Cincinnati 1.0

#2R8YLU

48 927

41 / 50

dont give a ****. if you find yourself giving a ****, tell Robber but he DEFINITELY wont give a ****! #NoodleForPrez2020

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 927
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Noodle
Phạm vi chiến tích 4 385 – 5 346
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 010
Elder 23
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
ethan
#92L2PV8R
13 5 346
2019-10-15 19:04:34
88
140
2
1
Co-leader
Robber
#9YQCPQPG
13 5 333
2019-10-15 12:41:36
165
120
3
1
Co-leader
Cano2x
#P29QQ9G8
13 5 332
2019-10-15 19:16:49
270
160
4
2
Elder
schwartzrph
#22UQ90RGR
13 5 166
2019-10-15 13:43:35
94
120
5
2
Elder
jetone
#8RU2902Y
13 5 149
2019-10-15 20:41:54
116
160
6
12
Co-leader
SgtSwamp
#YRLCLCV2
12 5 140
2019-10-15 21:12:16
308
200
7
5
MonteCarlo
#UC0LRRJY
13 5 131
2019-10-15 20:03:01
148
80
8
1
Leader
Noodle
#8CUU09V9
13 5 120
2019-10-15 20:38:10
146
200
9
1
Co-leader
SeanT099
#899RV9QV
13 5 088
2019-10-15 19:56:07
446
160
10
2
25th Baam
#YUVCQQP8
12 5 068
2019-10-15 18:56:32
0
40
11
1
Elder
xyz789
#PLLPGYCCP
12 5 046
2019-10-15 11:46:45
116
80
12
1
Elder
monsterjeans
#9CPUV0PU
12 5 040
2019-10-15 03:34:32
76
120
13
1
eli mc cool man
#VC2PYCVJ
13 5 036
2019-10-15 19:52:01
266
190
14
3
Elder
genecydal
#8CLJPR82J
12 5 017
2019-10-15 16:02:52
142
120
15
1
Elder
DaVidaNoche
#8PVG9JQ99
13 5 010
2019-10-15 19:18:13
160
160
16
1
Elder
RektRoyale
#YGL80VPV
13 5 005
2019-10-15 21:08:39
152
140
17 Elder
bLUnThacHeT
#PGL8LRC8
12 4 961
2019-10-15 20:36:58
90
160
18
2
Co-leader
MpDelta
#9VUQRY29
12 4 901
2019-10-15 20:46:29
30
120
19
2
Elder
Wikius
#Y2G9UUYV
12 4 889
2019-10-15 12:57:00
58
80
20
3
Elder
sarules311
#28C2P9P8
12 4 878
2019-10-14 18:33:17
18
40
21
2
Elder
Wesley
#P9YV8QY0G
12 4 874
2019-10-15 19:54:33
152
160
22 Elder
Painless
#PLYY08YL
13 4 862
2019-10-15 17:36:10
280
200
23
7
Elder
vlad
#R2GYGYGV
12 4 862
2019-10-15 09:33:40
58
80
24 Elder
TKD
#99UP2GL9
12 4 852
2019-10-15 15:18:18
150
120
25 Elder
deez nips
#2JLYP20YY
12 4 832
2019-10-15 10:52:06
20
160
26 Elder
pokeylucky7
#2YUPGJPG0
13 4 824
2019-10-15 09:52:27
20
40
27
2
Elder
macnamazing
#JRJ0LQRR
13 4 816
2019-10-15 19:50:41
104
160
28 Elder
Big Worm
#2JVJVURV
12 4 815
2019-10-15 16:47:44
106
150
29
2
皇室精英
#9QGY8VURQ
11 4 796
2019-10-15 12:30:52
96
120
30
1
Splashgawd
#89GJPG9GC
12 4 785
2019-10-15 11:21:36
34
80
31
1
Elder
snekesnake
#8P8QJ892
13 4 781
2019-10-15 10:14:04
138
200
32
1
swaggy p Nick
#2V0RLJYPQ
11 4 770
2019-10-15 19:26:09
46
120
33
2
epicforce55
#80JV2CJU9
11 4 728
2019-10-15 20:30:22
210
200
34 RiceGum
#8YVPU9P0
11 4 718
2019-10-15 16:37:39
10
0
35
1
Mr.Guy2
#P2JJPCLRG
10 4 617
2019-10-15 13:40:34
10
40
36
31
Elder
Link867
#P0RRCCJ
12 4 608
2019-10-15 20:39:40
246
200
37 Elder
Hawtie
#9GVG88UC
12 4 596
2019-10-15 20:28:27
190
120
38 Co-leader
DEIDERA
#2YLUC8GQ8
13 4 564
2019-10-15 19:34:21
26
120
39 LiL_Pe$0
#YY0800P
12 4 511
2019-10-15 19:32:39
139
120
40 Elder
mudd
#9YQVJY09C
11 4 411
2019-10-15 21:03:49
38
0
41 trey gulk
#Y02PCCQG0
10 4 385
2019-10-15 20:53:13
48
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord