LEGIONARIOS

#2QVVULJ0

48 049

41 / 50

😁💀✌👍 Querer es PODER! Solo activos en guerra💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 48 049
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Zodíaco
Phạm vi chiến tích 2 382 – 5 585
Thông tin hội
Vị trí El Salvador
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 800
Elder 11
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
503MonserratLCS
#VQCUCUGG
13 5 585
2020-01-22 02:24:03
332
200
2 Steven GC
#LQGLUVLU
13 5 509
2020-01-22 01:51:21
86
120
3 Elder
IORI
#YVJ8P9PC
13 5 312
2020-01-22 11:00:06
106
200
4 Co-leader
basurto
#22GLGCGVC
12 5 247
2020-01-20 11:01:15
0
0
5
2
Co-leader
DiegoGutierrez
#22G9P90
12 5 215
2020-01-22 05:36:03
220
220
6
1
Leader
Zodíaco
#88LQPR9QV
12 5 203
2020-01-21 23:02:21
138
160
7
1
Co-leader
LeoR Legendario
#2L0CV29VC
12 5 126
2020-01-22 02:35:03
10
160
8 Co-leader
Davidbom
#2VJJCVP9U
12 5 076
2020-01-22 06:10:44
152
40
9 Co-leader
SAMLANSELOT
#8G029LGJY
12 5 074
2020-01-21 23:15:39
106
160
10 Elder
✌Daniel✌
#2PR08R8VC
11 5 001
2020-01-22 04:19:52
146
180
11 Co-leader
B27E
#PGG28PRU
12 4 995
2020-01-16 15:17:59
0
0
12 Elder
Castro
#2CPGR2JP
12 4 974
2020-01-19 04:59:29
0
0
13 LUXIADORDESUEÑO
#2222QQ298
12 4 972
2020-01-20 20:21:06
20
40
14
1
Elder
G-OH-TUKY
#22C02QPVP
12 4 969
2020-01-21 04:46:13
40
120
15
1
Ulises
#RY9GGPL0
11 4 948
2020-01-21 15:12:36
70
80
16 Elder
Javier Fabian
#2R8LCQV80
12 4 942
2020-01-22 02:54:24
20
30
17 Co-leader
Gilma
#PCP202CCL
11 4 924
2020-01-22 01:22:33
204
190
18
2
Elder
Willy
#9VGLLGYLQ
11 4 909
2020-01-22 06:07:55
54
40
19 Elder
heat
#PQR8GP2Q0
10 4 860
2020-01-22 03:14:04
328
0
20
2
Elder
THE CROW
#8J2RY9Q2V
11 4 813
2020-01-22 00:52:34
20
80
21 Elder
PolarbeaR
#9JC8CUPYC
12 4 735
2020-01-22 06:08:54
26
40
22 Danny LB
#VJ8YQR0U
11 4 658
2020-01-22 01:23:00
0
40
23 sicario
#9JCJ9CC29
10 4 657
2020-01-20 22:25:05
0
40
24 REGGAE✌
#P8JQLV28
11 4 632
2020-01-14 01:37:30
0
0
25 Co-leader
GER
#YRU9LQ0CG
10 4 626
2020-01-16 18:37:09
0
0
26 Co-leader
EMILY 84
#8RLU2P9Y0
10 4 608
2020-01-22 02:53:38
60
120
27 GERARDO HERNANZ
#802GPUJY
12 4 509
2020-01-20 00:53:17
40
40
28 Co-leader
SMBD
#2LCGCJQL
11 4 495
2020-01-15 16:35:06
0
0
29 Co-leader
luis campos
#9UQ929GQ0
10 4 305
2020-01-18 05:40:47
0
0
30 erickk
#2U8LRJC9R
12 4 288
2020-01-21 21:10:09
0
40
31 Elder
liliana
#YVGG8C0C9
10 4 267
2020-01-22 01:21:24
148
40
32 El aprendis
#8L28GJGQ9
10 4 229
2020-01-20 15:13:58
48
90
33 marvin503
#2ULQP29C
11 4 149
2020-01-09 00:36:49
0
0
34 Co-leader
delito
#YU9VQGCQ0
9 4 145
2019-12-10 03:12:52
0
0
35 Co-leader
DAN MR
#QQV9VCRU
11 4 125
2019-12-09 02:27:36
0
0
36 paleta centeno
#2GCVUYUJ2
9 4 042
2020-01-18 16:45:24
0
0
37 anderson
#2UYJVLUUG
10 4 035
2020-01-11 00:05:50
0
0
38 Diego Cañas
#QYUR9G0
10 4 015
2020-01-02 16:56:02
0
0
39 Ichigo (¬_¬)ノ
#2GRGGLCCL
11 4 000
2020-01-21 21:39:38
20
40
40 Đấu trường 11 Co-leader
adriun 44
#29PPRC9PL
9 3 315
2019-11-03 14:09:29
0
0
41 Đấu trường 8 Elder
gani
#Y89VCUQP0
8 2 382
2020-01-22 00:38:03
224
150

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord