!AussieFarmers!

#2R9YC8

57 476

50 / 50

Top 10 Oz Clan -- Must speak English -- Feeder Clan - Bunnings Snags

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 476
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Jeffro
Phạm vi chiến tích 4 826 – 6 766
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 613
Elder 25
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Tareq
#2RYLLVPP
13 6 766
2019-06-25 20:25:25
288
200
2
2
Elder
basile11 0u
#9PRQ8L9L
12 6 009
2019-06-25 21:06:22
114
160
3
1
Elder
BIG RIG
#28VJQQQ9G
12 5 993
2019-06-25 17:05:58
244
160
4
1
Heliosun
#2UYRU2982
13 5 900
2019-06-25 14:12:36
204
120
5
1
Elder
weedle
#22Q8YRU9Y
13 5 884
2019-06-25 21:22:31
58
72
6
1
JackHammer 1993
#9GJUGLV8
13 5 877
2019-06-25 20:14:57
136
160
7 Elder
FuriousDCv2
#29PYGUP0C
13 5 803
2019-06-25 20:56:48
416
240
8
2
P-Diddy
#C0PQ8G0G
12 5 797
2019-06-25 13:58:53
203
160
9
1
Elder
Average
#G2Q099PQ
12 5 752
2019-06-22 11:14:07
0
0
10
1
Elder
Jibber
#CGQRG2QR
13 5 741
2019-06-25 14:14:02
154
199
11
2
Elder
Gatesy
#8G9QLUC
13 5 739
2019-06-25 10:55:21
40
20
12
8
shutyan3ck
#9P90PCY
13 5 723
2019-06-25 14:25:35
264
190
13
1
Co-leader
Junior
#Y2PUR8R
13 5 665
2019-06-25 15:45:23
272
160
14
1
Elder
JG - Gornality
#8YRP88U
13 5 642
2019-06-24 20:43:23
26
40
15
3
Elder
brown bear
#G20URCL
12 5 636
2019-06-25 21:52:37
0
10
16
1
Stefan24
#88LGYL8RC
12 5 624
2019-06-25 21:38:29
290
200
17
3
Elder
c.varma
#RQGQRUV0
12 5 620
2019-06-25 15:35:07
239
160
18
2
Co-leader
Mango
#LQ28PPQG
13 5 620
2019-06-25 15:13:34
70
160
19
2
Doulikon
#CLUVJUQJ
12 5 614
2019-06-25 21:01:02
124
240
20
3
Elder
Le
#Y990L9CY
13 5 571
2019-06-25 12:45:18
160
192
21
2
Elder
COYS
#2PR0RP8V
13 5 563
2019-06-25 08:41:56
146
160
22
7
Elder
Darcoth
#2P0R8CG28
13 5 560
2019-06-25 21:44:14
114
140
23
2
Elder
Maddiggy
#Q80VC99L
12 5 544
2019-06-18 04:58:45
0
0
24
3
Bogsy
#GQJGQ8C
13 5 543
2019-06-25 15:50:57
46
120
25
3
Vccc
#29PR909PY
12 5 543
2019-06-25 13:17:27
68
120
26
2
Elder
StrifeCloud
#28JRJ2U8V
12 5 524
2019-06-25 12:31:21
172
200
27
2
Maxi_
#2YGR9809Y
11 5 522
2019-06-25 15:59:18
84
160
28
2
Elder
Johny
#VVCPQPYU
12 5 470
2019-06-25 18:04:00
50
200
29
1
Elder
Happyhrdcore
#8U82LQ98Y
12 5 468
2019-06-25 13:44:29
253
200
30
3
AnirudhGowda
#V0CGRCRV
13 5 465
2019-06-25 16:56:47
92
160
31 Elder
alireza
#ULJVVUGU
13 5 465
2019-06-25 18:59:03
92
120
32 Elder
Blakash
#9YYQ8R8J
12 5 453
2019-06-24 07:12:38
10
40
33
5
Blue RAMBO
#8CJRGRVYJ
12 5 449
2019-06-25 21:42:17
384
80
34 Elder
COZZ
#GJ90P
13 5 440
2019-06-25 21:22:29
208
150
35 Elder
josh1935
#LJ8VLUC
13 5 435
2019-06-25 21:23:30
92
200
36 Azor Ahai
#2UQUP8Y
12 5 430
2019-06-24 20:31:37
58
120
37
1
Leader
Jeffro
#Y9GVUGPP
13 5 426
2019-06-25 06:42:30
20
40
38
1
Arsh Phullanwal
#89VR2CC99
12 5 426
2019-06-25 17:14:29
92
160
39
2
Elder
Mr.Cal
#82G0P9V92
13 5 398
2019-06-10 14:13:19
0
0
40
1
Inyourteeth
#CJ2GP288
12 5 397
2019-06-25 13:00:56
134
120
41
1
EkaM's KinGdoM
#9PG9J09G
12 5 378
2019-06-25 18:44:02
8
200
42
1
sk69
#2GJ9VP0YJ
12 5 373
2019-06-25 12:21:48
178
80
43
3
Elder
Lord of Pain
#229RYY2PG
13 5 365
2019-06-25 21:42:08
234
160
44 Sok
#2R2YCRLR
13 5 302
2019-06-25 03:09:24
76
120
45 waxy
#2YU9QG8P0
13 5 297
2019-06-25 20:18:32
398
240
46 Co-leader
Wizza
#2R8P8UCQ
13 5 261
2019-06-25 19:30:44
132
160
47 Guri Dhiman
#P22CGVRR
12 5 256
2019-06-25 19:45:24
76
120
48 Elder
Eelesy
#PQPCJ29
13 5 194
2019-06-25 20:13:57
76
120
49 Elder
goosey
#2J8JUR9
13 4 968
2019-06-25 12:11:33
18
40
50 CyberLinkMIP
#RG8QUG2
12 4 826
2019-06-24 10:26:37
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord