panda

#2QY8L2LU

47 035

37 / 50

Pour des problèmes difficiles des solutions faciles. Ici c’est la bonne humeur et lentraide qui priment. 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 035
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader yesser
Phạm vi chiến tích 3 816 – 5 492
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 640
Elder 16
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
GuNs
#80CPUJCJY
13 5 492
2019-09-19 17:00:43
166
240
2
1
Co-leader
chipo
#8GC9UR2V2
12 5 468
2019-09-19 18:12:07
310
320
3
1
Co-leader
demha
#8LJ0RUVQV
12 5 433
2019-09-19 21:25:41
872
440
4 Co-leader
bassem
#8PUJVC9PQ
11 5 428
2019-09-19 18:43:51
372
240
5 Leader
yesser
#CGQJC9J2
12 5 240
2019-09-19 19:34:24
428
300
6
1
Co-leader
المرعد
#8G0YV9QL8
12 5 216
2019-09-19 15:10:45
346
280
7
2
Co-leader
beher
#2P2Q0CPVC
12 5 177
2019-09-19 10:37:38
116
160
8
2
Elder
dalii
#9LCQU9PY8
11 5 169
2019-09-19 14:17:31
74
120
9
1
Elder
sarem
#2PULUJY9Y
13 5 118
2019-09-19 16:01:16
340
280
10
3
Elder
oussema
#P8VY8RUL
12 5 090
2019-09-19 21:11:20
126
160
11
3
Elder
the governor
#9RQU9YQPJ
11 5 067
2019-09-19 15:02:55
220
320
12
1
Co-leader
panda
#2LLUYQPVR
12 5 044
2019-09-19 14:20:36
40
80
13
3
Elder
légendaire
#8URQC2JVQ
11 5 026
2019-09-19 18:43:10
220
280
14
2
Co-leader
zied
#88YPYCYY8
12 5 013
2019-09-19 00:08:41
50
40
15
3
Elder
Bruna Vieira
#PYG928C0G
10 4 936
2019-09-19 20:46:49
353
40
16
1
Elder
MA HER
#8JQGJJQPY
10 4 932
2019-09-18 13:53:54
68
160
17
1
Elder
السفاح
#82UC0YPQG
11 4 916
2019-09-18 16:00:35
36
80
18
1
Elder
mra3ed007
#8RLGQ99YQ
11 4 913
2019-09-19 14:46:22
214
320
19
1
mido
#8U22VRPCY
10 4 908
2019-09-19 16:26:08
10
80
20 semah
#2YR088VVG
10 4 887
2019-09-19 21:35:06
10
40
21
2
nader joubali
#PJUPJ80C9
9 4 854
2019-09-19 21:34:12
0
0
22
1
Elder
Cherikhan
#9GR8JPUL2
11 4 843
2019-09-19 18:59:45
28
270
23
1
Co-leader
blackfalcon
#8JCL9UU8Q
12 4 754
2019-09-05 20:04:45
0
0
24 clash
#PGVURYCVC
9 4 639
2019-09-19 18:08:57
100
240
25 Bassem
#PYYP9J9Y9
9 4 563
2019-09-19 18:44:48
30
150
26 dobroz
#PYGC2209U
10 4 532
2019-09-04 16:53:37
0
0
27 vegas
#8QCPG9QG8
11 4 388
2019-09-19 16:07:26
71
0
28 Elder
double bar
#8JL0PRRV
11 4 387
2019-09-19 21:17:20
0
0
29 Elder
Sinannnnn Gamer
#9PPJ9JCY
12 4 184
2019-09-18 14:20:10
10
0
30 Elder
fousou
#8LQ889RLQ
11 4 107
2019-08-25 15:59:42
0
0
31 TTV.StreamerBTW
#28G8QUJC0
11 4 078
2019-09-13 04:52:19
0
0
32 Co-leader
taf®ika
#CQLYR8LL
12 4 072
2019-08-23 01:34:31
0
0
33 zekgamepro
#PULR2YV8
11 4 047
2019-08-28 10:01:05
0
0
34 Elder
G lanzo
#8YPYUQ2VU
11 4 032
2019-08-26 22:46:15
0
0
35 Elder
KILLER
#980LPJ2JY
10 4 010
2019-08-26 22:44:54
0
0
36 Đấu trường 12 mech maher
#PCQPLU0QL
8 3 855
2019-09-19 02:32:23
0
0
37 Đấu trường 12 Elder
salahbh
#92PUGQ9LQ
8 3 816
2019-09-15 19:25:01
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord