Deluxe family

#2RR09VQ8

58 625

49 / 50

clan familiar➡️canteras 2/3➡️wassup➡️expulsion vas a cantera➡️bajan 2 x cada 15d➡️ataque guerra obligatorio➡️🔝🇪🇸➡️59006🏆🔝🏅

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 625
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader nando I DELUXE
Phạm vi chiến tích 5 439 – 6 384
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 568
Elder 38
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
nando I DELUXE
#82LCJ82U
13 6 384
2019-06-26 15:51:39
482
280
2 Co-leader
Angel.tm
#LCG92RQ
13 6 362
2019-06-26 08:24:16
134
200
3 Co-leader
Hugo I Deluxe♉
#92LGQLYG2
13 6 209
2019-06-26 17:58:34
578
320
4 Elder
santidel
#20RYQ0V89
13 6 147
2019-06-26 18:04:45
94
200
5
1
Elder
VtR
#2J89U2UV
13 6 002
2019-06-26 17:57:36
638
240
6
1
Elder
Rizos
#9VYUQCVP
13 5 974
2019-06-26 18:06:41
616
330
7 Co-leader
Sherpa
#ULLLLRJ
13 5 965
2019-06-26 17:05:45
294
240
8 Elder
Sîptãh➰
#29PC9QCLG
13 5 921
2019-06-26 16:36:20
168
240
9 Elder
Xarly
#99RV0G2R
13 5 915
2019-06-26 17:53:19
400
320
10
5
Dani The Dog
#8V9UGCYL
13 5 877
2019-06-26 16:23:37
452
280
11
1
Elder
Sergio
#Q2V9LUL8
13 5 855
2019-06-26 05:19:49
128
240
12
7
Elder
Panda I Deluxe♉
#2Q9JU9VG
12 5 844
2019-06-26 17:02:51
314
288
13
13
pancho
#99Y9GQPR
12 5 828
2019-06-26 16:29:46
114
160
14
3
Elder
risy
#2PUC9PYU2
12 5 810
2019-06-26 17:24:25
158
240
15
3
Elder
MadMax
#PVRCR289
13 5 806
2019-06-26 17:04:19
68
240
16 Elder
pacolo77
#2V99Q2V9Q
13 5 791
2019-06-26 16:36:33
380
280
17
3
Elder
HAYA I DELUXE
#9GPPU8U9
13 5 710
2019-06-26 12:45:47
274
240
18
5
Elder
Juanan
#9UUGPL2V
13 5 705
2019-06-26 17:54:14
172
320
19
5
Elder
pino23
#8G0LPUCJ
13 5 705
2019-06-26 12:01:44
306
200
20
3
Co-leader
seňor carl.4
#88U89UQ88
13 5 693
2019-06-26 16:58:30
372
230
21
3
mapache97xd
#2L822CL98
12 5 667
2019-06-26 17:50:44
218
160
22
1
Elder
javijr
#2VPRCPV
12 5 663
2019-06-26 12:37:00
106
200
23
2
Elder
Ruffvan
#8QL9L8YVQ
13 5 655
2019-06-26 17:03:34
568
320
24
8
Elder
Gowmi
#PR2V2Q0L
13 5 655
2019-06-26 14:37:24
314
320
25
8
Elder
Eneko
#880YYUGY
13 5 653
2019-06-26 17:09:46
138
280
26
1
Elder
FumaoVk
#8VJ00U0G9
12 5 650
2019-06-26 17:54:15
474
280
27
1
mama al poder
#90QGRGG02
11 5 638
2019-06-26 16:19:15
80
320
28
6
Elder
DaANy
#89292UYC
13 5 628
2019-06-26 14:53:50
138
240
29
8
Elder
pijorron
#PCYGCRCC
12 5 618
2019-06-26 17:22:50
262
240
30
6
Elder
barri
#2VGL0QRJ
13 5 612
2019-06-26 17:44:21
270
240
31
2
Elder
escalees =D
#2RU8UV2G
13 5 606
2019-06-26 17:54:25
156
230
32
2
Elder
GoldDLuffy
#GQ2PUGRU
12 5 605
2019-06-26 15:36:22
228
320
33
11
Elder
Martav
#2YR2CV0RP
13 5 603
2019-06-26 17:53:54
188
240
34
3
Elder
raii
#2PVQYRCR2
13 5 600
2019-06-26 13:55:03
20
160
35 Elder
քǟֆƈʊǟǟʟɨȶօօ
#LUPLRJ
13 5 596
2019-06-26 14:05:36
60
160
36
3
Principe Bultos
#LQPCCP8J
12 5 586
2019-06-25 20:00:43
82
160
37
17
Elder
fusi
#2UJR0LVGU
13 5 585
2019-06-26 16:38:53
498
280
38
6
Elder
CHUY
#99CLJRUR
12 5 566
2019-06-26 17:16:44
162
160
39 Craufurd
#8RLYG98U
13 5 522
2019-06-26 13:10:33
0
40
40
2
Elder
Ricardo
#2YURJLY0U
11 5 503
2019-06-26 04:50:12
10
40
41
2
Elder
AnUnAki I DLX
#LPVU0Y
13 5 500
2019-06-26 17:34:15
160
200
42
6
Elder
Quique587
#VCC8QCCP
13 5 490
2019-06-26 17:08:19
324
320
43
1
Elder
ReivenFox
#YYR200Q9
13 5 479
2019-06-26 18:01:08
74
140
44
1
Elder
chanquete
#9PYLGV20
12 5 475
2019-06-26 17:43:20
136
230
45 Elder
⚽JOSEDA⚽
#2U2U9YU
12 5 474
2019-06-26 11:59:08
86
160
46
5
Elder
mare
#QVV8LPGY
13 5 474
2019-06-26 17:56:45
180
200
47
2
Elder
ana
#QQ29G0
13 5 473
2019-06-26 17:31:56
354
280
48
8
Elder
Andres legion
#8Y829UUJ
13 5 464
2019-06-26 13:16:34
18
120
49
2
Elder
EARL
#980VP0YC
13 5 439
2019-06-26 17:24:19
86
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord