Clash MVPs

#2QQL8LJ

46 684

49 / 50

join and find da wae

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 684
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader BIGGUNZ
Phạm vi chiến tích 2 977 – 5 227
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 180
Elder 5
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Thatboyjuang
#2J2RLL2RR
12 5 227
2019-11-20 17:32:28
265
300
2 Co-leader
Liz
#2Y28JULU2
12 5 164
2019-11-20 20:03:34
104
160
3
1
Co-leader
Quicksphynx
#2UV99V0VG
12 5 049
2019-11-20 19:20:00
260
200
4
1
Co-leader
OneTimeCurly
#888QCY2LP
11 5 039
2019-11-20 17:44:44
52
160
5
2
Carguy1986
#8C2YR8CR8
12 5 032
2019-11-20 19:13:17
140
200
6
1
fatty
#RCQYQYGC
12 4 952
2019-11-20 18:39:16
186
240
7
1
Co-leader
bfmv
#909LCPQPL
13 4 949
2019-11-20 16:48:43
340
320
8 Elder
Devious84
#20RCQJL9
12 4 806
2019-11-20 07:21:36
143
200
9 Elder
khaleesi
#P9YP9QVVY
11 4 787
2019-11-20 16:06:05
120
160
10 BestRei
#9JLR2ULG
11 4 709
2019-11-20 16:36:35
58
120
11
1
boomgoesthe
#Y9YGUCVVL
9 4 689
2019-11-20 15:42:30
38
120
12
1
El Tumba Muerto
#2Q8V8RRY8
10 4 638
2019-11-20 14:23:54
412
40
13 Elder
speedester
#9YUQRVL2L
10 4 631
2019-11-20 18:36:30
296
80
14
5
the best jv
#Y8GLRLV0J
10 4 622
2019-11-20 16:17:52
239
80
15
1
Tony
#PQ8JV8G0P
10 4 622
2019-11-09 15:14:06
0
0
16
1
Elder
Hiro
#9JUJU8YPU
11 4 608
2019-11-20 18:40:59
16
152
17 猛小水
#92VG9JQUV
10 4 579
2019-11-20 10:39:03
0
200
18 Junior chew nut
#PR0VR8JGJ
10 4 571
2019-11-19 22:15:31
8
80
19
1
The Beast
#Y2PRLYCQJ
9 4 543
2019-11-20 14:54:59
117
40
20
1
lizardking
#2Q09GQU
11 4 538
2019-11-19 05:16:48
0
0
21
1
Papa Dragon
#22V8PRQG9
10 4 505
2019-11-12 22:27:45
0
0
22
1
the_hamoody
#YGQC0LVJ2
10 4 488
2019-11-20 19:16:21
28
40
23
1
GetRekt
#PQ0YJ8P2
11 4 466
2019-11-16 22:18:46
0
0
24
1
Co-leader
VikingSlayer
#JR8LU8RU
11 4 461
2019-11-15 22:10:08
0
0
25
1
Cthulhu
#2J09Q8L8
10 4 454
2019-11-15 01:41:12
0
0
26
1
Avalon
#8P09Q2JV0
10 4 418
2019-11-19 02:14:02
41
0
27
1
Anthony
#RLP8YJ8R
10 4 347
2019-11-18 01:02:42
18
0
28
1
Kaream
#29PCV0Y
11 4 309
2019-11-20 03:03:18
61
80
29
1
Leader
BIGGUNZ
#Q8PYU0CV
12 4 296
2019-11-19 02:29:39
0
40
30
1
HeftyBoi15
#P998YLRRG
10 4 254
2019-11-20 17:27:21
163
208
31
1
Elder
TheWalrus
#PV9YQ22CR
10 4 241
2019-11-20 19:52:54
232
240
32
1
jesus
#GVY2GQP0
10 4 224
2019-11-17 19:44:10
0
0
33
1
ThatRandomDude
#99V09CP8P
9 4 150
2019-11-18 20:46:25
69
0
34
3
tom
#9VGLRVR2
10 4 111
2019-11-20 07:38:38
175
240
35
1
TreeKing$0524
#L2QLLYGJU
8 4 105
2019-11-20 18:07:41
41
80
36
1
HotPockets7986
#8GV8V0P0
10 4 061
2019-11-18 22:30:35
18
40
37
1
mango_max79
#920JQVV2L
10 4 048
2019-11-02 21:34:44
0
0
38
1
Tall-T
#P02YPV0P
12 4 001
2019-11-20 12:48:48
0
0
39
1
Đấu trường 12 Xxlil-llTrashXx
#Y2GC0VGRY
10 3 956
2019-11-20 19:56:50
236
40
40
1
Đấu trường 12 Co-leader
DeviousNomad
#2GUU2ULR
11 3 924
2019-11-15 17:25:01
0
0
41
1
Đấu trường 12 C TYB
#QRLPRPPQ
11 3 840
2019-11-20 14:56:40
126
160
42
1
Đấu trường 12 shan
#9YJUR2JY
9 3 819
2019-11-20 16:10:34
0
0
43
1
Đấu trường 12 DerpBerp
#2YLRJLYR9
10 3 785
2019-11-05 20:35:34
0
0
44
1
Đấu trường 12 JJXD
#20JUPUP9L
11 3 776
2019-11-20 03:16:32
0
0
45
1
Đấu trường 12 ninja
#9YJU2PL0P
8 3 712
2019-11-16 13:31:03
0
0
46 Đấu trường 12 bsala88
#2P8CPG8RR
10 3 633
2019-11-20 06:23:54
28
40
47 Đấu trường 12 hello
#8UC9YY22V
11 3 625
2019-11-16 14:50:10
0
0
48 Đấu trường 11 iphone
#JLVG0PJG
10 3 354
2019-11-20 16:08:37
116
120
49 Đấu trường 10 Co-leader
APlayaNamedGus
#YY98JPL9
10 2 977
2018-06-19 13:07:17
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord