EcuadorTitan'sD

#2RY2PCCG

58 031

44 / 50

Familia EcuadorTitan'sD, s2, s3, s4. Equipo competitivo @EcuadorTitansD. Mínimo 70 WW ⚔

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 031
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader ET Fallen
Phạm vi chiến tích 4 850 – 6 307
Thông tin hội
Vị trí Ecuador
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 230
Elder 13
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Kodiak⚡
#22LY8QQ98
13 6 307
2019-06-26 14:13:19
256
200
2 Leader
ET Fallen
#2YYLU9CR
13 6 126
2019-06-26 16:06:57
492
240
3
5
Co-leader
ET I Rafael3MP❤
#JLRPCG9
12 6 076
2019-06-26 12:10:02
38
240
4
2
Elder
José Snow
#22PG9VYL0
13 6 071
2019-06-26 16:37:55
412
320
5
2
Elder
skuanchi
#8QLQYQ82Y
13 6 069
2019-06-26 16:12:25
774
300
6 Co-leader
Adrián V
#2CRY2VPRC
12 6 069
2019-06-26 06:42:17
0
0
7
3
Elder
mathewgy
#2JQ000U2J
13 6 067
2019-06-26 14:33:27
464
280
8
1
Elder
JaazielBjj광고
#GV2V2Q2R
12 6 026
2019-06-26 15:52:54
126
240
9
4
Co-leader
Sir Voje
#GRGCQ2YR
13 6 001
2019-06-26 09:07:09
444
280
10
1
Elder
⚡♠️♣️jordi♣️♠️⚡
#2PLQY929U
13 5 943
2019-06-26 16:11:53
100
240
11
1
Elder
Jose
#22GLP0G
13 5 940
2019-06-26 12:25:17
382
240
12
1
Co-leader
jose
#9LQQP828
13 5 917
2019-06-26 14:06:56
10
30
13
10
Gabriel
#GQQUGPVY
12 5 910
2019-06-26 15:42:12
166
280
14
2
Co-leader
ET Antonio♡
#YG0J9L9U
13 5 906
2019-06-26 02:17:41
40
160
15
1
Elder
GenioJoel 3MP❤
#22VLLRJU9
13 5 886
2019-06-26 09:56:47
47
240
16
3
Elder
Jose David A.
#2R0CL0C2V
12 5 870
2019-06-26 06:52:29
48
240
17
3
ERICK.THE.PRO
#2C8PPYLPR
12 5 869
2019-06-26 00:44:27
247
160
18
1
Co-leader
toño
#89JQ99UY
13 5 766
2019-06-26 11:02:10
180
200
19
4
José Enrique
#2GYUC0202
12 5 765
2019-06-26 13:33:47
18
120
20
1
Santy M.C
#8P0P89U80
12 5 738
2019-06-26 16:32:34
108
280
21
3
Co-leader
espartanos
#C00G2GYY
12 5 726
2019-06-26 12:05:09
116
120
22
4
josemy
#8GQY9ULCL
12 5 725
2019-06-26 09:41:39
206
200
23
2
Erick
#8GYUQ22QP
12 5 721
2019-06-26 12:42:15
40
280
24
5
Elder
JPQ77
#9QGL8UVC
13 5 720
2019-06-26 10:40:39
236
200
25
3
⚡️Steven31⚡️
#229RRVV8R
13 5 706
2019-06-25 19:13:18
0
0
26
7
sebasmj1
#2PCQV00L8
13 5 702
2019-06-26 14:27:47
202
190
27
1
_\DarkWizard/_
#2Q0R9UCG2
13 5 671
2019-06-26 15:38:30
128
240
28
2
chivo
#8VUYVQVQC
12 5 664
2019-06-26 14:40:31
526
320
29
9
Elder
Juan Perero
#CGCGQRC
13 5 662
2019-06-26 06:14:49
416
200
30
3
Nicolás
#2CURJPGJ
12 5 650
2019-06-26 02:01:33
110
0
31
2
Co-leader
McMenez
#80LUJ9JY
13 5 639
2019-06-26 15:02:19
212
200
32
3
CHINO93
#2CCQYPPGJ
11 5 618
2019-06-26 05:18:28
0
160
33
2
Elder
Christhian
#822G9YL0L
12 5 612
2019-06-26 14:29:58
68
80
34
2
Stif.ojeda
#GVGQG9YY
13 5 611
2019-06-25 14:21:14
86
40
35
1
<<JD-1925>>
#82L0Y90CJ
12 5 607
2019-06-26 14:49:58
172
280
36
6
Elder
Gabo_EC
#2UR0U9VY
13 5 570
2019-06-26 16:29:29
398
280
37 rompeortos
#8V9QVGLRL
12 5 567
2019-06-26 15:49:27
506
280
38
2
Co-leader
ET Merlyn
#2YUUQVYJ2
12 5 566
2019-06-26 14:15:31
60
200
39
1
Co-leader
Moona
#8PUY20U2
12 5 519
2019-06-26 15:42:07
256
240
40 Liwington
#2PQVP9J08
12 5 430
2019-06-25 18:40:20
10
40
41
2
Juanpro10
#2GJUVJG00
13 5 420
2019-06-26 11:21:52
150
120
42
1
Co-leader
ET Chova25
#2LJRUCUP
13 5 285
2019-06-25 21:08:39
96
160
43
1
TG Adán Sánchez
#2LC890JVG
12 5 192
2019-06-23 17:39:34
0
0
44
1
Co-leader
ET Japo
#2RPR2CL89
12 4 850
2019-06-26 07:45:29
10
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord