la famille

#2QVYCYGY

49 079

45 / 50

clan actif inactif la porte 🚪🚪🚪100/Tunisian 😂😂😂😂

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 079
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Rania
Phạm vi chiến tích 3 170 – 5 374
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 428
Elder 6
Co-leaders 24
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
habza
#22VUQQLVU
13 5 374
2019-09-15 11:47:14
486
440
2 Co-leader
Doctor
#90UVRYPRL
12 5 320
2019-09-15 08:55:23
917
580
3 Co-leader
Zangal
#2U8JQRY9Q
12 5 296
2019-09-15 12:00:06
801
480
4 Co-leader
barhoum165
#PCC8P89U
12 5 216
2019-09-14 20:26:19
448
472
5 Co-leader
blackkahla
#8LV9VUL99
12 5 204
2019-09-14 20:29:18
305
240
6 Co-leader
Farouk
#90CPQ2898
12 5 150
2019-09-14 23:17:01
415
360
7 Co-leader
oulayla
#89VVR9P8P
12 5 139
2019-09-13 21:25:54
194
240
8
3
Co-leader
StâŁ!ñe
#2RL02LPUJ
12 5 119
2019-09-15 00:00:55
199
200
9
1
Ali sghaier
#9CCL2G22R
11 5 117
2019-09-14 21:22:06
442
376
10
1
Elder
E.A.C.O
#22VVCV8LV
12 5 094
2019-09-09 21:50:01
116
80
11
1
Co-leader
mamlouk
#8CR9GQJJ0
11 5 084
2019-09-14 18:25:41
114
120
12 daech
#92VUQP0JP
11 5 068
2019-09-15 10:57:18
10
80
13 Co-leader
Nico
#9VLVG80
12 5 060
2019-09-14 22:41:09
54
160
14 zidi zidi
#8CLV800U2
12 5 027
2019-09-15 12:37:27
535
520
15
4
Elder
riritta
#99V8JCR2C
11 5 018
2019-09-15 12:23:28
359
290
16
1
mimo
#8UJYVGC8U
11 5 005
2019-09-14 20:19:53
94
120
17
1
Co-leader
bmdhia
#999L29YR2
12 4 965
2019-09-15 02:36:28
229
240
18
1
Co-leader
elbeji
#P0RRG82LR
11 4 930
2019-09-15 05:46:18
239
470
19
1
MBM
#8VCGUR9QQ
11 4 927
2019-09-10 20:51:08
22
80
20
5
midou!
#8U2JR8CUU
11 4 881
2019-09-15 12:30:54
170
440
21 SENIOR MOKKA
#UCQRR08P
10 4 880
2019-09-15 12:18:26
68
120
22
1
Co-leader
« Bouma »
#80UUCR92P
11 4 859
2019-09-15 11:28:41
290
200
23
3
Elder
Ach
#P0P92Q0LR
10 4 841
2019-09-15 09:26:21
0
40
24
2
Amine
#20YVJVPQQ
10 4 810
2019-09-15 01:43:55
122
160
25
1
Co-leader
zizoualmoudamir
#98QYC92LY
12 4 798
2019-09-06 19:05:08
0
0
26 Leader
Rania
#22YCVLL2P
12 4 776
2019-09-13 23:58:59
168
160
27
1
Elder
El Capo
#9GY9RLPPY
10 4 742
2019-09-14 16:48:44
64
200
28
1
Co-leader
Blackmamba
#2G28G82R0
10 4 740
2019-09-15 00:24:10
370
240
29 aminos
#9JUJRL0GQ
10 4 723
2019-09-15 11:31:26
90
160
30 khaled
#8RU8C9JQV
11 4 715
2019-09-15 11:07:02
543
480
31 9ronfol
#8GPCYPYQR
11 4 624
2019-09-12 20:31:18
0
0
32 Co-leader
ronald
#P0JUU9CUC
10 4 583
2019-09-14 11:18:40
106
80
33 ghaieth
#8QY8RYRC2
11 4 528
2019-09-15 11:42:51
68
360
34
7
Co-leader
juventinho
#G2098RG2
12 4 404
2019-09-15 12:14:02
30
20
35
1
saif
#2CQ0YUJ8V
10 4 317
2019-09-13 15:48:42
34
0
36
1
Elder
AN-Bouden
#Y2UQQGPL
12 4 258
2019-09-13 15:52:09
30
40
37
1
Co-leader
Fripon Bleu
#UYRPQVUP
12 4 146
2019-09-15 11:33:36
278
180
38
1
Aymen GR
#2LQV28PQQ
12 4 003
2019-08-28 19:43:31
0
0
39
1
Co-leader
mouss
#CPR2QCYJ
12 4 003
2019-08-26 18:04:49
0
0
40
1
Co-leader
Aymen GR
#9P0PG2YJ2
12 4 002
2019-08-28 19:42:53
0
0
41
1
Co-leader
louca modritć
#P8QGL8C0Y
10 4 001
2019-08-14 12:35:19
0
0
42 Co-leader
brahim hindi
#2JU92U22Q
11 4 000
2019-08-23 00:49:28
0
0
43 Đấu trường 12 Co-leader
jablouv
#8LU9G2CVR
10 3 754
2019-04-10 13:23:30
0
0
44 Đấu trường 12 Co-leader
andi gamer 2.0
#YLP2U2LPG
8 3 633
2019-08-11 16:44:36
0
0
45 Đấu trường 10 Elder
grand prod
#P9JCUC9G9
8 3 170
2019-09-05 15:43:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord