!AussieFarmers!

#2R9YC8

52 913

43 / 50

Oz Clan & Members -- War and donate -- Feeder Clan = Bunnings Snags

Collecting cards! Ends: 2019-10-22 21:39:40
Trận đấu 32 + 36
Participation 24 / 43
Người chơi Trận đấu Cards Collected
josh1935 1 / 3 467
COYS 1 / 3 935
Eelesy 3 / 3 1401
Arsh Phullanwal 3 / 3 1401
Bushchook 3 / 3 1401
Blakash 3 / 3 1401
FuriousDCv2 1 + 2 / 3 1869
Sok 1 + 2 / 3 1869
Average 1 + 2 / 3 1869
Azor Ahai 1 + 2 / 3 1869
cheetos 1 + 2 / 3 1869
nesta 1 + 2 / 3 1869
Laflame 2 + 1 / 3 2200
KylieWey 2 + 1 / 3 2200
Smaug 2 + 1 / 3 2337
Lord of Pain 2 + 1 / 3 2337
randomNPC 2 + 1 / 3 2337
Jeffro 2 + 1 / 3 2337
brown bear 2 + 1 / 3 2337
Blue RAMBO 2 + 1 / 3 2337
Hotstuff101 2 + 1 / 3 2337
Gatesy 2 + 1 / 3 2337
Supersonic 2 + 1 / 3 2337
sathya 3 / 3 2805

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord