Екатеринбург

#2RP8YGU

51 251

39 / 50

Ждем взрослых адекватных игроков, кто заходит покатать по фану. Elder от 500 доната. 🏆ТОП Урала🔝. Только актив в жизни клана!

Nhận Vào Hội
Thành viên 39 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 251
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Александр
Phạm vi chiến tích 4 444 – 5 656
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 618
Elder 19
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
kazak
#R9YYRUQU
13 5 656
2019-08-20 17:02:01
322
200
2
1
Co-leader
John Morrison
#LRGPRRPU
13 5 650
2019-08-20 19:54:02
142
200
3
2
Leader
Александр
#8LU28802
13 5 587
2019-08-20 18:17:19
156
160
4
1
Elder
evgenii
#RL2PCPC
13 5 579
2019-08-20 19:04:53
96
120
5
1
Elder
Boss
#R8R9QJPR
13 5 542
2019-08-20 17:47:30
188
160
6
1
Co-leader
paylss88
#JJJVCG0G
13 5 499
2019-08-20 15:01:41
138
160
7
3
Elder
tayson
#8LCGPYPGL
13 5 487
2019-08-20 17:53:36
591
240
8
1
Elder
ilma
#9YQ2C20J9
12 5 466
2019-08-20 17:35:09
270
200
9
1
Co-leader
Макс
#2Y2Q9RC0V
13 5 463
2019-08-20 12:34:16
118
130
10
2
Elder
ko1ka9
#2GJCLPGRY
12 5 419
2019-08-20 18:07:30
202
160
11
2
Co-leader
рамиль
#2VV0R90CU
12 5 409
2019-08-20 18:45:59
330
200
12
1
Co-leader
gamin4ik
#2GJ8YG0J
13 5 392
2019-08-20 17:40:47
106
160
13
2
bro
#2QRQCVP9L
12 5 321
2019-08-20 15:21:58
38
120
14 Elder
Rrek
#8QLQP22U
12 5 320
2019-08-20 18:24:26
116
120
15
7
Elder
Нахрач Евплоев
#8JVC0C0LQ
13 5 312
2019-08-20 18:38:46
609
240
16
3
Elder
егор
#2GGCJU0PP
12 5 266
2019-08-20 16:39:40
242
200
17
1
Elder
nik
#2QRJY8QGQ
12 5 260
2019-08-20 18:07:23
90
120
18
1
Elder
Ра
#9CPCU9UL
13 5 240
2019-08-20 15:29:15
178
200
19
2
Elder
MOooTRUS
#99QY88LV
12 5 232
2019-08-20 12:37:24
184
160
20
2
ДяДя ДеНчИк
#8RQUUPJ0Y
12 5 219
2019-08-20 15:55:05
0
120
21
2
Elder
ириссандерс
#8YJLQL8CR
12 5 215
2019-08-20 15:00:32
62
80
22
2
cr0ok3d
#9898P92J
11 5 214
2019-08-20 16:09:18
56
40
23
1
МС я 2
#2Y2LP9GRP
12 5 194
2019-08-20 07:19:03
40
160
24
2
vacom
#2R8LRJU00
12 5 174
2019-08-20 13:34:20
68
80
25
1
Co-leader
housetank
#PQPUVQQR
13 5 098
2019-08-20 16:29:37
150
240
26
1
Толик
#LY9LGVP2
11 5 081
2019-08-20 20:00:12
58
190
27 Elder
ban
#2VPJQLQVC
10 5 019
2019-08-20 20:11:16
130
0
28 Artemchik
#2G22GL8C9
12 5 017
2019-08-20 19:38:03
20
80
29 АрбузиК
#2C0G89YQR
11 5 003
2019-08-20 21:59:01
58
130
30 Elder
GUNIA 1985
#88Y2ULR0C
12 5 000
2019-08-20 23:25:31
416
200
31
1
Лаврен П.Берий
#9C0RPR8JJ
10 4 960
2019-08-20 15:58:53
0
80
32
1
Elder
Looopek
#Y2V8LR9RC
10 4 868
2019-08-20 14:31:29
50
120
33
2
Elder
ЕноТ_ПолоскуН
#2VCR98U9L
11 4 824
2019-08-20 15:12:52
126
160
34 Elder
GreenPick1
#9000VPC2L
11 4 731
2019-08-20 06:34:26
56
80
35
1
Co-leader
vladimir_ekb
#JPR9JLPL
11 4 687
2019-08-14 16:52:51
0
0
36
1
Elder
prapor_Tv
#8020Q0YCR
11 4 685
2019-08-20 17:58:20
70
200
37
1
БАТЯ..
#PG8UJ2J28
10 4 611
2019-08-20 18:55:12
64
200
38
1
bublle
#PGCG9GV0
11 4 446
2019-08-19 08:41:12
0
0
39
1
gerb
#2Q0LR28RU
12 4 444
2019-08-20 18:38:43
50
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord