Nova大唐 l 朱雀軍

#2RLG9920

53 389

50 / 50

Nova l 大唐天子 華人社區 同盟部落 禁衛軍 神策軍 北府軍 萌新軍 青龍軍 申請請加微信A7502316

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 389
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader MST//BzTeddy
Phạm vi chiến tích 4 204 – 5 901
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 130
Elder 9
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
In4piration
#2LGVVV0
13 5 901
2019-10-16 22:11:00
462
310
2
1
Elder
Jun
#2UP20QC2
13 5 719
2019-10-16 16:15:27
524
210
3
1
Elder
Allure Love
#PVVPJYQ
13 5 698
2019-10-16 11:25:10
489
320
4 Co-leader
Hopeless丶小呗
#PJ9C9VP0
13 5 650
2019-10-16 15:47:37
286
280
5 玉玺Mars
#U2GVVG
13 5 577
2019-10-16 15:43:11
346
280
6 Elder
烤鸭上桌
#229U9UQP2
13 5 555
2019-10-16 21:33:57
236
320
7
1
Elder
ZLWorm
#R0CRP0CP
13 5 485
2019-10-16 13:24:54
390
320
8
1
Nova l Stark
#JYV90JJG
12 5 426
2019-10-16 17:32:21
208
320
9
2
Elder
Leo
#2298LQJ0C
13 5 423
2019-10-16 16:51:02
193
240
10
2
Co-leader
Dr、墨白
#9PYL2QVG
13 5 340
2019-10-16 22:21:05
192
240
11
1
Co-leader
6Ys boy
#Q0C2V99P
12 5 335
2019-10-16 10:09:35
1
0
12
1
Elder
羅二發
#2Q02QJQUV
13 5 321
2019-10-16 16:01:09
347
330
13
2
R天才
#VYU2JVJ0
13 5 245
2019-10-16 17:06:42
192
120
14 Leader
MST//BzTeddy
#890L0JL
13 5 244
2019-10-16 22:21:39
440
350
15
1
Elder
五彩缤纷大奶牛
#8G8PY8JVR
13 5 221
2019-10-16 13:07:37
38
160
16
3
别叫我哥
#Q20JQ9LL
13 5 207
2019-10-16 09:16:32
150
240
17 冷月消魂
#UYQR89LQ
13 5 200
2019-10-16 17:50:07
0
40
18
1
Co-leader
MST//Crazy Pig
#229CR9VGL
13 5 182
2019-10-16 22:22:54
172
320
19
1
勇者
#UR9L9L0Y
12 5 144
2019-10-16 14:27:53
66
40
20
1
Co-leader
MST//NightBen
#UGYGJQV8
13 5 123
2019-10-16 14:52:58
424
280
21 Roy
#2822CLCP
13 5 114
2019-10-16 05:17:44
56
120
22
13
Elder
Nova l silver
#298PV9GJ0
12 5 109
2019-10-16 15:01:45
118
160
23
5
靓仔部落
#YLLJURUR
13 5 098
2019-10-16 09:13:16
170
160
24
2
⚛️盛阳下的烛火⚛️
#2CRRQVQPQ
12 5 078
2019-10-16 09:03:40
222
200
25
5
Nova I Vincent
#2VV9VPLQ
13 5 069
2019-10-16 17:09:45
18
120
26
3
MST//MyDivide
#G8UU8JYL
12 5 057
2019-10-15 23:48:58
54
120
27
4
MST//七爷
#CLL0VPLP
13 5 050
2019-10-16 09:57:44
18
40
28
4
Waiting
#2JU8QYRV
13 5 045
2019-10-15 00:18:13
0
40
29
4
孙猴子搬来的救兵
#22L2PJY08
12 5 024
2019-10-16 14:22:17
126
80
30
4
Co-leader
大唐---李晟
#UG0RPG
12 5 019
2019-10-16 16:31:14
86
160
31 炼狱天狼
#8YVQGGGVJ
12 5 017
2019-10-16 22:14:46
26
80
32 陈雷霆
#P8GRVRY92
11 5 015
2019-10-16 10:45:31
0
40
33
6
Co-leader
美妞村庄
#ULC2028P
13 5 011
2019-10-15 21:23:41
0
0
34
6
咪西迪西丶
#82QGJ8CY0
12 5 008
2019-10-16 22:22:49
192
100
35
6
Mr.Andsen
#LVPU0VCJ
12 5 008
2019-10-16 14:02:32
40
120
36
4
尼古拉斯富贵
#2CU2LRQRC
12 4 978
2019-10-16 15:34:40
138
320
37
4
猫咪不吃肉
#9JJRLRLPU
12 4 968
2019-10-16 22:21:04
321
240
38
4
笑呵呵
#8RVG8PG2
13 4 938
2019-10-13 08:39:27
0
0
39
3
梟雄
#20RY8VR8L
12 4 926
2019-10-14 01:29:55
0
40
40
2
CHN_yang
#2VU2GQJJ
12 4 888
2019-10-16 16:04:15
984
320
41
2
Jarvan Lee
#28GRLY2JP
12 4 848
2019-10-16 16:52:11
0
350
42
2
橙子jyun
#P9VC20CYV
11 4 832
2019-10-16 13:29:11
236
80
43
2
RockKD
#9JCJQ2GPU
11 4 830
2019-10-16 16:06:17
40
160
44
2
超级末影
#PCR80JCU
13 4 816
2019-10-07 09:35:36
0
0
45
2
大熊跑出来啦
#9J9Q20LJR
11 4 781
2019-10-16 13:03:27
33
80
46
2
Co-leader
进击的黄瓜
#Q2JRCLGJ
13 4 759
2019-10-14 23:19:48
10
40
47
2
ˇ酒久ペ
#28JUQVRQV
12 4 709
2019-10-16 00:16:28
16
120
48
2
Elder
NOVA I 诺克发的力量
#9JG9JVRJC
11 4 689
2019-10-13 09:49:17
0
0
49
2
Co-leader
死亡如风,常伴吾身
#9U0RJ8P2R
12 4 671
2019-10-15 03:52:26
30
40
50
2
Kobe curry
#UG9Q9UUL
12 4 204
2019-10-08 11:58:14
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord