280
29
2
BaToN
#2JLL9UUQP
11 4 823
2019-08-17 08:58:12
102
40
30
2
Elder
DarkHorse
#8YLYGU0C9
12 4 812
2019-08-17 10:12:12
349
520
31
2
Ereklemak.
#J89P0GCU
10 4 803
2019-08-16 20:30:11
259
320
32 TheDestroyer
#PYV8YY9QV
12 4 717
2019-08-17 02:07:30
273
354
33
2
Rich2Drank
#PPPJ8Y88P
11 4 712
2019-08-17 13:36:40
54
160
34
1
Elder
jc
#2QC28LPL
12 4 710
2019-08-17 04:37:31
80
200
35
1
CroGaming
#2PPR2LLL8
10 4 705
2019-08-17 13:22:52
60
80
36
1
Tala187erz
#PYYLU2L8G
9 4 633
2019-08-17 05:10:45
364
280
37
1
Tjensen10
#98YP02PCL
12 4 617
2019-08-08 19:50:01
0
0
38 Elder
brandon
#2L9VGUU2
11 4 571
2019-08-16 20:53:54
74
200
39 luk880
#P8GC8LCUQ
10 4 543
2019-08-17 00:15:18
267
360
40 Elder
Joey
#PYCJYQC9
12 4 526
2019-08-16 17:49:33
178
160
41 MagicTurtle
#2J9U999J
10 4 513
2019-08-17 13:43:54
51
40
42 Theking
#PYCQJCP8Y
10 4 474
2019-08-16 02:19:49
48
80
43 Hunter55
#89VGQVUGV
10 4 440
2019-08-16 00:34:08
0
40
44 JoseLuis
#99P0CUU2V
11 4 433
2019-08-17 12:26:56
0
0
45 armin
#98VLCCQVQ
10 4 286
2019-08-16 23:02:12
10
360
46 Lampy™️
#20QULVG8
11 4 247
2019-08-14 17:40:29
0
0
47 vitokilla
#8LU8LQLL
10 4 145
2019-08-11 05:17:57
0
0
48 Anthony
#2GLJR09L
11 4 001
2019-08-17 12:22:32
196
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord