Shadows Revenge

#2QQCVL9

34 428

45 / 50

Donate, play war games, and be active or get kicked.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 34 428
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader gigi
Phạm vi chiến tích 219 – 5 122
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 314
Elder 9
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
gigi
#2V2P20R0
12 5 122
2019-10-22 21:11:43
74
0
2 Co-leader
halinone
#2L2JY8GP
12 5 095
2019-10-23 09:03:43
155
160
3 Co-leader
justin
#2YQ09JQV
11 5 094
2019-10-23 14:57:11
48
50
4 Co-leader
mamabear
#YYJUV8GPR
10 4 847
2019-10-23 10:29:50
92
196
5 Co-leader
BD JIMBLE
#9YRP9GUV9
11 4 774
2019-10-23 18:06:14
156
160
6 Sasori
#PCR2VRU2U
10 4 521
2019-10-23 14:36:20
16
40
7 Co-leader
Mr.DC
#2CG9228U
10 4 387
2019-10-17 22:15:08
0
0
8 Elder
Rossmomma
#P80J0VLRQ
10 4 355
2019-10-23 13:57:34
39
0
9 Đấu trường 12 Co-leader
Maleficent
#PVJRU8Y8
10 3 834
2019-10-18 21:50:57
0
0
10 Đấu trường 12 Co-leader
dragon master
#CRYLR00G
11 3 831
2019-10-15 22:12:29
0
0
11 Đấu trường 12 Co-leader
Nephlelim
#28Y982R
12 3 631
2019-10-03 04:52:06
0
0
12 Đấu trường 12 kickitpvp
#PULQLJLY9
9 3 630
2019-10-23 12:42:04
38
0
13 Đấu trường 11 Co-leader
BURRITO WARRIOR
#PQ008CQYU
8 3 584
2019-10-23 17:33:36
48
40
14 Đấu trường 11 Elder
peter
#YYQPJP9J2
9 3 499
2019-10-23 16:30:33
104
0
15 Đấu trường 11 kobephantom
#PQPVPCQUQ
7 3 308
2019-10-23 16:38:31
0
0
16
1
Đấu trường 10 steven
#Y20Q8LLGG
7 3 234
2019-10-23 15:10:18
0
0
17
1
Đấu trường 10 bjboss
#YVP20GR8R
8 3 136
2019-10-23 12:42:03
31
0
18 Đấu trường 9 brady
#YPCLVR9JC
9 2 644
2019-10-23 16:51:00
75
90
19 Đấu trường 9 Ethan/IceTea
#20LYR8JCC
10 2 602
2019-10-23 14:12:16
18
54
20 Đấu trường 7 Elder
HardcoreRay
#PRCVCV2UL
8 2 182
2019-10-15 20:48:55
0
0
21 Đấu trường 7 Ty
#PQUQP2UYV
8 2 079
2019-10-19 21:49:59
0
0
22 Đấu trường 7 shijay
#Y82J0JCQY
7 2 056
2019-10-23 02:39:45
84
40
23 Đấu trường 7 Elder
IxyBrandon
#YQYQVC9P0
7 2 051
2019-10-23 14:36:46
70
90
24 Đấu trường 7 warriors
#JC8P0VLP
8 2 038
2019-10-21 02:35:40
0
0
25 Đấu trường 6 Elder
ghost
#Y9YRRQ28L
7 1 782
2019-10-15 20:06:09
0
0
26 Đấu trường 6 Hunter the god
#R8JRJ9QG
8 1 761
2019-10-20 12:06:53
0
0
27 Đấu trường 6 Elder
pepe
#LVV9Y0CC
8 1 695
2019-10-15 22:44:06
0
0
28 Đấu trường 6 AchillesAnger
#L0UPCQ8QR
7 1 600
2019-10-23 11:09:01
18
80
29 Đấu trường 5 Babylosernoob14
#8UPR0LR0Y
6 1 550
2019-10-19 20:34:17
0
0
30 Đấu trường 5 Elder
armageddon
#YQY2RPJQV
7 1 514
2019-10-22 20:04:56
10
0
31 Đấu trường 5 Co-leader
reece
#GP8LRGGY
8 1 488
2019-10-23 16:23:25
34
60
32 Đấu trường 5 The9best
#Y89YP9RV9
9 1 453
2019-10-19 11:23:47
0
0
33 Đấu trường 5 monkeymage
#8RQ2QCL20
8 1 441
2019-10-13 04:01:26
0
0
34 Đấu trường 5 Dabstar148
#PRGLJJCP
8 1 415
2019-10-12 22:04:38
0
0
35 Đấu trường 5 fightmr
#PGVGV9JYJ
8 1 369
2019-10-15 16:12:43
0
0
36 Đấu trường 5 Elder
Seth Curry
#8V9QQPLVC
7 1 352
2019-10-23 11:40:57
44
20
37 Đấu trường 5 Eagle#38
#8G8UV2RU8
8 1 334
2019-10-12 21:10:45
0
0
38 Đấu trường 5 BULL88
#9Q080VGQP
8 1 323
2019-10-23 09:28:11
34
100
39 Đấu trường 4 WF/Daiki☢
#PQG2R9LR0
7 1 222
2019-10-12 15:58:39
0
0
40 Đấu trường 4 Mech3000
#YRV0QQJY9
6 1 139
2019-10-20 23:26:42
0
10
41 Đấu trường 4 EARL THE DESTOR
#28QV098Q8
8 1 061
2019-10-20 14:51:48
0
0
42 Đấu trường 4 Elder
AnObeseGod
#YCRP8YLJY
7 1 028
2019-10-22 03:09:16
4
20
43 Đấu trường 4 destroyer troll
#8QLPLQ02U
7 1 000
2019-10-18 04:26:51
0
0
44 Đấu trường 3 nminky12
#8CQ2RQYGY
6 836
2019-10-23 17:40:17
0
10
45 Đấu trường 1 I-sac
#Y892CLRRC
3 219
2019-10-23 15:17:55
0
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord