Half Bloods

#2R8GCJC

31 643

28 / 50

Fam Clan

Nhận Vào Hội
Thành viên 28 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 31 643
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader sammieboy714
Phạm vi chiến tích 687 – 5 332
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 642
Elder 6
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
clif
#8LUPR2LU9
13 5 332
2019-10-17 01:40:18
140
272
2 Co-leader
enzee209
#P2V0YC9
12 5 231
2019-10-17 04:00:00
218
250
3 Co-leader
THANGZ
#88Y9C2Y9
13 5 094
2019-10-17 01:12:37
288
260
4 Co-leader
DexterOne
#PY8C0U8V
12 5 087
2019-10-17 02:05:50
268
270
5 Co-leader
arkansauce
#PCQ2PU08
12 4 987
2019-10-16 21:18:02
90
120
6 King Angel
#2UL2QJ8CP
11 4 742
2019-10-17 03:00:18
120
0
7 Co-leader
teejay804
#Q2Q0G2C8
12 4 665
2019-10-17 03:18:54
130
140
8 Elder
onestone209
#22RUPV8VU
12 4 002
2019-04-15 19:41:33
0
0
9 Co-leader
eze
#UCUY2LU
12 4 001
2019-10-17 06:12:43
238
300
10 Đấu trường 12 Elder
TTDOUBLE
#2RGVPVCJ
11 3 872
2019-04-01 13:34:15
0
0
11 Đấu trường 10 Co-leader
Asgard
#8VUGGLQR
11 3 683
2017-10-29 01:19:01
0
0
12 Đấu trường 11 Elder
manny
#JRJVL28U
11 3 640
2018-05-22 02:06:27
0
0
13 Đấu trường 10 StateFarm
#Y8LR02G8
10 3 113
2018-03-12 01:33:25
0
0
14 Đấu trường 9 GEICO
#9JVG2YUU
10 2 971
2019-09-14 20:27:48
0
0
15 Đấu trường 9 daddy35
#L9V8GYYJ
10 2 938
2017-11-27 21:00:56
0
0
16 Đấu trường 9 nation wide
#JVLCPR8U
10 2 670
2019-10-16 23:29:30
150
30
17 Đấu trường 9 Leader
sammieboy714
#2UYGUJQR
10 2 598
2017-07-11 17:40:23
0
0
18 Đấu trường 8 apex
#YRPPCGGC
10 2 379
2019-10-04 06:24:10
0
0
19 Đấu trường 8 Asgard
#P8PRY28Y
8 2 294
2016-12-25 20:17:27
0
0
20 Đấu trường 7 Elder
fat will
#Y0GQPP9Y
10 2 164
2017-02-27 15:20:59
0
0
21 Đấu trường 6 Elder
seagull
#80UYR8Y2
8 1 970
2016-12-20 22:03:26
0
0
22 Đấu trường 4 Nolen noy Phung
#Y2U0RU98
5 1 166
2017-06-19 23:18:45
0
0
23 Đấu trường 4 Marcus
#90Q2PPQU
6 1 104
2018-07-13 16:48:16
0
0
24 Đấu trường 3 Co-leader
phungguy
#9UPQC9QJ
5 1 052
2016-06-13 17:42:22
0
0
25 Đấu trường 3 Elder
rQueen
#220PQJQQ
6 1 042
2017-08-05 20:03:53
0
0
26 Đấu trường 3 jacob
#P0C9R8Y0
6 853
2018-07-31 04:02:49
0
0
27 Đấu trường 2 Lucas
#PPJR8U8Q
5 747
2016-12-05 00:56:11
0
0
28 Đấu trường 2 Gamer Girl♪④①③
#LJ0LYGGJ
4 687
2016-04-25 16:35:05
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord