Crown Royal

#2RQPUR9

48 120

45 / 50

Participate in war, donate, and stay active. missing final battles will get you demoted or kicked.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 120
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader SwaggyPT
Phạm vi chiến tích 3 217 – 5 370
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 17 403
Elder 11
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Pal
#80VLJLJ9
13 5 370
2019-12-08 20:16:02
278
360
2 Co-leader
Cool A
#29JP0P8P9
13 5 232
2019-12-08 19:02:06
1057
640
3
2
Elder
Zeus
#CGQVCPVU
13 5 183
2019-12-08 22:25:07
756
600
4
1
Co-leader
sololin
#PJJ2Q88J
13 5 178
2019-12-08 22:57:54
1152
720
5
1
Co-leader
GhettoPenguin
#8G9V8LYVP
13 5 146
2019-12-08 09:37:34
732
520
6
1
Co-leader
upinya
#2UCUJURCY
13 5 055
2019-12-08 22:11:28
552
560
7
1
Elder
Cujo
#9QRGJRLC
12 5 053
2019-12-08 17:59:03
436
40
8 Nick
#8UQ9RU2V
12 4 963
2019-12-08 22:52:13
202
480
9
4
Buster4262
#98YCGG8L
12 4 903
2019-12-08 22:03:31
468
480
10
9
Elder
Traco6
#8LRYV0VCJ
12 4 901
2019-12-08 18:15:09
294
520
11
6
Elder
1v1 rust
#P9820PUPQ
12 4 901
2019-12-08 22:12:32
672
520
12
3
Co-leader
Rbrome55
#2LPQQQVRC
13 4 900
2019-12-08 20:49:42
850
640
13
3
Elder
Jellie Squirt
#9YP920CRR
11 4 892
2019-12-08 19:26:47
410
480
14
2
Co-leader
frostchi
#992QL0G
13 4 859
2019-12-08 22:27:27
563
520
15
1
Elder
cEAZY
#2L92QCV2J
13 4 850
2019-12-08 20:51:27
678
600
16 Elder
keviniq
#88R20CQV2
12 4 843
2019-12-08 23:09:29
1198
720
17
2
XsoldierdebX
#CPLLV82P
12 4 837
2019-12-08 22:59:21
484
520
18
7
Elder
Ricky Bobby
#UGJPU80C
12 4 837
2019-12-08 20:27:58
454
440
19
4
Elder
Trainer Joe
#2G8QVL2JY
12 4 828
2019-12-08 22:36:25
135
200
20
1
deeezy
#9VR2PCRL2
11 4 773
2019-12-08 22:12:26
632
640
21
1
Downey
#Y8UGLVVC
11 4 761
2019-12-08 23:25:30
66
120
22
2
INFERNO!!
#PLGJCQRVU
10 4 721
2019-12-08 22:21:36
138
560
23
1
stefkevanoof
#2P0008RV0
11 4 715
2019-12-08 20:56:04
419
160
24
2
Leader
SwaggyPT
#9QGCGLVQ
13 4 704
2019-12-08 17:34:29
95
400
25 carson
#8RGCGG9R9
10 4 703
2019-12-08 20:23:27
28
280
26
5
Elder
Richter2
#UQY2JPCG
12 4 683
2019-12-08 11:16:00
400
520
27
9
Elder
Reis
#P0QPRL8GU
12 4 657
2019-12-08 21:16:03
652
600
28
1
Mikaluccio
#LRGY8088
10 4 615
2019-12-08 12:48:44
254
560
29
1
fortnite jshehh
#PQLGJ2GUJ
11 4 612
2019-12-08 19:56:35
746
600
30
1
Trenton Mini
#2GQPGLQC9
11 4 580
2019-12-08 19:56:46
371
320
31
1
goflackoff
#JJRYQU
10 4 575
2019-12-08 20:58:10
408
480
32 quercia
#YGJ2Q822U
10 4 517
2019-12-08 20:45:41
462
760
33 lucas
#CVY2CR0
12 4 506
2019-12-08 08:51:24
58
80
34 BONZAI-Voves-22
#QCJV0VQQ
11 4 403
2019-12-07 03:50:34
66
80
35 ICUP69
#YVGR2U02P
9 4 359
2019-12-08 21:34:21
188
160
36 madinclination
#P8G0P2RL9
9 4 345
2019-12-04 16:00:17
109
160
37 Blaze16916
#PQGJ882R2
9 4 303
2019-12-08 19:31:38
198
250
38 Inferno Dragon
#JLCPVUYG
11 4 115
2019-12-02 12:28:38
28
0
39 Co-leader
christine
#PYGC8CPR
12 4 104
2019-12-08 18:49:20
26
0
40 Jimmy
#80RRGP82J
11 4 061
2019-12-08 22:44:08
244
633
41 A daddy
#9QL9LPRLV
11 4 019
2019-12-08 21:37:47
304
80
42 Co-leader
philo408
#9Q222P0R
12 4 001
2019-08-08 05:56:11
0
0
43 Co-leader
nguyendynasty
#GCY9Q0V9
12 4 001
2019-08-12 04:42:25
0
0
44 Co-leader
Gman
#2LYPJVLP
13 4 001
2019-10-14 03:20:25
0
0
45 Đấu trường 10 Vegeta
#2GCRY22CV
9 3 217
2019-12-08 20:49:31
28
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord