Greek stallions

#2R8URY9

44 942

48 / 50

⚔️Greek Stallions⚔️ Official clan at CRL 💣Active and donates 🔫Academy: Greek Stallion2 💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 942
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Olakala
Phạm vi chiến tích 3 917 – 4 947
Thông tin hội
Vị trí Hy Lạp
Đóng Góp Mỗi Tuần 132
Elder 13
Co-leaders 28
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
martin
#2RJUY2
13 4 947
2 473
0
0
2 Co-leader
GR8
#VGUUGULP
13 4 815
2 407
0
0
3 Co-leader
Diver
#90PCGCPL
13 4 742
2 371
0
20
4
1
Co-leader
harlock
#8CLRV2LU
13 4 697
2 348
0
0
5
1
Co-leader
spartan
#8GVQ0LRRV
13 4 659
2 329
18
0
6
2
Co-leader
Oxydo
#8GC202CP
13 4 606
2 303
0
0
7
2
Co-leader
Dr Hofmann
#UYP0C0Q
12 4 599
2 299
0
0
8
4
Leader
Olakala
#L2GQ2898
13 4 576
2 288
0
0
9
1
Co-leader
ragnar lothbrok
#YJJ89Y8V
12 4 559
2 279
0
0
10
1
Co-leader
tarasali
#2CQLC98P
12 4 544
2 272
0
0
11
4
Co-leader
luffy
#2GRLQ8CLC
13 4 529
1 132
18
10
12 Elder
Bellpegor
#2RYUG29LY
12 4 507
1 126
0
10
13 Co-leader
pipis
#2QRVU89GV
12 4 472
1 118
0
0
14
7
Dimitris
#82JU2222P
11 4 472
1 118
0
0
15
1
Co-leader
Vitzi
#9G9JQJ8LV
11 4 466
1 116
0
0
16
1
Co-leader
cobras
#GVCPQV09
13 4 463
1 115
0
0
17
1
Co-leader
Takas
#8R0CJJPR
12 4 442
1 110
0
0
18
1
Co-leader
Tsof
#90CY008RL
11 4 442
1 110
0
0
19
1
Co-leader
mimmiru
#202YY9QUR
12 4 434
1 108
0
0
20
1
Co-leader
badoo
#89GRC0LLU
11 4 432
1 108
10
32
21
2
Elder
Manthaiou
#9QR8ULRC
12 4 428
531
0
0
22
2
Co-leader
Detox
#8RJ8G8JU
12 4 406
528
0
0
23
1
Co-leader
Εελ
#L0RQLRJG
12 4 400
528
0
10
24 Co-leader
squeezah
#PL0VR2R9
12 4 394
527
20
0
25
5
Co-leader
sofiafcb
#2CGV0R8PV
12 4 389
526
0
0
26
1
Bertolt
#PL2RU0GG
12 4 382
525
0
0
27
1
Co-leader
Marvid
#LRLPPG0
12 4 354
522
28
10
28
1
Co-leader
pafilas13
#PJLPG02
13 4 354
522
0
0
29
1
Elder
Agrimi
#28YR298V
12 4 348
521
0
0
30
1
Elder
ΝΙΚΟΣ
#8J9RPCLVU
10 4 311
517
0
0
31
1
Co-leader
kelly vi tzi
#8UCLQ8YG2
11 4 292
429
0
0
32
1
Co-leader
hagreed
#VC8JV2QV
12 4 292
429
0
0
33
4
Elder
δολοφονος
#PPLP8YPR
12 4 284
428
0
0
34
1
Elder
kouklinou
#2P9PLQGLQ
12 4 252
425
0
0
35
1
Pantelas
#9CQLLPJC8
10 4 233
423
0
0
36 Co-leader
arben allmighty
#2RG0GCP8J
13 4 217
421
20
40
37
1
pufnaz
#2P0LJQ900
11 4 173
417
0
0
38
1
Co-leader
Kanekii ken
#8UJVGUR9
12 4 172
417
18
0
39 Elder
Χρήστος 690III
#GYY8LLV
12 4 115
411
0
0
40 Elder
Hawgh
#UPPQVJPP
12 4 106
410
0
0
41 Elder
aggelos21
#8LP22L9CP
11 4 094
122
0
0
42 Giorgos
#8CGYRV92R
11 4 020
120
0
0
43 Elder
MrRobO
#88G0U0UY0
11 4 015
120
0
0
44 Co-leader
S_M_D
#9PLGLPQG
12 4 001
120
0
0
45 Elder
Resist2Exist
#8Q8QL8JGU
12 4 001
120
0
0
46 Đấu trường 12 Elder
Bruno
#QYU0Y908
11 3 965
118
0
0
47 Đấu trường 12 Elder
john kara
#GQVJVYPR
10 3 934
118
0
0
48 Đấu trường 12 sinanizZ
#9G08PPRQY
10 3 917
117
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord