Wolf's Rain!

#2R0L88R

44 702

47 / 50

un'unica regola: rispetto per gli altri! Donate ciò che potete, ma soprattutto divertitevi, perchè in fin dei conti è un gioco.

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 702
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader @Evincaro
Phạm vi chiến tích 3 060 – 5 226
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 998
Elder 3
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
3
Il Distruttore
#2QQCJ2CQ2
12 5 226
2019-07-21 19:01:38
387
640
2
1
Co-leader
Chucky♡
#JPRQC9RY
13 5 221
2019-07-21 20:05:46
621
670
3
2
Elder
ironman88
#LUQ9202R
12 5 196
2019-07-21 17:47:40
318
360
4
2
Elder
Cesare -89-
#LR0U2YC
12 5 187
2019-07-20 15:09:46
132
160
5
2
Elder
miki89
#89YYY8LC2
11 5 115
2019-07-21 14:54:50
266
40
6
1
!:-Paolo-:!
#Y0Y8U98Y
11 5 099
2019-07-21 20:36:29
580
560
7
1
Shamy
#G0QLGGUV
11 5 087
2019-07-20 12:27:48
154
360
8
2
Co-leader
jeninin
#8809LLCQL
12 5 047
2019-07-21 16:09:16
274
160
9
1
Virgox
#8G9GQGVPC
11 5 024
2019-07-21 19:53:50
218
440
10
1
Leader
@Evincaro
#QUC9LU9V
12 5 017
2019-07-21 18:05:02
430
600
11 official_l_uli
#PGRUU9RV
10 4 726
2019-07-14 23:03:09
0
20
12 iris
#2JPYR2Q8G
12 4 699
2019-07-21 15:18:56
119
160
13
1
•Steve•
#8VUJ2LGQC
10 4 557
2019-07-21 19:44:52
149
120
14
1
Co-leader
radioclan
#9Y8UCUV0
12 4 537
2019-07-21 18:30:51
538
560
15 BocaGiulio's
#9GLPLYJQJ
9 4 258
2019-07-21 20:05:53
989
840
16 agnentatore
#R0LR002
10 4 101
2019-07-08 08:34:46
0
0
17
1
shadou xboi
#L02UQRR
10 4 075
2019-07-21 18:44:53
172
200
18
1
Rosy 15
#89Q8PYL2
10 4 027
2019-07-20 16:00:20
28
0
19 vincenzo
#9Q9RJ2CQ
10 4 003
2019-07-21 20:24:07
332
560
20 Co-leader
Laly
#2LPJ2L8QY
11 4 001
2019-06-16 11:53:20
0
0
21 Co-leader
Endless
#29R222QR
12 4 001
2019-07-18 22:35:16
18
0
22 Đấu trường 12 Berserker
#PLQPJ2UQU
9 3 856
2019-07-20 21:01:23
20
0
23 Đấu trường 12 GABIGOL
#RRYRG0C2
10 3 782
2019-07-19 19:59:50
0
0
24
1
Đấu trường 12 LEGENDERYA
#PPJU2L9U
9 3 654
2019-07-18 04:48:39
279
40
25
1
Đấu trường 12 DarkPega
#9CPQYGRG2
9 3 642
2019-07-21 20:15:35
736
360
26 Đấu trường 12 Jhonny.2006
#P99Q2QL89
9 3 634
2019-07-20 23:34:04
308
200
27 Đấu trường 12 ciaooo
#9UVU2288G
9 3 600
2019-07-21 12:17:33
26
40
28 Đấu trường 11 Riccardo21
#L8892VU
10 3 575
2019-07-10 10:48:44
0
0
29 Đấu trường 11 ferdy
#PUJVRUCCU
8 3 461
2019-07-19 11:02:42
104
120
30
1
Đấu trường 11 christian
#2GRLQGPY
10 3 429
2019-07-15 21:51:49
36
0
31
1
Đấu trường 11 OSMAR
#9RYU9YJGY
7 3 423
2019-07-21 02:40:00
0
0
32
2
Đấu trường 11 $eba
#2Y9Y00C20
9 3 395
2019-07-21 08:01:23
228
80
33 Đấu trường 11 BEERUS
#YR9G9V0G
11 3 392
2019-07-14 09:26:37
0
0
34 Đấu trường 11 uChampion
#GJCCJ00G
9 3 358
2019-07-21 07:33:50
128
0
35 Đấu trường 11 vins03
#2P8V0QP0G
9 3 306
2019-07-21 20:06:14
120
70
36 Đấu trường 11 LUX
#PQ99YRVJ0
9 3 305
2019-07-21 20:21:55
145
200
37 Đấu trường 11 LuXe⚜️
#9VPU2QQJR
8 3 300
2019-07-21 12:56:53
86
120
38 Đấu trường 10 《Ëřăldø》
#Y0Q8288CV
8 3 273
2019-07-16 09:16:54
48
120
39 Đấu trường 10 Dark Balloon
#2J2LL8GCC
10 3 251
2019-07-20 17:49:57
16
0
40 Đấu trường 10 ItalianStyle
#89982RQ
11 3 189
2019-07-21 12:39:41
134
80
41 Đấu trường 10 Simone
#J2UCYQCY
9 3 167
2019-07-13 20:16:27
0
0
42 Đấu trường 10 mago zap
#2R200VV0L
10 3 104
2019-07-14 06:47:45
0
0
43 Đấu trường 10 fiamma
#8UY00898G
9 3 093
2019-07-08 21:38:37
0
0
44 Đấu trường 10 REDX98PRO
#2Q088VGYL
10 3 089
2019-07-21 14:43:35
153
240
45 Đấu trường 10 cHristian
#99Q928L28
9 3 086
2019-07-20 18:03:49
116
240
46 Đấu trường 10 dybala
#9Q2U2QPV0
10 3 074
2019-07-21 07:18:06
104
200
47 Đấu trường 10 ELMAIFRO350
#P9LUCUVY8
8 3 060
2019-07-17 19:24:34
10
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord