!AussieFarmers!

#2R9YC8

51 379

42 / 50

Oz Clan & Members -- War and donate -- Feeder Clan = Bunnings Snags

Collecting cards! Ends: 2019-10-16 18:46:04

Data for the last 10 wars

2019-10-15 18:45:15 +63
28 participants War Collection
Average 0/1 935 1/3
AshlyntheGreat Missed! 1760
brown bear 1/1 935 1/3
2019-10-13 12:41:26 -14
30 participants War Collection
JG - Gornality 1/1 1402 2/3
THE Man_King 0/1 440 1/3
Gatesy 1/1 1402 2/3
Butt Secks 0/1 880 1/3
cunha Missed! 1760
PROJECT : Feed 0/1 440 1/3
2019-10-11 12:23:12 -11
29 participants War Collection
Sok 1/1 1320 2/3
2019-10-09 11:09:29 +64

25 participants

Nobody missed any battles!
2019-10-07 10:40:58 -36
29 participants War Collection
Blue RAMBO 1/1 935 1/3
ROAR Missed! 1869
alireza Missed! 2337
zwj 1/1 1402 2/3
2019-10-05 09:53:13 -3
35 participants War Collection
JG - Gornality 0/1 1402 2/3
EkaM's KinGdoM Missed! 1869
Esequiel Torres Missed! 2805
2019-10-03 09:49:35 -13
26 participants War Collection
marshmellooscar Missed! 467 1/3
JG - Gornality 1/1 1402 2/3
EkaM's KinGdoM 0/1 934 2/3
2019-10-01 09:43:11 -13
22 participants War Collection
FuriousDCv2 1/1 935 1/3
2019-09-29 05:30:01 +62
23 participants War Collection
Le 0/1 934 2/3
brown bear 1/1 935 1/3
2019-09-27 05:22:51 -13
17 participants War Collection
Le 0/2 934 2/3
Filipin Clash Missed! 2805
nick7 Missed! 935 1/3
BIG RIG 0/1 935 1/3
Naughty War Collection
Average
2019-10-15 0/1 935 1/3
AshlyntheGreat
2019-10-15 Missed! 1760
brown bear
2019-10-15 1/1 935 1/3
2019-09-29 1/1 935 1/3
JG - Gornality
2019-10-13 1/1 1402 2/3
2019-10-05 0/1 1402 2/3
2019-10-03 1/1 1402 2/3
THE Man_King
2019-10-13 0/1 440 1/3
Gatesy
2019-10-13 1/1 1402 2/3
Butt Secks
2019-10-13 0/1 880 1/3
cunha
2019-10-13 Missed! 1760
PROJECT : Feed
2019-10-13 0/1 440 1/3
Sok
2019-10-11 1/1 1320 2/3
Blue RAMBO
2019-10-07 1/1 935 1/3
ROAR
2019-10-07 Missed! 1869
alireza
2019-10-07 Missed! 2337
zwj
2019-10-07 1/1 1402 2/3
EkaM's KinGdoM
2019-10-05 Missed! 1869
2019-10-03 0/1 934 2/3
Esequiel Torres
2019-10-05 Missed! 2805
marshmellooscar
2019-10-03 Missed! 467 1/3
FuriousDCv2
2019-10-01 1/1 935 1/3
Le
2019-09-29 0/1 934 2/3
2019-09-27 0/2 934 2/3
Filipin Clash
2019-09-27 Missed! 2805
nick7
2019-09-27 Missed! 935 1/3
BIG RIG
2019-09-27 0/1 935 1/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord